Підписатись
Kalaur Svitlana / Калаур Світлана / https://orcid.org/0000-0001-8099-9392
Kalaur Svitlana / Калаур Світлана / https://orcid.org/0000-0001-8099-9392
Інші іменаКалаур Світлана Миколаївна
Professor, Doctor of Pedagogic Sciences, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Gamification as a tool for stimulating the educational activity of students of higher educational institutions of Ukraine and the United States
I Zvarych, SM Kalaur, NM Prymachenko, IV Romashchenko, ...
European Journal of Educational Research 8 (3), 875-891, 2019
342019
Соціально-педагогічна робота з проблемними сім’ями
АЙ Капська, НС Олексюк, СМ Калаур, ЗЗ Фалинська
Навчально-методичний посібник. Тернопіль: Астон 304, 2010
332010
Diagnostics of leadership qualities of specialists of" man–man" type of professions in military and civil higher education institutions: Psychological and pedagogical approach
O Soroka, S Kalaur, A Balendr
292019
Підготовка майбутніх учителів до оцінювання навчальних досягнень школярів з предметів природничого циклу
СМ Калаур
Світлана Миколаївна Калаур, 2004
282004
Доцільність використання акмеологічного підходу для самореалізації майбутнього фахівця
СМ Калаур, НС Олексюк
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер …, 2012
242012
Monitoring of corporate culture formation of specialists of social institutions
O Soroka, S Kalaur, A Balendr
232020
Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до вирішення конфліктних ситуацій
МА Трухан
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного …, 2013
212013
Соціальна конфліктологія: навч. посіб
СМ Калаур, ЗЗ Фалинська
Тернопіль: Астон, 14-26, 2010
202010
Система професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до розв'язання конфліктів у професійній діяльності
СМ Калаур
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2018
162018
Акмеологічні аспекти формування особистісної зрілості студентів у процесі навчання у ВНЗ
СМ Калаур
Забезпечення наступності змісту в системі ступеневої вищої та післядипломної …, 2011
102011
Педагогічна концепція організації неперервності освіти майбутніх фахівців соціальної сфери
СМ Калаур
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка …, 2015
82015
Sotsialno-pedahohichna robota z problemnymy simiamy [Socio-pedagogical work with problem families]
AY Kapska, NO Oleksiak, SM Kalaur, ZZ Falynska
Ternopil: Aston [in Ukrainian], 2010
72010
Доцільність використання акмеологічного підходу у процесі професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів у ВНЗ
СМ Калаур
Акмеологія в Україні: теорія і практика, 105-112, 2010
72010
Попередження та розв’язання конфліктів в освітньому середовищі вищих навчальних закладів
СМ Калаур
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2010
72010
Потенціал акмеології у професійній підготовці майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності: методологічні та практичні акценти
S Kalaur, O Soroka
Social work and education 7 (1), 124-134, 2020
62020
The development of inclusive competence in the system of postgraduate education: theoretical, methodological and practical aspects
S Kalaur, H Slozanska, N Honcharuk
Social work and education 9 (2), 305-316, 2022
52022
Соціальна реклама у профілактиці девіантної поведінки молоді
Л Романовська
5*2019
Systema profesiinoi pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv sotsialnoi sfery do rozviazannia konfliktiv u profesiinii diialnosti [The system of professional training of future …
S Kalaur
Volodymyra Hnatiuka. Ternopil, 2018
52018
Теорія і методика професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до розв’язання конфліктів у професійній діяльності
СМ Калаур
Осадца ЮВ, 2018
52018
The expediency of using an acmeological approach for self-realization of a future specialist
SM Kalaur, NS Oleksyuk
Proceedings. Series" Psychological and Pedagogical Sciences"(Nizhyn State …, 2012
52012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20