Follow
Микола Валентинович Утеченко / Mukola Utechenko orcid.org./ 0000-0003-3747-9054
Микола Валентинович Утеченко / Mukola Utechenko orcid.org./ 0000-0003-3747-9054
Білоцерківський національний аграрний університет / Bila Tserkva National Agrarian University
Verified email at btsau.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Симптоми і функціональний стан печінки у великої рогатої худоби залежно від структурних змін її паренхіми
МВ Утеченко
Автореф. дис. … канд. вет. наук. Білоцерківський аграрний університет, 2003
6*2003
Клініко-біохімічні та гістологічні зміни печінки у собак при токсичній гепатодистрофії
ЛМ Соловйова, ВІ Головаха, МВ Утеченко
Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту, 141–147, 2001
62001
Патолого-анатомічний розтин трупів сільськогосподарських тварин з основами судової ветеринарії
ІВ Папченко, ЮМ Тирсіна, МВ Утеченко
52019
Значення біопсії печінки в діагностиці патології
ВВ Влізло, МВ Утеченко
Вчені Білоцерківського ДСГІ–виробництву: Тези доп. наук.-практ. конф.(м …, 1994
41994
Застосування біопсії печінки в діагностиці патології
ВВ Влізло, МВ Утеченко
Вчені Білоцерківського ДСГІ–виробництву: Тези доп. наук.-прак. конф. – Біла …, 1994
4*1994
Патоморфологічна характеристика неоплазм кісток у собак
МВ Рубленко, МВ Утеченко, НВ Утеченко, РВ Пустовіт, PB Пустовит
Державний вищий навчальний заклад «Державний агроекологічний університет», 2008
22008
Зв’язки репродуктивної функції сук з виникненням новоутворень на молочних залозах
МВ Утеченко, ЛА Тихонюк, ВВ Нагорний
Аграрна наука – виробництву: Матер. VІ Держ. наук.-практ. конф. Біла …, 2007
22007
Морфологічні та клініко-біохімічні зміни при токсичній гепатодистрофії
МВ Утеченко
Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту, 211–215, 2001
2*2001
Етіологія дистрофії печінки у корів
ВВ Влізло, МВ Утеченко, МЯ Тишківський, ІП Лігоміна, ГО Щуревич
Наук. вісник Львівської держ. акад. вет. медицини ім. С.З. Ґжицького, 32–35, 2000
2*2000
Інформативність симптомів і лабораторних тестів для діагностики жирової дистрофії печінки у корів
ВВ Влізло, МВ Утеченко
Наук. вісник Львів. держ. акад. вет. медицини ім. С.З.Ґжицького, 110–113, 1999
2*1999
Удосконалення інструменту для пункції (біопсії) печінки у великої рогатої худоби
ВВ ВЛІЗЛО, МВ УТЕЧЕНКО
Біла Церква. Рац. пропозиція., 1997
2*1997
САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА-СИРОВИНИ КОРОВ’ЯЧОГО ТА ЙОГО МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ
НВ Букалова, ТМ Приліпко, НМ Богатко, ВП Лясота, ВІ Джміль, ...
Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, 119-127, 2022
12022
Деякі аспекти фізичного та генетичного канцерогенезу неоплазм молочної залози у сук
МВ Утеченко, ВМ Соколюк
Труды Кримского держ. мед. ун-та ім. С.Г. Георгієвського. г. Симферополь …, 2010
1*2010
Зміни показників еритроцитарного пулу у коней з явищами невропатії
ВІ Головаха, ОВ Піддубняк, МВ Утеченко
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: Збірник наук. праць Харків …, 2008
12008
Техніка проведення біопсії у собак
ЛМ Соловйова, МВ Утеченко
Збір. наук. пр. Луганського нац. аграр. ун-ту. м. Луганськ, 580–583, 2007
12007
Біохімічні та морфологічні зміни печінки і нирок у молодняку, хворого на остеодистрофію
ОМ Дубін, МВ Утеченко
Білоцерківський державний аграрний університет, 2005
12005
Клініко-морфологічна діагностика лімфом у собак
МВ Утеченко, АМ Фаловський
БНАУ, 2023
2023
Клініко-морфологічна діагностика інфекційного ринотрахеїту телят
АА Нейлик, МВ Утеченко
БНАУ, 2023
2023
Вплив мийно-дезінфікуючих засобів на мікроструктуру м᾽ яса
НМ Богатко, НВ Букалова, МВ Утеченко, ОВ Ложкіна
2022
Діагностика найбільш поширених неоплазм селезінки у собак
МВ Утеченко
БНАУ, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20