Тетяна Ткаченко
Тетяна Ткаченко
Київський національний торговельно-економічний університет, кафедра туризму та рекреації
Підтверджена електронна адреса в knute.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: монографія
ТІ Ткаченко
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т 463, 11, 2009
4942009
Стратегічне управління: Навч. посібник
ВА Василенко, ТІ Ткаченко
К.: ЦУЛ 396, 1, 2003
3492003
Виробничий (операційний) менеджмент : навч. посіб.
ВО Василенко, ТІ Ткаченко
К.: ЦУЛ, 532, 2005
1702005
Виробничий (операційний) менеджмент : навчальний посібник
ВО Василенко, ТІ Ткаченко
К.: Центр учбової літератури, 2003
170*2003
Сталий розвиток туризму: теорiя, методологiя, реалiї бiзнесу: монографiя
ТI Ткаченко
1032009
Економіка готельного господарства і туризму/Навч. посіб
ТІ Ткаченко, СП Гаврилюк
К.: КНТЕУ, 2005
392005
Управління якістю готельних послуг: монографія
ТІ Ткаченко, СВ Мельниченко, МВ Новак
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006
272006
Тенденції розвитку світового туризму
Т Ткаченко, С Мельниченко
Вісник КНТЕУ, 80-85, 2004
232004
Територіально сфокусований розвиток суб'єктів туристичного бізнесу
ТІ Ткаченко
Культура народов причерноморья, 2006
192006
Проблеми розвитку готельного господарства в Україні
В Карсекін, Т Ткаченко
Економіка України, 41-46, 1997
191997
Управління суб’єктами туристичного бізнесу в умовах сталого розвитку
ТІ Ткаченко
Київ; Київський національний торговельно-економічний університет, 2006.–403 с, 2006
162006
Конкурентоспроможність в туризмі як провідний напрям сталого розвитку
ТІ Ткаченко
Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України, 79, 2012
132012
Стратегії розвитку підприємств туризму в Україні
Т Ткаченко
Вісник КНТЕУ, 16, 2006
132006
Туристичний продукт як об'єкт виробничого підприємництва
ТІ Ткаченко
Кримський науковий центр НАН України і МОН України, 2005
132005
Компетентнісна модель менеджера в галузевих стандартах вищої освіти України
АА Мазаракі, ТІ Ткаченко
122013
Територіальний маркетинг як чинник формування туристичної привабливості регіону
ТІ Ткаченко, КО Соколова
Вісник Маріупольського державного університету. Сер.: Економіка, 100-107, 2011
122011
Інтернет технології у виставковій діяльності
ТІ Ткаченко, Т Дупляк
Маркетинг в Україні, 23-28, 2008
112008
Стратегiчне управлiння. Навчальний посiбник
ВА Василенко, ТI Ткаченко
92003
Стратегiчне управлiння: навч. посiбник
ВА Василенко, ТI Ткаченко
92003
Ринок послуг з організації виставок та ярмарків в Україні: стан та проблеми розвитку
ТІ Ткаченко, Т Дупляк
Маркетинг в Україні, 44-50, 2008
82008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20