Тетяна Ткаченко
Тетяна Ткаченко
Київський національний торговельно-економічний університет, кафедра туризму та рекреації
Підтверджена електронна адреса в knute.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: монографія
ТІ Ткаченко
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т 463, 11, 2009
5122009
Стратегічне управління: Навч. посібник
ВА Василенко, ТІ Ткаченко
К.: ЦУЛ 396, 1, 2003
3622003
Виробничий (операційний) менеджмент : навч. посіб.
ВО Василенко, ТІ Ткаченко
К.: ЦУЛ, 532, 2005
1752005
Виробничий (операційний) менеджмент : навчальний посібник
ВО Василенко, ТІ Ткаченко
К.: Центр учбової літератури, 2003
175*2003
Стратегічне управління підприємством: навч. посіб.
ВО Василенко, ТІ Ткаченко
К.: Центр навчальної літератури, 2004
1672004
Сталий розвиток туризму: теорiя, методологiя, реалiї бiзнесу: монографiя
ТI Ткаченко
1032009
Економіка готельного господарства і туризму/Навч. посіб
ТІ Ткаченко, СП Гаврилюк
К.: КНТЕУ, 2005
422005
Управління якістю готельних послуг: монографія
ТІ Ткаченко, СВ Мельниченко, МВ Новак
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006
292006
Тенденції розвитку світового туризму
Т Ткаченко, С Мельниченко
Вісник КНТЕУ, 80-85, 2004
242004
Територіально сфокусований розвиток суб'єктів туристичного бізнесу
ТІ Ткаченко
Культура народов причерноморья, 2006
212006
Управління суб’єктами туристичного бізнесу в умовах сталого розвитку
ТІ Ткаченко
Київ; Київський національний торговельно-економічний університет, 2006.–403 с, 2006
162006
Проблеми розвитку готельного господарства в Україні
В Карсекін, Т Ткаченко
Економіка України, 41-46, 1997
161997
Туристичний продукт як об'єкт виробничого підприємництва
ТІ Ткаченко
Кримський науковий центр НАН України і МОН України, 2005
152005
Екологічна геоморфологія України
В Стецюк, Т Ткаченко
К.: КНУ, 2004
152004
Проблеми розвитку ресторанного господарства в Україні./В
В Касенін, Т Ткаченко
К.: Економіка України, 41-46, 2011
142011
Конкурентоспроможність підприємств у сфері туристичного бізнесу
ВО Василенко, ТІ Ткаченко
К.: Освіта України, 2012
132012
Конкурентоспроможність в туризмі як провідний напрям сталого розвитку
ТІ Ткаченко
Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України, 79, 2012
132012
Територіальний маркетинг як чинник формування туристичної привабливості регіону
ТІ Ткаченко, КО Соколова
Вісник Маріупольського державного університету. Сер.: Економіка, 100-107, 2011
132011
Компетентнісна модель менеджера в галузевих стандартах вищої освіти України
АА Мазаракі, ТІ Ткаченко
122013
Інтернет технології у виставковій діяльності
Т Ткаченко, Т Дупляк
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008
122008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20