Follow
Тетяна Ткаченко / Tetiana Tkachenko
Тетяна Ткаченко / Tetiana Tkachenko
Державний торговельно-економічний університет / STATE UNIVERSITY OF TRADE AND ECONOMICS , кафедра
Verified email at knute.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу : монографія
ТІ Ткаченко
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 463, 2009
9922009
Стратегічне управління : навч. посібн.
ВО Василенко, ТІ Ткаченко
К.: ЦУЛ, 396, 2003
7672003
Стратегічне управління підприємством : навч. посібн.
ВО Василенко, ТІ Ткаченко
К.: Центр навчальної літератури, 400, 2004
3532004
Виробничий (операційний) менеджмент : навч. посіб.
ВО Василенко, ТІ Ткаченко
Київ : Центр учбової літератури, 2005
335*2005
Сталий розвиток туризму: теорiя, методологiя, реалiї бiзнесу : монографiя
ТІ Ткаченко
Київ : КНТЕУ, 2006
1492006
Проблеми розвитку ресторанного господарства в Україні
В Касенін, Т Ткаченко
Економіка України, 41-46, 2011
712011
Економіка готельного господарства і туризму : навч. посібн.
ТІ Ткаченко, СП Гаврилюк
К.: КНТЕУ, 178, 2005
492005
Управління якістю готельних послуг : монографія
ТІ Ткаченко, СВ Мельниченко, МВ Новак
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 233, 2006
472006
Конкурентоспроможність підприємств у сфері туристичного бізнесу : навч. посібн.
ВО Василенко, ТІ Ткаченко
Київ : Освіта України, 2012
342012
Територіально сфокусований розвиток суб'єктів туристичного бізнесу
ТІ Ткаченко
Культура народов Причерноморья, 56-64, 2006
332006
Тенденції розвитку світового туризму
Т Ткаченко, С Мельниченко
Вісник КНТЕУ, 80-85, 2004
332004
Теоретичні аспекти формування туристичного потенціалу підприємств
ТІ Ткаченко, КО Соколова
Вісник Маріупольського державного університету. Сер.: Економіка, 107-112, 2011
322011
Економіка готельного та ресторанного господарства : опорний конспект лекцій
ТІ Ткаченко, ВГ Міска, ОО Каролоп
К.: ЦПНМВ КНТЕУ, 195, 2009
312009
Територіальний маркетинг як чинник формування туристичної привабливості регіону
ТІ Ткаченко, КО Соколова
Вісник Маріупольського державного університету. Сер.: Економіка, 100-107, 2011
29*2011
Конкурентоспроможність в туризмі як провідний напрям сталого розвитку
ТІ Ткаченко
Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України, 96-104, 2012
282012
Компетентнісна модель менеджера в галузевих стандартах вищої освіти України
АА Мазаракі, ТІ Ткаченко
ЗАВДАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ У СФЕРІ ГУМАНІТАРНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА, 2013
252013
Виставковий бізнес : монографія
ТІ Ткаченко, ТП Дупляк
Київ: Київ. нац. торг-екон. ун-т, 2016
232016
Туристські дестинації (теорія, управління, брендинг) : монографія / за заг. ред. А.А. Мазаракі
АА Мазаракі, ТІ Ткаченко, СВ Мельниченко
222013
Управління суб’єктами туристичного бізнесу в умовах сталого розвитку
ТІ Ткаченко
Київ: Київський національний торговельно-економічний університет, 2006
212006
Туристичний продукт як об'єкт виробничого підприємництва
ТІ Ткаченко
Культура народов Причерноморья, 130-135, 2005
212005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20