Тетяна Ткаченко
Тетяна Ткаченко
Київський національний торговельно-економічний університет, кафедра туризму та рекреації
Підтверджена електронна адреса в knute.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу : монографія
ТІ Ткаченко
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 463, 2009
6522009
Стратегічне управління : навч. посібн.
ВО Василенко, ТІ Ткаченко
К.: ЦУЛ, 396, 2003
4362003
Виробничий (операційний) менеджмент : навч. посіб.
ВО Василенко, ТІ Ткаченко
Київ : Центр навчальної літератури, 2005
270*2005
Виробничий (операційний) менеджмент : навч. посіб.
ВО Василенко, ТІ Ткаченко
Київ : Центр учбової літератури, 2003
270*2003
Стратегічне управління підприємством : навч. посібн.
ВО Василенко, ТІ Ткаченко
К.: Центр навчальної літератури, 400, 2004
1892004
Стратегічне управління підприємством : навч. посіб.
ВО Василенко, ТІ Ткаченко
189*2003
Сталий розвиток туризму: теорiя, методологiя, реалiї бiзнесу : монографiя
ТІ Ткаченко
Київ : КНТЕУ, 2006
1312006
Проблеми розвитку ресторанного господарства в Україні
В Касенін, Т Ткаченко
Економіка України, 41-46, 2011
522011
Проблеми розвитку готельного господарства в Україні
В Карсекін, Т Ткаченко
Економіка України, 84-91, 1996
47*1996
Економіка готельного господарства і туризму : навч. посібн.
ТІ Ткаченко, СП Гаврилюк
К.: КНТЕУ, 178, 2005
462005
Управління якістю готельних послуг : монографія
ТІ Ткаченко, СВ Мельниченко, МВ Новак
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 233, 2006
392006
Тенденції розвитку світового туризму
Т Ткаченко, С Мельниченко
Вісник КНТЕУ, 80-85, 2004
292004
Територіально сфокусований розвиток суб'єктів туристичного бізнесу
ТІ Ткаченко
Культура народов Причерноморья, 56-64, 2006
262006
Економіка готельного та ресторанного господарства : опорний конспект лекцій
ТІ Ткаченко, ВГ Міска, ОО Каролоп
К.: ЦПНМВ КНТЕУ, 195, 2009
222009
Конкурентоспроможність в туризмі як провідний напрям сталого розвитку
ТІ Ткаченко
Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України, 96-104, 2012
202012
Управління суб’єктами туристичного бізнесу в умовах сталого розвитку
ТІ Ткаченко
Київ: Київський національний торговельно-економічний університет, 2006
192006
Конкурентоспроможність підприємств у сфері туристичного бізнесу : навч. посібн.
ВО Василенко, ТІ Ткаченко
Київ : Освіта України, 2012
182012
Територіальний маркетинг як чинник формування туристичної привабливості регіону
ТІ Ткаченко, КО Соколова
Вісник Маріупольського державного університету. Сер.: Економіка, 100-107, 2011
182011
Туристичний продукт як об'єкт виробничого підприємництва
ТІ Ткаченко
Культура народов Причерноморья, 130-135, 2005
162005
Інтернет технології у виставковій діяльності
Т Ткаченко, Т Дупляк
Маркетинг в Україні, 23-28, 2008
142008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20