Підписатись
Тетяна Ткаченко
Тетяна Ткаченко
Київський національний торговельно-економічний університет, кафедра туризму та рекреації
Підтверджена електронна адреса в knute.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу : монографія
ТІ Ткаченко
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 463, 2009
7982009
Стратегічне управління : навч. посібн.
ВО Василенко, ТІ Ткаченко
К.: ЦУЛ, 396, 2003
5792003
Виробничий (операційний) менеджмент : навч. посіб.
ВО Василенко, ТІ Ткаченко
Київ : Центр учбової літератури, 2005
259*2005
Стратегічне управління підприємством : навч. посібн.
ВО Василенко, ТІ Ткаченко
К.: Центр навчальної літератури, 400, 2004
2442004
Сталий розвиток туризму: теорiя, методологiя, реалiї бiзнесу : монографiя
ТІ Ткаченко
Київ : КНТЕУ, 2006
1442006
Проблеми розвитку готельного господарства в Україні
В Карсекін, Т Ткаченко
Економіка України, 84-91, 1996
511996
Управління якістю готельних послуг : монографія
ТІ Ткаченко, СВ Мельниченко, МВ Новак
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 233, 2006
392006
Економіка готельного господарства і туризму : навч. посібн.
ТІ Ткаченко, СП Гаврилюк
К.: КНТЕУ, 178, 2005
382005
Територіально сфокусований розвиток суб'єктів туристичного бізнесу
ТІ Ткаченко
Культура народов Причерноморья, 56-64, 2006
322006
Економіка готельного та ресторанного господарства : опорний конспект лекцій
ТІ Ткаченко, ВГ Міска, ОО Каролоп
К.: ЦПНМВ КНТЕУ, 195, 2009
302009
Тенденції розвитку світового туризму
Т Ткаченко, С Мельниченко
Вісник КНТЕУ, 80-85, 2004
282004
Стратегічний розвиток туристичного бізнесу : монографія / за заг. ред. А.А. Мазаракі
АА Мазаракі, ТІ Ткаченко, СВ Мельниченко, МГ Бойко
Київ : КНТЕУ, 2010
23*2010
Компетентнісна модель менеджера в галузевих стандартах вищої освіти України
АА Мазаракі, ТІ Ткаченко
ЗАВДАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ У СФЕРІ ГУМАНІТАРНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА, 2013
222013
Конкурентоспроможність в туризмі як провідний напрям сталого розвитку
ТІ Ткаченко
Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України, 96-104, 2012
212012
Територіальний маркетинг як чинник формування туристичної привабливості регіону
ТІ Ткаченко, КО Соколова
Вісник Маріупольського державного університету. Сер.: Економіка, 100-107, 2011
212011
Теоретичні аспекти формування туристичного потенціалу підприємств
ТІ Ткаченко, КО Соколова
Вісник Маріупольського державного університету. Сер.: Економіка, 107-112, 2011
192011
Управління суб’єктами туристичного бізнесу в умовах сталого розвитку
ТІ Ткаченко
Київ: Київський національний торговельно-економічний університет, 2006
192006
Туристичний продукт як об'єкт виробничого підприємництва
ТІ Ткаченко
Культура народов Причерноморья, 130-135, 2005
192005
Конкурентоспроможність підприємств у сфері туристичного бізнесу : навч. посібн.
ВО Василенко, ТІ Ткаченко
Київ : Освіта України, 2012
172012
Стратегічне управління розвитком суб’єктів господарювання в сфері туризму
ТІ Ткаченко
Культура народов Причерноморья, 60-64, 2006
162006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20