Oleksandr Dudkin (Олександр Дудкін)
Oleksandr Dudkin (Олександр Дудкін)
Sumy State University, Faculty of Economics and Management
Підтверджена електронна адреса в macro.sumdu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Краудфандинг як інноваційний інструмент фінансування проектів соціально-економічного розвитку
ЮМ Петрушенко, ОВ Дудкін
Сумський державний університет, 2014
692014
Краудфандинг як інноваційний інструмент фінансування проектів соціально-економічного розвитку
ЮМ Петрушенко, ОВ Дудкін
Сумський державний університет, 2014
692014
Формування інституту позитивної соціальної відповідальності
ЮН Петрушенко, ОВ Дудкін
Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия …, 2009
412009
Міжнародні інвестиційні рейтинги як засіб усунення інформаційної асиметрії на макроекономічному рівні
ОЛ Пластун, ОВ Дудкін
242012
Організаційно-економічні основи розвитку соціальної відповідальності промисловго підприємства
ОВ Дудкін
Вид-во СумДУ, 2011
182011
Оцінка і напрямки зменшення загроз біорізноманіттю України:[монографія]/Дудкін ОВ, Єна АВ, Коржнев ММ та ін
ОВ Дудкін
К.: Хімджест, 2003
152003
„Formation of the Institute of Positive Social Responsibility”
YN Petrushenko, OV Dudkin
Naukovi pratsi Donets' koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu. Seriya …, 2018
142018
Kraudfandynh yak innovatsiinyi instrument finansuvannia proektiv sotsialno-ekonomichnoho rozvytku
YM Petrushenko, OV Dudkin
Marketynh i menedzhment innovatsii-Marketing and management ofinnovations 1 …, 2014
132014
Crowdfunding as an innovative tool for financing projects of social and economic development
YM Petrushenko, OV Dudkin
Sumy: Marketing and Management of Innovations (in Ukr.), 2014
122014
Трансформація сутності соціальної відповідальності підприємства в умовах економічної нестабільностi
ОВ Дудкін, АВ Дудкин
Сумський національний аграрний ун-т, 2010
122010
Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком
ОА Біловодська, СМ Ілляшенко, ЛГ Мельник, ОВ Прокопенко, ...
Вид-во СумДУ, 2010
112010
Національна екологічна мережа як складова частина Панєвропейської екологічної мережі
ЮР Шеляг-Сосонко, ОВ Дудкін, ММ Коржнєв, ОС Аксьом
О. С. Аксьом.–К.–2005.–63 с, 2005
112005
Міжнародні тенденції соціалізації діяльності підприємств
ЮМ Петрушенко, ТІ Іванова, ОВ Дудкін
" ВТД" Університетська книга", 2009
92009
Економічне обгрунтування реінжинірингу бізнес-процесів як елементу процесоорієнтованої системи управління на виробничому підприємстві
ЛМ Таранюк, ЛГ Мельник, СМ Ілляшенко, ОС Тєлєтов, МК Шапочка, ...
Вид-во СумДУ, 2010
82010
Методичні аспекти оцінки і ранжування загроз для біорізноманіття в Україні
СМ Чумаченко, ОВ Дудкін, МН Коржнєв, ЄО Яковлев
К.: УІДНСР РНБОУ, Екологія і ресурси, Випуск 7, 77-86, 2003
72003
Інструментарій реалізації соціальної відповідальності підприємства
ОВ Дудкін, ВО Щербаченко
Видавництво СумДУ, 2011
62011
Інструментарій реалізації соціальної відповідальності підприємства
ОВ Дудкін, ВО Щербаченко
Видавництво СумДУ, 2011
62011
Смарагдова мережа в Україні
ОР Болтачов, ЯП Дідух, ОВ Дудкін, ІБ Іваненко, ЄП Карпова, ОВ Кохан, ...
К.: Хімджест, 2011
52011
Соціальна відповідальність як складова маркетингової стратегії промислового підприємства
ОВ Дудкін
" ВТД" Університетська книга", 2008
52008
Экологический маркетинг: Практикум
ОВ Прокопенко, ЮИ Осик
Караганда: Изд-во КарГУ, 2016
42016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20