Sergij Palachov / Палачов С.О. / Палачев С.А.
Sergij Palachov / Палачов С.О. / Палачев С.А.
IED of NAS Ukraine
Підтверджена електронна адреса в ied.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Нормативно-правовое регулирование качества электрической энергии. Анализ украинских и европейских законодательных актов и нормативно-технических документов
АФ Жаркин, ВА Новский, СА Палачев
К.: Ин-т электродинамики НАН Украины, 2010
222010
Нормативные и технические аспекты обеспечения стандартных характеристик напряжения в системах электроснабжения Украины
АФ Жаркин, ВА Новский, СА Палачев
НТУ" ХПИ", 2012
102012
Анализ энергоэффективности энергосберегающих компактных люминесцентных ламп
АФ Жаркин, АВ Козлов, СА Палачев, ЮГ Дробот
Світлотехніка та електроенергетика. Міжнарод. наук.-техн. журнал. Вип 1 (9), 4, 2007
52007
Системи накопичення енергії на основі застосування потужних двонапрямлених перетворювачів
АФ Жаркін, ВО Новський, АГ Пазєєв, СО Палачов, ЮВ Руденко
НТУ" ХПІ", 2018
22018
Европейская практика обеспечения предельно-нормовых уровней гармоник напряжения в электрических сетях
САП А.Ф. Жаркин, В.А. Новский
Технічна електродинаміка. тем. випуск" Проблеми сучасної електротехніки …, 2008
22008
Аналіз і моделювання режимів роботи гібридних фільтрокомпенсуючих перетворювачів, що призначені для забезпечення електромагнітної сумісності в трифазних чотирипровідних системах
АФ Жаркін, ВО Новський, СО Палачов, ДО Малахатка
НТУ" ХПІ", 2017
12017
Нормативно-технічне регулювання якості напруги в електричних мережах з джерелами розосередженої генерації
АФ Жаркін, ВО Новський, СО Палачов
Технічна електродинаміка, 2016
12016
ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗАСОБІВ ЗНИЖЕННЯ НЕСИМЕТРІЇ НАПРУГ В НИЗЬКОВОЛЬТНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ
АФ Жаркін, СО Палачов, АГ Пазєєв, ДО Малахатка
ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА, 043-043, 2020
2020
Комплексне забезпечення нормованих показників якості напруги електропостачання в трифазних мережах на основі застосування гібридних фільтрокомпенсуючих перетворювачів
ДО Малахатка, СО Палачов
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Електричні машини …, 2019
2019
Особливості застосування зарядних станцій електромобілів у міських електричних мережах
ВБ Павлов, ВО Новський, ВА Попов, СО Палачов
Технічна електродинаміка, 77-80, 2018
2018
Критерії оцінювання якості електроенергії, що виробляється об’єктами розосередженої генерації
АФ Жаркін, СО Палачов
Технічна електродинаміка, 63-66, 2018
2018
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ВЫРАБАТЫВАЕМОЙ ОБЪЕКТАМИ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ
АФ Жаркін, СО Палачов
Технiчна електродинамiка, 63-66, 2018
2018
Практична реалізація міжнародних вимог щодо забезпечення електромагнітної сумісності в нормативних документах України
АФ Жаркін, СО Палачов, ТБ Шкляр
НТУ" ХПІ", 2017
2017
НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА НАПРЯЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ С ИСТОЧНИКАМИ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ
АФ Жаркин, ВА Новский, СА Палачев
Технiчна електродинамiка, 55-57, 2016
2016
Энергосберегающие электротермические установки для высокочастотного индукционного нагрева
АК Шидловський, АФ Жаркін, ВБ Павлов, ВО Новський, АГ Пазєєв, ...
Працi Iнституту електродинамiки Нацiональноi академii наук Украiни, 13-22, 2015
2015
Енергозберігаючі електротермічні установки для високочастотного індукційного нагрівання
АК Шидловський, АФ Жаркін, ВБ Павлов, ВО Новський, АГ Пазєєв, ...
Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України, 13-22, 2015
2015
Анализ эффективности применения пассивных фильтровых корректирующих устройств в низковольтных электрических сетях Украины
АФ Жаркин, СА Палачев, ТБ Шкляр
НТУ" ХПИ", 2014
2014
Направления развития нормативно-правовой базы в области обеспечения электромагнитной совместимости в электрических сетях Украины
АФ Жаркин, СА Палачев
НТУ" ХПИ", 2010
2010
Інституту електродинаміки Національної академії наук України
ВМ Михальський, ТВ Мисак, ВМ Соболєв, СЙ Поліщук, ВВ Чопик, ...
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–19