Подписаться
Ольга Бутенко / Olga Butenko / Olha Butenko
Ольга Бутенко / Olga Butenko / Olha Butenko
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Подтвержден адрес электронной почты в домене udpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Основи екології
СВ Мельник, СЮ Смык, ОГ Бутенко
Издательство АО БАХВА, 2005
292005
Учіть дитину шанувати маму: виховання шанобливого ставлення до матері у старших дошкільників:[навч.-метод. посіб.]
О Бутенко
Умань: ВПЦ «Візаві»(Видавець «Сочінський»), 2010
142010
Виховання шанобливого ставлення до матері у старших дошкільників
ОГ Бутенко, ОГ Бутенко
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2011
132011
Сім’я–провідна виховна інституція: історичний аспект
О Бутенко
Рідна школа, 73-76, 2009
92009
Виховання у старших дошкільників шанобливого ставлення до матері: понятійно-категоріальний апарат
ОГ Бутенко
Імідж сучасного педагога, 105-106, 2010
82010
Моральне виховання молодших школярів: педагогіка партнерства в Новій українській школі
ОГ Бутенко, ОВ Рябошапка, ОВ Воєдило
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2019
52019
Psycho-pedagogical conditions for preparing future teachers for their interaction with students’ parents in inclusive practice in primary schools
O Bezliudnyi, M Bevzyuk, I Demchenko, S Tsymbal-Slatvinska, I Babii, ...
BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience 11 (2 …, 2020
42020
Методологічні підходи формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти
СІ Семчук, СМ Гаврилюк, ОГ Бутенко
Інформаційні технології і засоби навчання, 24-41, 2018
42018
Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до гендерної соціалізації дошкільників
ОГ Бутенко
42016
Повага до батьків як виховна проблема в історії педагогічної думки
ОГ Бутенко
Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки, 32-35, 2009
32009
Сутність проблеми формування гендерної толерантності у дошкільників
О Бутенко
ББК 74.200. 523я431 Г 91, 18, 2015
22015
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УМАНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ
ОГ Бутенко
Міжнародний науковий журнал Науковий огляд 2 (1), 2014
22014
Концепція Василя Сухомлинського з виховання у дітей шанобливого ставлення до батьків
ОГ Бутенко
Педагогічний дискурс, 83-86, 2011
22011
Родина та її роль у вихованні шанобливого ставлення до матері
О Бутенко
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 49-55, 2009
22009
Ідеал матері у контексті досвіду народної педагогіки та психолого-педагогічної науки
О Бутенко
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 88-91, 2007
22007
Виховання у старших дошкільників поважного ставлення до людей похилого віку
ОВ Рябошапка, О Бутенко
Умань: Візаві, 2021
12021
METHODOLOGICAL APPROACHES TO FORMING INFORMATION AND COMMUNICATION COMPETENCE OF FUTURE SPECIALISTS IN PRESCHOOL EDUCATION
S Semchuk, SM Gavriliuk, OH Butenko
Information Technologies and Learning Tools 66 (4), 24-41, 2018
12018
Формування ґендерної поведінки у старших дошкільників та корекція її відхилень
ОГ Бутенко
12016
РОЗВИВАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ГОЛОВНА УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ ЗАВДАНЬ У РІЗНОВІКОВІЙ ГРУПІ
ОГ Бутенко
12014
Роль і місце курсу навчальної дисципліни" Основи теорії гендерного виховання"
ОГ Бутенко
12013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20