Follow
Євгенія Яворська; Є.Б. Яворська; E. Yavorska; Evheniya Yavorska; Ye. Yavorska; Evhenia Yavorska
Євгенія Яворська; Є.Б. Яворська; E. Yavorska; Evheniya Yavorska; Ye. Yavorska; Evhenia Yavorska
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Концепції і принципи побудови моделей для означення метрологічних характеристик ритміки кардіосигналів
ЯП Драган, БІ Яворський, ЄБ Яворська
Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Радіоелектроніка …, 2002
112002
Математичні моделі та методи опрацювання ритмокардіосигналів для визначення характеристик серцевої ритміки з прогнозованою вірогідністю
ЄБ Яворська
ступеня канд. техн. наук: спец. 01.05. 02 «Математичне моделювання та …, 2009
92009
Математичні моделі та методи опрацювання ритмокардіосигналів для визначення характеристик серцевої ритміки з прогнозованою вірогідністю
ЄБ Яворська
ступеня канд. техн. наук: спец. 01.05. 02 «Математичне моделювання та …, 0
9*
Відбір та опрацювання біосигналів для задачі відновлення комунікативної функції мови людини
Є Яворська, В Дозорський, О Дозорська
ВІСНИК КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИХАЙЛА …, 2017
8*2017
Застосування нейрохронаксичної теорії фонації для задачі відновлення комунікативної функції мови людини
В Дозорський, О Дозорська, Л Дедів, І Дедів, Є Яворська
Znanstvena misel 1 (12/2017), 57-61, 2017
42017
Метод відновлення комунікативної функції мови людини
ЄБ Яворська, ОФ Дозорська
42016
Верифікація результатів спектрального аналізу ритмокардіограми
ЄБ Яворська
Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї 17 (1), 119-121, 2009
42009
Методы измерения уровня глюкозы в крови человека
ДА Щербина, ЄБ Яворська
Биомедицинская инженерия и электроника, 2012
32012
The Method of Indirect Restoration of Human Communicative Function
O Dozorska, E Yavorska, V Dozorskyi, I Pankiv, I Dediv, L Dediv
2019 IEEE 15th International Conference on the Experience of Designing and …, 2019
22019
Метод розпізнавання словесних образів за сигналами збудження органів голосового апарату для відновлення комунікативних функцій людини
ЄБ Яворська, МВ Бачинський, ОФ Чолка
Сборник научных трудов Sworld, 3, 2014
2*2014
Обґрунтування математичної моделі фрикативного звуку у вигляді періодично корельованого випадкового процесу
ЯП Драґан, ЄБ Яворська, ВГ Дозорський
Вісник ТНТУ 15 (3), 159-164, 2010
22010
Computer Model Rhythmic the Cardiogram for Research of Characteristics Heart Rate Variability
E Yavorska, O Pyeh, Z Bondarenko
2006 International Conference-Modern Problems of Radio Engineering …, 2006
22006
Властивості кореляційної функції дихальної варіабельності ритміки серця
ЄБ Яворська
Вісник ТДТУ 10 (1), 134-144, 2005
22005
Метод розпізнавання словесних образів за сигналами збудження органів голосового апарату для відновлення комунікативних функцій людини
ЄБ Яворська
Сборник научных трудов Sworld, 37, 0
2
Development of a simulation model of a photoplethysmographic signal under psychoemotional stress
E Yavorska, O Strembitska, M Strembitskyi, I Pankiv
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (9-110), 36-45, 2021
12021
Метод виявлення ознак основного тону в структурi електромiографiчних сигналiв для задачi компенсацiї порушеної комунiкативної функцiї людини
ОФ Дозорська, ЄБ Яворська, ВГ Дозорський, ЛЄ Дедiв, IЮ Дедiв
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020
12020
Evaluation of methods for determining abnormalities in cardiovascular system by pulse signal under psycho-emotional stress in dental practice
Y Yavorska, O Strembitska, M Strembitskyi, L Hvostivska
Scientific Journal of TNTU 4 (100), 118-126, 2020
12020
The Method of Selection and Pre-processing of Electromyographic Signals for Bio-controlled Prosthetic of Hand
V Dozosky, O Dozorska, E Yavorska, V Nykytyuk, L Dediv
2020 IEEE 15th International Conference on Computer Sciences and Information …, 2020
12020
Алгоритм опрацювання фотоплетизмографічного сигналу синфазним методом для визначення змін психоемоційного стану пацієнта у стоматології
ЄБ Яворська, ОІ Стрембіцька
ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні системи та …, 2019
12019
Структура системи відбору біосигналів для задачі відновлення комунікативної функції людини
ВГ Дозорський, ЄБ Яворська, ОФ Дозорська, ІЮ Дедів, ЛЄ Дедів, ...
Вісник Хмельницького національного університету 2 (271), 183-187, 2019
12019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20