Любомир Пилипенко, Liubomyr Pylypenko, L Pylypenko, LM Pylypenko
Любомир Пилипенко, Liubomyr Pylypenko, L Pylypenko, LM Pylypenko
Національний університет "Львівська політехніка", Інститут економіки і менеджменту, кафедра обліку
Підтверджена електронна адреса в lpnu.ua
НазваПосиланняРік
Облік і аудит: термінологічний словник
ПЛМ Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Партин Г.О.
Видавництво Львівської політехніки; ПП НВФ "Біарп", 2012
127*2012
Бухгалтерський облік
ЛП Анатолій Загородній, Галина Партин
К.: Знання, 2007, 2007
96*2007
Ризики аудиторської діяльності: методика виявлення й оцінювання: монографія
АГ Загородній
Львів: Вид-во ЗУКЦ, 2010
362010
Проблеми та шляхи вдосконалення пенсійної системи України
АГ Загородній, ЛМ Пилипенко
Фінанси України, 15-24, 2010
222010
Розвиток концепцій побудови системи публічної звітності корпорацій в умовах постіндустріальної економіки : Монографія. - Львів : Видавництво Львівської політехніки
ЛМ Пилипенко
17*2016
Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності
МАС Загородній А.Г., Яремко І.Й., Пилипенко Л.М.
Видавництво Львівської політехніки, 2014
12*2014
Управління ризиками аудиторської діяльності: Навч. посібник
АГ Загородній, ЛМ Пилипенко
Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка, 2008
122008
Accounting for derivatives and their representation in financial reporting: problems of methodology and procedure
L Pylypenko
Economic Annals-XXI, 116-120, 2016
6*2016
Економічні ризики: фінансово-обліково-аналітичний аспекти: монографія/за ред. докт. екон. наук, проф. ЗВ Гуціайлюка.-Тернопіль: ТНТУ ім. І Пулюя, 2011.-200с.
ЗВ Гуцайлюк, МЗ Валович, ВМ Вовк, АГ Загородній, ТМ Королюк, ...
Економічні ризики: фінансово-обліково-аналітичний аспекти: монографія/за ред …, 2011
62011
Роль фінансової звітності в управлінні ринковою економікою
ЛМ Пилипенко
Видавництво Львівської політехніки, 2011
52011
Ризики аудиторської діяльності: методика виявлення й оцінювання
ЛМ Пилипенко
ДАСОА, 2009
52009
Управління ризиками аудиторської діяльності
АГ Загородній, ЛМ Пилипенко
Львів: в-во Національний університет «Львівська політехніка, 2008
52008
Балансові теорії: еволюційно-змістові та структурні аспекти
ЛМ Пилипенко
Видавництво Львівської політехніки, 2012
42012
Сутність і класифікація резервів підприємства з метою їх бухгалтерського обліку
ЮВ Пікуш, ЛМ Пилипенко
Видавництво Львівської політехніки, 2012
42012
Фінансова звітність: відповідність сучасним інформаційним потребам управління та регулювання ринковою економікою
ЛМ Пилипенко
Вісник Національного університету «Львівська політехніка».–Львів: Видав-во …, 2011
42011
Концептуально-методологічні підходи формування амортизаційної політики підприємства та держави
ЛМ Пилипенко, ОІ Тивончук
Modern economics, 82-88, 2018
32018
Підходи до оцінювання резерву на моральний (технологічний) знос основного капіталу компаній
ЛМ Пилипенко, ЮВ Демська
Тези доповідей XV Всеукраїнської наукової конференції присвяченої, 77-79, 0
3
Modelling of enterprise’s accounting policy: theoretical aspect
I Sysoieva, O Balaziuk, L Pylypenko
Baltic Journal of Economic Studies 5 (1), 188-193, 2019
22019
Conceptual model of adaptive balance sheet format of corporations in postindustrial economy
I Yaremko, N Podolchak, L Pylypenko, O Tyvonchuk
Economics, entrepreneurship, management, 17-24, 2016
22016
The Paradigms of Accounting and Financial Reporting
I Yaremko, L Pylypenko, O Tyvonchuk
International Journal of Synergy and Research, 135-146, 2016
22016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20