Любомир Пилипенко, Liubomyr Pylypenko
Любомир Пилипенко, Liubomyr Pylypenko
Національний університет "Львівська політехніка", Інститут економіки і менеджменту, кафедра обліку
Підтверджена електронна адреса в lpnu.ua
НазваПосиланняРік
Облік і аудит: термінологічний словник
ПЛМ Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Партин Г.О.
Видавництво Львівської політехніки; ПП НВФ "Біарп", 2012
122*2012
Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: Підручник
АГ Загородній
К.: Знання, 2009
562009
Ризики аудиторської діяльності: методика виявлення й оцінювання: монографія
АГ Загородній
Львів: Вид-во ЗУКЦ, 2010
312010
Проблеми та шляхи вдосконалення пенсійної системи України
АГ Загородній, ЛМ Пилипенко
Фінанси України, 15-24, 2010
222010
Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності
МАС Загородній А.Г., Яремко І.Й., Пилипенко Л.М.
Видавництво Львівської політехніки, 2014
14*2014
Управління ризиками аудиторської діяльності: Навч. посібник
АГ Загородній, ЛМ Пилипенко
Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка, 2008
102008
Accounting for derivatives and their representation in financial reporting: problems of methodology and procedure
L Pylypenko
Economic Annals-XXI, 116-120, 2016
7*2016
Розвиток концепцій побудови системи публічної звітності корпорацій в умовах постіндустріальної економіки : Монографія. - Львів : Видавництво Львівської політехніки
ЛМ Пилипенко
72016
Сутність і класифікація резервів підприємства з метою їх бухгалтерського обліку
ЮВ Пікуш, ЛМ Пилипенко
Видавництво Львівської політехніки, 2012
52012
Економічні ризики: фінансово-обліково-аналітичний аспекти: монографія/за ред. докт. екон. наук, проф. ЗВ Гуціайлюка.-Тернопіль: ТНТУ ім. І Пулюя, 2011.-200с.
ЗВ Гуцайлюк, МЗ Валович, ВМ Вовк, АГ Загородній, ТМ Королюк, ...
Економічні ризики: фінансово-обліково-аналітичний аспекти: монографія/за ред …, 2011
42011
Роль фінансової звітності в управлінні ринковою економікою
ЛМ Пилипенко
Видавництво Львівської політехніки, 2011
42011
Ризики аудиторської діяльності: методика виявлення й оцінювання
ЛМ Пилипенко
ДАСОА, 2009
42009
Концептуально-методологічні підходи формування амортизаційної політики підприємства та держави
ЛМ Пилипенко, ОІ Тивончук
Миколаївський національний аграрний університет, 2018
22018
Conceptual model of adaptive balance sheet format of corporations in postindustrial economy
I Yaremko, N Podolchak, L Pylypenko, O Tyvonchuk
Economics, entrepreneurship, management, 17-24, 2016
22016
The Paradigms of Accounting and Financial Reporting
I Yaremko, L Pylypenko, O Tyvonchuk
International Journal of Synergy and Research, 135-146, 2016
22016
Problems and prospects of reflecting goodwill in accounting system and financial reporting
IY Yaremko, LM Pylypenko, OI Tyvonchuk
Economics, entrepreneurship, management, 1-10, 2015
22015
Directions for the development of a corporate reporting format as a tool for providing companies’ performance transparency
L Pylypenko
Problems of accounting and analytical support for the management system of …, 2014
22014
Вплив регулюючих статей на формат фінансової звітності
ЛМ Пилипенко, ЮВ Демська
Бізнес Інформ, 261-265, 2013
22013
Фінансова звітність: відповідність сучасним інформаційним потребам управління та регулювання ринковою економікою
ЛМ Пилипенко
Вісник Національного університету «Львівська політехніка».–Львів: Видав-во …, 2011
22011
Економічна сутність результатів діяльності підприємства
МР Вінярська, ЛМ Пилипенко
Видавництво Львівської політехніки, 2011
22011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20