Підписатись
Сивицька Інга
Сивицька Інга
доцент, Донецький національний університет імені Василя Стуса
Підтверджена електронна адреса в donnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Мотиваційна стратегія як провідна детермінанта оптимізації управління персоналом.
I Sivitskaya, A Sinichenko
Економіка і організація управління, 92-100, 2019
142019
Формалізація процедур в системі публічних закупівель ProZorro.
VM Kravchenko, IG Syvytska, DG Telenkova
Економіка і організація управління, 24-33, 2018
52018
Управление организационными нововведениями в системе инновационного менеджмента предприятия [Текст] : дис... канд. экон. наук: 08.02.02 / Сивицкая Инга Геннадиевна ; Донецкий …
ИГ Сивицкая
Донецкий национальный ун-т., Донецк, 2004
4*2004
Мотивація як провідна рушійна сила активізаціїї діяльності персоналу підприємства
ІГ Сивицька, АВ Синиченко
Економіка і організація управління, 178-186, 2020
32020
Моделирование готовности предприятия к организационным изменениям
ИГ Сивицкая, ВП Стасюк, ВВ Федченко
Новое в экономической кибернетике: модели и методы управленческого …, 2000
32000
Управління організаційними нововведеннями в системі інноваційного менеджменту підприємства: Спец. 08.02. 02-Економіка й управління науко-технічним прогресом: Автореф.
ІГ Сивицька
Стаття надійшла 26.12. 2008 р, 0
2
Управління організаційними змінами в процесі впровадження інформаційних технологій в умовах цифровізації економіки
І Сивицька, А Синиченко
Проблеми і перспективи економіки та управління, 46-53, 2021
12021
Моделювання оцінки кредитоспроможності клієнтів банку за допомогою методу штучного інтелекту
ДВ Біленко, ІГ Сивицька, ДГ Теленкова
Проблеми системного підходу в економіці, 105-109, 2018
12018
Питання забезпечення взаємодії документальних інформаційних систем електронного урядування
ІГ Сивицька
Інформація та соціум, 89-91, 2021
2021
Документальні інформаційні системи електронного урядування: забезпечення якості
ІГ Сивицька
Інформація та соціум, 67-69, 2020
2020
Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції «Інформація та соціум»
ГП Лукаш, ІЮ Шкіцька, ОП Кущ, СВ Литвинська, ОО Панькевич, ...
2020
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЮРИДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ»
ІГ Сивицька
2019
Формування системи персоніфікованого навчання в управлінні розвитком клієнтоорієнтованості персоналу
ІГ Сивицька, АВ Синиченко
2019
Регламентація процедур як інструмент зниження корупційних ризиків в системі публічних закупівель.
ІГ Сивицька, ВМ Кравченко
Збірники наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя …, 2019
2019
Інтернаціоналізація освітньої програми «Бізнес-аналітика» Донецького національного університету імені Василя Стуса.
D Bilenko, I Syvytska
Наука, освіта, суспільство: реалії, виклики, перспективи, 189-191, 2019
2019
МОДЕЛИ МОТИВАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
ИГ Сивицкая
ВІСНИК, 2010
2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–16