Крамаренко Тетяна  Григорівна
Крамаренко Тетяна Григорівна
Kryvyi Rih State Pedagogical University | Криворізький державний педагогічний університет docent
Verified email at kdpu.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Уроки математики з комп'ютером
ТГ Крамаренко, ЖМ І.
Видавничий дім, 2008
472008
Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики
ВВ Корольський, ТГ Крамаренко, СО Семеріков, СВ Шокалюк, ЖМ І.
Книжкове видавництво Кирєєвського, 2009
252009
Iнновацiйнi iнформацiйно-комунiкацiйнi технологiї навчання математики: навчальний посiбник науковий редактор академiк АПН України, д. пед. н., проф. МI Жалдак
ВВ Корольський, ТГ Крамаренко, СО Семерiков, СВ Шокалюк
132009
Формування особистісних якостей школяра у процесі комп'ютерно-орієнтованого навчання математики
ТГ Крамаренко
Криворізький державний педагогічний університет, 2008
82008
Роль курсу" Інформаційно-комунікаційні засоби навчання" у формуванні дидактичних умінь майбутнього вчителя
ТГ Крамаренко
КДПУ, 2008
42008
Про формування методичних компетентностей майбутніх вчителів математики у галузі дистанційного навчання
ТГ Крамаренко, ТВ Колчук
НПУ ім. МП Драгоманова, 2010
32010
Про забезпечення наступності у процесі використання електронних засобів навчання геометрії
Т Крамаренко
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2009
3*2009
Використання мультимедійної дошки у процесі навчання геометричним перетворенням на площині
ТГ Крамаренко
Математика в сучасній школі, 2013
22013
Контроль знаний и умений учащихся при изучении математики с использованием информационно-коммуникационных технологий обучения
ТГ Крамаренко, ЕВ Мищенко
БГУ, 2010
22010
Деякі аспекти оцінювання якості електронних засобів навчального призначення
ТГ Крамаренко
РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009
22009
Про формування пізнавальної активності учнів у процесі навчання геометрії з використанням ІКТ
ТГ Крамаренко, ТВ Колчук
Вид-во ДонНУ, 2009
22009
Евристичне навчання математики засобами ІКТ
ТГ Крамаренко
Дидактика математики: проблемы и исследования, 139-145, 2006
22006
Розвиток творчого мислення школяра в навчанні математики через впровадження проектних технологій
ТГ Крамаренко
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2005
22005
Забезпечення компетентнісного підходу у навчанні теорії ймовірностей та математичної статистики майбутніх учителів фізики
ТГ Крамаренко
НПУ ім. МП Драгоманова, 2018
12018
Використання ІКТ у процесі навчання теорії ймовірностей і математичної статистики
ТГ Крамаренко, АС Русинчук
Theory and methods of e-learning 4, 144-147, 2013
12013
Використання ІКТ у процесі навчання теорії ймовірностей і математичної статистики
ТГ Крамаренко, АС Русинчук
Theory and methods of e-learning 4, 144-147, 2013
12013
Реалізація функцій контролю засобами ІКТ при підготовці майбутнього вчителя математики
ТГ Крамаренко
Theory and methods of e-learning 3, 137-143, 2012
12012
Використання дистанційних технологій навчання у підготовці майбутнього вчителя математики
ТГ Крамаренко
КДПУ, 2010
12010
Формування компетентностей з ІКТ у вчителів математики в системі післядипломної освіти
ВВ Корольський, ТГ Крамаренко, СО Семеріков, СВ Шокалюк
Педагогіка вищої та середньої школи, 36-43, 2009
12009
Про особливості методики навчання математики у вальдорфській школі
ТГ Крамаренко
Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: зб. наук. праць …, 0
1
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20