Follow
Тетяна Крамаренко  | Tetiana Kramarenko| Т Г Крамаренко |Татьяна Крамаренко | Tetyana
Тетяна Крамаренко | Tetiana Kramarenko| Т Г Крамаренко |Татьяна Крамаренко | Tetyana
Kryvyi Rih State Pedagogical University | Криворізький державний педагогічний університет docent
Verified email at kdpu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Prospects of using the augmented reality application in STEM-based Mathematics teaching
TH Kramarenko, OS Pylypenko, V Zaselskyi
Видавничий центр Криворiзького державного педагогiчного унiверситету, 2019
772019
Shift from blended learning to distance one during the lockdown period using Moodle: test control of students’ academic achievement and analysis of its results
K Polhun, T Kramarenko, M Maloivan, A Tomilina
Journal of Physics: Conference Series 1840 (1), 012053, 2021
712021
Уроки математики з комп'ютером
ТГ Крамаренко, ЖМ І.
Видавничий дім, 2008
642008
Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики
ВВ Корольський, ТГ Крамаренко, СО Семеріков, СВ Шокалюк, ЖМ І.
Книжкове видавництво Кирєєвського, 2009
382009
Application of GeoGebra in Stereometry teaching
T Kramarenko, O Pylypenko, I Muzyka
Arnold E. Kiv, Mariya P. Shyshkina, 2020
272020
Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики
ТГ Крамаренко, ВВ Корольський, СО Семеріков, СА Семериков, ...
Криворізький державний педагогічний університет, 2019
22*2019
The ICT usage in teaching mathematics to students with special educational needs
T Kramarenko, K Bondar, O Shestopalova
Journal of Physics: Conference Series 1840 (1), 012009, 2021
132021
Формування особистісних якостей школяра у процесі комп'ютерно-орієнтованого навчання математики
ТГ Крамаренко
Нац пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 2008
122008
Проблеми підготовки учителя до впровадження елементів STEM-навчання математики
ТГ Крамаренко, ОС Пилипенко
Физико-математическое образование, 90-95, 2018
82018
Проблеми підготовки вчителя математики до використання ІКТ у процесі навчання теорії ймовірностей і математичної статистики
ТГ Крамаренко
Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки.–Черкаси …, 2013
52013
Контроль знаний и умений учащихся при изучении математики с использованием информационно-коммуникационных технологий обучения
ТГ Крамаренко, ЕВ Мищенко
БГУ, 2010
52010
Про формування методичних компетентностей майбутніх вчителів математики у галузі дистанційного навчання
ТГ Крамаренко, ТВ Колчук
НПУ ім. МП Драгоманова, 2010
52010
Використання дистанційних технологій навчання у підготовці майбутнього вчителя математики
ТГ Крамаренко
КДПУ, 2010
42010
Роль курсу" Інформаційно-комунікаційні засоби навчання" у формуванні дидактичних умінь майбутнього вчителя
ТГ Крамаренко
КДПУ, 2008
42008
Використання мультимедійної дошки у процесі навчання геометричним перетворенням на площині
ТГ Крамаренко
Математика в сучасній школі, 2013
32013
Про забезпечення наступності у процесі використання електронних засобів навчання геометрії
Т Крамаренко
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2009
3*2009
Забезпечення компетентнісного підходу у навчанні теорії ймовірностей та математичної статистики майбутніх учителів фізики
ТГ Крамаренко
НПУ ім. МП Драгоманова, 2018
22018
Розвиток у майбутніх вчителів математики уміння вчитися з використанням ІКТ
Т Крамаренко
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2015
22015
Реалізація функцій контролю засобами ІКТ при підготовці майбутнього вчителя математики
ТГ Крамаренко
Теорія та методика електронного навчання, 137-143, 2012
22012
Деякі аспекти оцінювання якості електронних засобів навчального призначення
ТГ Крамаренко
РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009
22009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20