Тетяна Крамаренко  | Tetiana Kramarenko| Т Г Крамаренко |Татьяна Крамаренко | Tetyana
Тетяна Крамаренко | Tetiana Kramarenko| Т Г Крамаренко |Татьяна Крамаренко | Tetyana
Kryvyi Rih State Pedagogical University | Криворізький державний педагогічний університет docent
Verified email at kdpu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Prospects of using the augmented reality application in STEM-based Mathematics teaching
TH Kramarenko, OS Pylypenko, V Zaselskyi
Видавничий центр Криворiзького державного педагогiчного унiверситету, 2019
602019
Уроки математики з комп'ютером
ТГ Крамаренко, ЖМ І.
Видавничий дім, 2008
582008
Shift from blended learning to distance one during the lockdown period using Moodle: test control of students’ academic achievement and analysis of its results
K Polhun, T Kramarenko, M Maloivan, A Tomilina
Journal of Physics: Conference Series 1840 (1), 012053, 2021
442021
Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики
ВВ Корольський, ТГ Крамаренко, СО Семеріков, СВ Шокалюк, ЖМ І.
Книжкове видавництво Кирєєвського, 2009
362009
Iнновацiйнi iнформацiйно-комунiкацiйнi технологiї навчання математики: навчальний посiбник науковий редактор академiк АПН України, д. пед. н., проф. МI Жалдак
ВВ Корольський, ТГ Крамаренко, СО Семерiков, СВ Шокалюк
192009
Application of GeoGebra in Stereometry teaching
T Kramarenko, O Pylypenko, I Muzyka
Arnold E. Kiv, Mariya P. Shyshkina, 2020
172020
Формування особистісних якостей школяра у процесі комп'ютерно-орієнтованого навчання математики
ТГ Крамаренко
Криворізький державний педагогічний університет, 2008
122008
The ICT usage in teaching mathematics to students with special educational needs
T Kramarenko, K Bondar, O Shestopalova
Journal of Physics: Conference Series 1840 (1), 012009, 2021
102021
Проблеми підготовки учителя до впровадження елементів STEM-навчання математики
ТГ Крамаренко, ОС Пилипенко
Физико-математическое образование, 2018
72018
Контроль знаний и умений учащихся при изучении математики с использованием информационно-коммуникационных технологий обучения
ТГ Крамаренко, ЕВ Мищенко
БГУ, 2010
62010
Про формування методичних компетентностей майбутніх вчителів математики у галузі дистанційного навчання
ТГ Крамаренко, ТВ Колчук
НПУ ім. МП Драгоманова, 2010
52010
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ АЛГЕБРИ У VIII-IX КЛАСАХ
ЮВ Горох, МІ Жалдак, ТГ Крамаренко, СА Раков, ОІ Скафа
Рекомендовано Вченою радою Житомирського державного університету імені …, 2017
4*2017
Роль курсу" Інформаційно-комунікаційні засоби навчання" у формуванні дидактичних умінь майбутнього вчителя
ТГ Крамаренко
КДПУ, 2008
42008
Використання мультимедійної дошки у процесі навчання геометричним перетворенням на площині
ТГ Крамаренко
Математика в сучасній школі, 2013
32013
Використання дистанційних технологій навчання у підготовці майбутнього вчителя математики
ТГ Крамаренко
КДПУ, 2010
32010
Про забезпечення наступності у процесі використання електронних засобів навчання геометрії
Т Крамаренко
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2009
3*2009
Забезпечення компетентнісного підходу у навчанні теорії ймовірностей та математичної статистики майбутніх учителів фізики
ТГ Крамаренко
НПУ ім. МП Драгоманова, 2018
22018
Розвиток у майбутніх вчителів математики уміння вчитися з використанням ІКТ
Т Крамаренко
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2015
22015
Деякі аспекти оцінювання якості електронних засобів навчального призначення
ТГ Крамаренко
РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009
22009
Про формування пізнавальної активності учнів у процесі навчання геометрії з використанням ІКТ
ТГ Крамаренко, ТВ Колчук
Вид-во ДонНУ, 2009
22009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20