Тетяна Крамаренко  | Tetiana Kramarenko| Т Г Крамаренко |Татьяна Крамаренко | Tetyana
Тетяна Крамаренко | Tetiana Kramarenko| Т Г Крамаренко |Татьяна Крамаренко | Tetyana
Kryvyi Rih State Pedagogical University | Криворізький державний педагогічний університет docent
Verified email at kdpu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Уроки математики з комп'ютером
ТГ Крамаренко, ЖМ І.
Видавничий дім, 2008
492008
Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики
ВВ Корольський, ТГ Крамаренко, СО Семеріков, СВ Шокалюк, ЖМ І.
Книжкове видавництво Кирєєвського, 2009
292009
Iнновацiйнi iнформацiйно-комунiкацiйнi технологiї навчання математики: навчальний посiбник науковий редактор академiк АПН України, д. пед. н., проф. МI Жалдак
ВВ Корольський, ТГ Крамаренко, СО Семерiков, СВ Шокалюк
192009
Prospects of using the augmented reality application in STEM-based Mathematics teaching
TH Kramarenko, OS Pylypenko, VI Zaselskiy
Видавничий центр Криворiзького державного педагогiчного унiверситету, 2019
172019
Формування особистісних якостей школяра у процесі комп'ютерно-орієнтованого навчання математики
ТГ Крамаренко
Криворізький державний педагогічний університет, 2008
122008
Про формування методичних компетентностей майбутніх вчителів математики у галузі дистанційного навчання
ТГ Крамаренко, ТВ Колчук
НПУ ім. МП Драгоманова, 2010
52010
Контроль знаний и умений учащихся при изучении математики с использованием информационно-коммуникационных технологий обучения
ТГ Крамаренко, ЕВ Мищенко
БГУ, 2010
42010
Роль курсу" Інформаційно-комунікаційні засоби навчання" у формуванні дидактичних умінь майбутнього вчителя
ТГ Крамаренко
КДПУ, 2008
42008
Application of GeoGebra in Stereometry teaching
T Kramarenko, O Pylypenko, I Muzyka
Arnold E. Kiv, Mariya P. Shyshkina, 2020
32020
Проблеми підготовки учителя до впровадження елементів STEM-навчання математики
ТГ Крамаренко, ОС Пилипенко
Физико-математическое образование, 2018
32018
Використання мультимедійної дошки у процесі навчання геометричним перетворенням на площині
ТГ Крамаренко
Математика в сучасній школі, 2013
32013
Про забезпечення наступності у процесі використання електронних засобів навчання геометрії
Т Крамаренко
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2009
3*2009
Забезпечення компетентнісного підходу у навчанні теорії ймовірностей та математичної статистики майбутніх учителів фізики
ТГ Крамаренко
НПУ ім. МП Драгоманова, 2018
22018
Розвиток у майбутніх вчителів математики уміння вчитися з використанням ІКТ
Т Крамаренко
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2015
22015
Використання дистанційних технологій навчання у підготовці майбутнього вчителя математики
ТГ Крамаренко
КДПУ, 2010
22010
Деякі аспекти оцінювання якості електронних засобів навчального призначення
ТГ Крамаренко
РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009
22009
Про формування пізнавальної активності учнів у процесі навчання геометрії з використанням ІКТ
ТГ Крамаренко, ТВ Колчук
Вид-во ДонНУ, 2009
22009
Розвиток творчого мислення школяра в навчанні математики через впровадження проектних технологій
ТГ Крамаренко
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані …, 2007
22007
Евристичне навчання математики засобами ІКТ
ТГ Крамаренко
Дидактика математики: проблемы и исследования, 139-145, 2006
22006
Використання ІКТ у процесі навчання теорії ймовірностей і математичної статистики
ТГ Крамаренко, АС Русинчук
Theory and methods of e-learning 4, 144-147, 2013
12013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20