Підписатись
Тетяна Крамаренко  | Tetiana Kramarenko| Т Г Крамаренко |Татьяна Крамаренко | Tetyana
Тетяна Крамаренко | Tetiana Kramarenko| Т Г Крамаренко |Татьяна Крамаренко | Tetyana
Kryvyi Rih State Pedagogical University | Криворізький державний педагогічний університет docent
Підтверджена електронна адреса в kdpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Shift from blended learning to distance one during the lockdown period using Moodle: test control of students’ academic achievement and analysis of its results
K Polhun, T Kramarenko, M Maloivan, A Tomilina
Journal of physics: Conference series 1840 (1), 012053, 2021
1232021
Prospects of using the augmented reality application in STEM-based Mathematics teaching
TH Kramarenko, OS Pylypenko, V Zaselskyi
Arnold E. Kiv, Mariya P. Shyshkina, 2020
1102020
Уроки математики з комп'ютером
ТГ Крамаренко, ЖМ І.
Видавничий дім, 2008
742008
Application of GeoGebra in Stereometry teaching
TH Kramarenko, OS Pylypenko, IO Muzyka
Cloud Technologies in Education 2019: Proceedings of the 7th Workshop on …, 2020
532020
Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики
ВВ Корольський, ТГ Крамаренко, СО Семеріков, СВ Шокалюк, ЖМ І.
Книжкове видавництво Кирєєвського, 2009
492009
The ICT usage in teaching mathematics to students with special educational needs
T Kramarenko, K Bondar, O Shestopalova
Journal of Physics: Conference Series 1840 (1), 012009, 2021
322021
Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики
ТГ Крамаренко, ВВ Корольський, СО Семеріков, СВ Шокалюк
Криворізький державний педагогічний університет, 2019
31*2019
Формування особистісних якостей школяра у процесі комп'ютерно-орієнтованого навчання математики
ТГ Крамаренко
252008
Проблеми підготовки учителя до впровадження елементів STEM-навчання математики
ТГ Крамаренко, ОС Пилипенко
Физико-математическое образование, 90-95, 2018
102018
Digital technologies in specialized mathematics education: application of GeoGebra in Stereometry teaching
TH Kramarenko, OS Pylypenko, OY Serdiuk
Proceedings of the 1st Symposium on Advances in Educational Technology 1 …, 2022
92022
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ
В Беспалько, Л Брескіна, Ю Горошко, В Вембер, Т Крамаренко, ...
82019
Problemy pidhotovky uchytelia do vprovadzhennia elementiv STEM-navchannia matematyky [Problems of teacher training for introduction of elements of STEM-teaching of mathematics]
T Kramarenko, O Pylypenko
Physicalmathematical education 4, 90-95, 2018
72018
Використання дистанційних технологій навчання у підготовці майбутнього вчителя математики
ТГ Крамаренко
КДПУ, 2010
72010
Про формування методичних компетентностей майбутніх вчителів математики у галузі дистанційного навчання
ТГ Крамаренко, ТВ Колчук
НПУ ім. МП Драгоманова, 2010
72010
Innovatsiyni informatsiyno-komunikatsiyni tekhnolohii navchannia matematyky (Innovative information and communication technologies of Mathematics teaching)
TH Kramarenko, VV Korolsky, SO Semerikov, SV Shokaliuk
Kryvyi Rih: KSPU. DOI: https://doi. org/10.31812/123456789/3315, 2019
52019
Робототехніка як напрямок STEM-освіти та її зв'язок з математикою
ТГ Крамаренко, ОС Пилипенко
КДПУ, МДЦ «ЛМКП», 2018
52018
Проблеми підготовки вчителя математики до використання ІКТ у процесі навчання теорії ймовірностей і математичної статистики
ТГ Крамаренко
Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки.–Ч.: Черкаський нац …, 2013
52013
Контроль знаний и умений учащихся при изучении математики с использованием информационно-коммуникационных технологий обучения
ТГ Крамаренко, ЕВ Мищенко
БГУ, 2010
52010
Про формування пізнавальної активності учнів у процесі навчання геометрії з використанням ІКТ
ТГ Крамаренко, ТВ Колчук
Вид-во ДонНУ, 2009
52009
Роль курсу" Інформаційно-комунікаційні засоби навчання" у формуванні дидактичних умінь майбутнього вчителя
ТГ Крамаренко
КДПУ, 2008
52008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20