Людмила Олександрівна Примостка
Людмила Олександрівна Примостка
КНЕУ імені Вадима Гетьмана, фінансово-економічний факультет, кафедра
Verified email at kneu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Фінансовий менеджмент у банку
ЛО Примостка
К.: КНЕУ 468, 2004
7822004
Аналіз банківської діяльності
АМ Герасимович, МД Алексеєнко, ІМ Парасій-Вергуненко, ...
К.: КНЕУ, 2004
2592004
Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі: монографія
ЛО Примостка
К.: КНЕУ, 2002
1402002
Фінансові деривативи: аналітичні та облікові аспекти: Монографія
ЛО Примостка
К.: КНЕУ 263, 81, 2001
1292001
Банківські ризики: теорія та практика управління: монографія
ЛО Примостка, ПМ Чуб, ОО Чуб, ГТ Карчева, ВО Чемерис, МІ Диба, ...
К.: КНЕУ, 2008
772008
Управління банківськими ризиками
ЛО Примостка
навчальний посібник/ЛО Примостка, 2007
762007
Кредитний ризик банку: проблеми оцінювання та управління
ЛО Примостка
Фінанси України, 118-125, 2004
762004
Економічні ризики в діяльності банків
Л Примостка
Банківська справа, 16-23, 2004
462004
Управління активами і пасивами комерційного банку
ЛО Примостка
Вісник НБУ, 39-43, 2001
432001
Методика аналізу фінансової стійкості банку за допомогою динамічного нормативу
Л Примостка
Вісник Національного банку України, 40-44, 2002
422002
Фінансовий менеджмент банку: Навчальний посібник
ЛО Примостка
К.: КНЕУ, 1999
301999
Банківський менеджмент. Хеджування фінансових ризиків
ЛО Примостка
К.: КНЕУ 108, 1998
281998
Сукупний ризик банку: методика оцінки на основі нормативно-індексної моделі
ЛО Примостка, ЛА Примостка, ОВ Лисенок
Вісник НБУ, 2008
272008
Фінансова глобалізація: сутність, форми прояву, наслідки
ЛО Примостка, ЛА Примостка
ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2011
222011
Роль строкового ринку в стабілізації економічної системи
Л Примостка
Ринок цінних паперів, 21-24, 2004
212004
Сучасний стан та тенденції банківського кредитування
ЛО Примостка, ЛА Примостка
ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2010
192010
Банкiвськi ризики: теорiя та практика управлiння: монографiя та iн
ЛО Примостка, ОВ Лисенок, ОО Чуб
192008
Державний капітал у банківській системі України
ЛО Примостка, ЛА Примостка
ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2014
162014
Підручник.—2-ге вид., доп. і перероб
ЛО Примостка
К.: КНЕУ, 2004
152004
Фiнансовi деривативи: аналiтичнi та облiковi аспекти: монографiя
ЛО Примостка
152001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20