Людмила Олександрівна Примостка
Людмила Олександрівна Примостка
КНЕУ імені Вадима Гетьмана, фінансово-економічний факультет, кафедра
Підтверджена електронна адреса в kneu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Фінансовий менеджмент у банку
ЛО Примостка
К.: КНЕУ 468, 2004
7212004
Аналіз банківської діяльності
АМ Герасимович, МД Алексеєнко, ІМ Парасій-Вергуненко, ...
К.: КНЕУ, 2004
219*2004
Фінансові деривативи: аналітичні та облікові аспекти: Монографія
ЛО Примостка
К.: КНЕУ 263, 256-261, 2001
1252001
Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі: Монографія
ЛО Примостка
К.: КНЕУ, 2002
1222002
Кредитний ризик банку: проблеми оцінювання та управління
ЛО Примостка
Фінанси України, 118-125, 2004
712004
Банківські ризики: теорія та практика управління: монографія
ЛО Примостка, ПМ Чуб, ОО Чуб, ГТ Карчева, ВО Чемерис, МІ Диба, ...
К.: КНЕУ, 2008
702008
Управління банківськими ризиками
ЛО Примостка
навчальний посібник/ЛО Примостка, 2007
662007
Економічні ризики в діяльності банків
Л Примостка
Банківська справа, 16-23, 2004
462004
Методика аналізу фінансової стійкості банку за допомогою динамічного нормативу
Л Примостка
Вісник Національного банку України, 40-44, 2002
402002
Управління активами і пасивами комерційного банку
ЛО Примостка
Вісник НБУ, 39-43, 2001
382001
Фінансовий менеджмент банку: Навчальний посібник
ЛО Примостка
К.: КНЕУ, 1999
281999
Банківський менеджмент. Хеджування фінансових ризиків
ЛО Примостка
К.: КНЕУ 108, 1998
281998
Сукупний ризик банку: методика оцінки на основі нормативно-індексної моделі
ЛО Примостка, ЛА Примостка, ОВ Лисенок
Вісник НБУ, 2008
262008
Фінансова глобалізація: сутність, форми прояву, наслідки
ЛО Примостка, ОО Чуб
Фінанси, облік і аудит, 172-183, 2011
202011
Роль строкового ринку в стабілізації економічної системи
Л Примостка
Ринок цінних паперів, 21-24, 2004
202004
Сучасний стан та тенденції банківського кредитування
ЛО Примостка, ЛА Примостка
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
162010
Роль і функції строкового ринку в економічній системі
Л Примостка, О Береславська
Вісник Національного банку України, 16-17, 2004
162004
Фінансовий менеджмент у банку: підруч.[для студ. вищ. навч. закл.]
ЛО Примостка
К.: КНЕУ, 2004
132004
Банкiвськi ризики: теорiя та практика управлiння: монографiя та iн.
ЛО Примостка, ОВ Лисенок, ОО Чуб
122008
Фiнансовi деривативи: аналiтичнi та облiковi аспекти: монографiя
ЛО Примостка
112001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20