Людмила Олександрівна Примостка
Людмила Олександрівна Примостка
КНЕУ імені Вадима Гетьмана, фінансово-економічний факультет, кафедра
Підтверджена електронна адреса в kneu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фінансовий менеджмент у банку
ЛО Примостка
К.: КНЕУ 468, 2004
7802004
Аналіз банківської діяльності
АМ Герасимович, МД Алексеєнко, ІМ Парасій-Вергуненко, ...
К.: КНЕУ, 2004
2352004
Економічний аналіз
МА Болюх, МА Болюх, ВЗ Бурчевський, МІ Горбаток, Н Горбаток, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2003
2242003
Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі: монографія
ЛО Примостка
К.: КНЕУ, 2002
1362002
Фінансові деривативи: аналітичні та облікові аспекти: Монографія
ЛО Примостка
К.: КНЕУ 263, 81, 2001
1332001
Банківські ризики: теорія та практика управління: монографія
ЛО Примостка, ПМ Чуб, ОО Чуб, ГТ Карчева, ВО Чемерис, МІ Диба, ...
К.: КНЕУ, 2008
822008
Управління банківськими ризиками
ЛО Примостка
навчальний посібник/ЛО Примостка, 2007
792007
Кредитний ризик банку: проблеми оцінювання та управління
ЛО Примостка
Фінанси України, 118-125, 2004
682004
Економічні ризики в діяльності банків
Л Примостка
Банківська справа, 16-23, 2004
482004
Методика аналізу фінансової стійкості банку за допомогою динамічного нормативу
Л Примостка
Вісник Національного банку України, 40-44, 2002
482002
Управління активами і пасивами комерційного банку
ЛО Примостка
Вісник НБУ, 39-43, 2001
372001
Фінансовий менеджмент банку: Навчальний посібник
ЛО Примостка
К.: КНЕУ, 1999
341999
Сукупний ризик банку: методика оцінки на основі нормативно-індексної моделі
ЛО Примостка, ЛА Примостка, ОВ Лисенок
Вісник НБУ, 2008
312008
Банківський менеджмент. Хеджування фінансових ризиків
ЛО Примостка
К.: КНЕУ 108, 1998
311998
Фінансова глобалізація: сутність, форми прояву, наслідки
ЛО Примостка, ЛА Примостка
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
242011
Банкiвськi ризики: теорiя та практика управлiння: монографiя та iн
ЛО Примостка, ОВ Лисенок, ОО Чуб
232008
Роль строкового ринку в стабілізації економічної системи
Л Примостка
Ринок цінних паперів, 21-24, 2004
212004
Державний капітал у банківській системі України
ЛО Примостка, ЛА Примостка
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
172014
Сучасний стан та тенденції банківського кредитування
ЛО Примостка, ЛА Примостка
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
172010
Роль і функції строкового ринку в економічній системі
Л Примостка, ОВ Береславська
Вісник Національного банку України, 16-17, 2004
152004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20