Підписатись
Людмила Олександрівна Примостка
Людмила Олександрівна Примостка
КНЕУ імені Вадима Гетьмана, фінансово-економічний факультет, кафедра
Підтверджена електронна адреса в kneu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фінансовий менеджмент у банку: підручник
ЛО Примостка
К.: КНЕУ 468, 2, 2004
8102004
Аналіз банківської діяльності
АМ Герасимович, МД Алексеєнко, ІМ Парасій-Вергуненко, ...
К.: КНЕУ, 2004
3292004
Економічний аналіз: навч. посібник
МА Болюх, ВЗ Бурчевський
К.: КНЕУ, 438-442, 2003
3212003
Фінансовий менеджмент банку: Навч. посібник
ЛО Примостка
К.: КНЕУ, 162, 1999
1951999
Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі: монографія
ЛО Примостка
К.: КНЕУ, 2002
1742002
Фінансові деривативи: аналітичні та облікові аспекти: Монографія
ЛО Примостка
К.: КНЕУ 263, 81, 2001
1532001
Банківські ризики: теорія та практика управління: монографія
ЛО Примостка, ПМ Чуб, ОО Чуб, ГТ Карчева, ВО Чемерис, МІ Диба, ...
К.: КНЕУ, 2008
1022008
Управління банківськими ризиками
ЛО Примостка
навчальний посібник/ЛО Примостка, 2007
962007
Кредитний ризик банку: проблеми оцінювання та управління
ЛО Примостка
Фінанси України, 118-125, 2004
732004
Економічні ризики в діяльності банків
Л Примостка
Банківська справа, 16-23, 2004
542004
Методика аналізу фінансової стійкості банку за допомогою динамічного нормативу
Л Примостка
Вісник Національного банку України 10, 40-45, 2002
512002
Управління активами і пасивами комерційного банку
ЛО Примостка
Вісник НБУ, 39-43, 2001
432001
Фінансова глобалізація: сутність, форми прояву, наслідки
ЛО Примостка, ОО Чуб
Фінанси, облік і аудит, 172-183, 2011
352011
Банківський менеджмент. Хеджування фінансових ризиків
ЛО Примостка
К.: КНЕУ 108, 1998
331998
Роль строкового ринку в стабілізації економічної системи
Л Примостка
Ринок цінних паперів, 21-24, 2004
302004
Сукупний ризик банку: методика оцінки на основі нормативно-індексної моделі
ЛО Примостка, ЛА Примостка, ОВ Лисенок
Вісник НБУ, 2008
292008
Банкiвськi ризики: теорiя та практика управлiння: монографiя та iн
ЛО Примостка, ОВ Лисенок, ОО Чуб
232008
Державний капітал у банківській системі України
ЛО Примостка
Фінанси, облік і аудит, 107-119, 2014
202014
Сучасний стан та тенденції банківського кредитування
ЛО Примостка, ЛА Примостка
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
172010
Роль і функції строкового ринку в економічній системі
Л Примостка, ОВ Береславська
Вісник Національного банку України, 16-17, 2004
172004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20