Підписатись
Людмила Олександрівна Примостка
Людмила Олександрівна Примостка
КНЕУ імені Вадима Гетьмана, фінансово-економічний факультет, кафедра
Підтверджена електронна адреса в kneu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фінансовий менеджмент у банку
ЛО Примостка
К.: КНЕУ 468, 2004
9382004
Аналіз банківської діяльності
АМ Герасимович, МД Алексеєнко, ІМ Парасій-Вергуненко, ...
К.: КНЕУ, 2004
3162004
Економічний аналіз
МА Болюх, МА Болюх, ВЗ Бурчевський, МІ Горбаток, Н Горбаток, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2003
3092003
Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі: монографія
ЛО Примостка
К.: КНЕУ, 2002
1702002
Фінансові деривативи: аналітичні та облікові аспекти: Монографія
ЛО Примостка
К.: КНЕУ 263, 81, 2001
1442001
Банківські ризики: теорія та практика управління: монографія
ЛО Примостка, ПМ Чуб, ОО Чуб, ГТ Карчева, ВО Чемерис, МІ Диба, ...
К.: КНЕУ, 2008
982008
Управління банківськими ризиками
ЛО Примостка
навчальний посібник/ЛО Примостка, 2007
932007
Кредитний ризик банку: проблеми оцінювання та управління
ЛО Примостка
Фінанси України, 118-125, 2004
742004
Економічні ризики в діяльності банків
Л Примостка
Банківська справа, 16-23, 2004
512004
Методика аналізу фінансової стійкості банку за допомогою динамічного нормативу
Л Примостка
Вісник Національного банку України 10, 40-45, 2002
502002
Управління активами і пасивами комерційного банку
ЛО Примостка
Вісник НБУ, 39-43, 2001
412001
Фінансовий менеджмент банку: Навчальний посібник
ЛО Примостка
К.: КНЕУ, 1999
371999
Фінансова глобалізація: сутність, форми прояву, наслідки
ЛО Примостка, ОО Чуб
Фінанси, облік і аудит, 172-183, 2011
342011
Банківський менеджмент. Хеджування фінансових ризиків
ЛО Примостка
К.: КНЕУ 108, 1998
331998
Сукупний ризик банку: методика оцінки на основі нормативно-індексної моделі
ЛО Примостка, ЛА Примостка, ОВ Лисенок
Вісник НБУ, 2008
292008
Роль строкового ринку в стабілізації економічної системи
Л Примостка
Ринок цінних паперів, 21-24, 2004
282004
Банкiвськi ризики: теорiя та практика управлiння: монографiя та iн
ЛО Примостка, ОВ Лисенок, ОО Чуб
232008
Державний капітал у банківській системі України
ЛО Примостка
Фінанси, облік і аудит, 107-119, 2014
202014
Підручник.—2-ге вид., доп. і перероб
ЛО Примостка
К.: КНЕУ, 2004
172004
Роль і функції строкового ринку в економічній системі
Л Примостка, ОВ Береславська
Вісник Національного банку України, 16-17, 2004
172004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20