Людмила Олександрівна Примостка
Людмила Олександрівна Примостка
КНЕУ імені Вадима Гетьмана, фінансово-економічний факультет, кафедра
Підтверджена електронна адреса в kneu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фінансовий менеджмент у банку
ЛО Примостка
К.: КНЕУ 468, 2004
7532004
Аналіз банківської діяльності
АМ Герасимович, МД Алексеєнко, ІМ Парасій-Вергуненко, ...
К.: КНЕУ, 2004
241*2004
Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі: монографія
ЛО Примостка
К.: КНЕУ, 2002
1342002
Фінансові деривативи: аналітичні та облікові аспекти: Монографія
ЛО Примостка
К.: КНЕУ 263, 81, 2001
1302001
Банківські ризики: теорія та практика управління: монографія
ЛО Примостка, ПМ Чуб, ОО Чуб, ГТ Карчева, ВО Чемерис, МІ Диба, ...
К.: КНЕУ, 2008
742008
Управління банківськими ризиками
ЛО Примостка
навчальний посібник/ЛО Примостка, 2007
742007
Кредитний ризик банку: проблеми оцінювання та управління
ЛО Примостка
Фінанси України, 118-125, 2004
692004
Економічні ризики в діяльності банків
Л Примостка
Банківська справа, 16-23, 2004
462004
Методика аналізу фінансової стійкості банку за допомогою динамічного нормативу
Л Примостка
Вісник Національного банку України, 40-44, 2002
412002
Управління активами і пасивами комерційного банку
ЛО Примостка
Вісник НБУ, 39-43, 2001
412001
Фінансовий менеджмент банку: Навчальний посібник
ЛО Примостка
К.: КНЕУ, 1999
281999
Банківський менеджмент. Хеджування фінансових ризиків
ЛО Примостка
К.: КНЕУ 108, 1998
271998
Сукупний ризик банку: методика оцінки на основі нормативно-індексної моделі
ЛО Примостка, ЛА Примостка, ОВ Лисенок
Вісник НБУ, 2008
242008
Фінансова глобалізація: сутність, форми прояву, наслідки
ЛО Примостка, ЛА Примостка
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
222011
Роль строкового ринку в стабілізації економічної системи
Л Примостка
Ринок цінних паперів, 21-24, 2004
212004
Сучасний стан та тенденції банківського кредитування
ЛО Примостка, ЛА Примостка
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
162010
Державний капітал у банківській системі України
ЛО Примостка, ЛА Примостка
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
142014
Підручник.—2-ге вид., доп. і перероб
ЛО Примостка
К.: КНЕУ, 2004
142004
Роль і функції строкового ринку в економічній системі
Л Примостка, О Береславська
Вісник Національного банку України, 16-17, 2004
142004
Банкiвськi ризики: теорiя та практика управлiння: монографiя та iн
ЛО Примостка, ОВ Лисенок, ОО Чуб
122008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20