Андрусишин Богдан Іванович
Андрусишин Богдан Іванович
Професор кафедри теорії та історії держави і права НПУ імені М.П. Драгоманова
Підтверджена електронна адреса в npu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методика викладання шкільного курсу «Основи правознавства»: підручник
БІ Андрусишин, АМ Гуз
К.: Знання, 2008
402008
У пошуках соціальної рівноваги. Нарис історії робітничої політики українських урядів революції та визвольних змагань 1917-1920 рр.
БІ Андрусишин
К.: Вид-во Федерації профспілок України, 1995
391995
Церква в Українській Державі 1917-1920 рр.(доба Директорії УНР): навч. посібник
БІ Андрусишин
К.: Либідь 176, 4, 1997
381997
Державно-церковні відносини: історія, сучасний стан та перспективи розвитку
БІ Андрусишин, В Бондаренко
К.: Вид-во Національного педагогічного університету імені МП Драгоманова, 2011
152011
Становлення та розвиток шкільної правової освіти в Україні [Електронний ресурс]
Б Андрусишин
Юридичний журнал, 2007
152007
Підготовка правознавчих кадрів для освітньої галузі
БІ Андрусишин
Юридичні читання молодих вчених. Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової …, 2004
102004
Освітнє право України: деякі дискусійні проблеми
БІ Андрусишин
НПУ імені МП Драгоманова, 2010
82010
Юридичні та фактичні підстави незалежності Української держави
Б Андрусишин
Вісник Академії правових наук України: зб. наук. пр./редкол.: ВЯ Тацій та ін …, 2012
72012
Робітнича політика українських урядів (1917–1920 рр.)
Б Андрусишин
К.: НАН України, Інститут української археографії і джерелознавства, 1997
71997
Церква в Українській Гетьманській державі: попередні нотатки та документи
В Ульяновський, Б Андрусишин
Останній Гетьман. Ювілейний збірник пам’яті П. Скоропадського 1943, 285-301, 1873
61873
Кадри для освітньої галузі: проблеми підготовки
БІ Андрусишин
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія ІВ. Економіка і право.–2005 …, 0
5
Державно-церковні відносини: природа, зміст, характер функціонування, типологізація
БІ Андрусишин, ВД Бондаренко
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 18: Економіка і право, 94, 2009
42009
Українське провінційне місто як політичне і соціокультурне явище у добу національно-демократичної революції (березень 1917–квітень 1918 рр.)
ГБ Басара
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2003
42003
Політико-правові погляди АІ Яковліва
ТВ Маньгора
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2015
32015
Україна в роки Першої світової війни
Б Андрусишин
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 1998
31998
Формування державно-церковного антагонізму в УРСР у 20-30-х рр. ХХ ст.
БІ Андрусишин, ВД Бондаренко
НПУ імені МП Драгоманова, 2015
22015
Молодіжний рух сьогодні: формалізація та/чи віртуалізація
БІ Андрусишин
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та …, 2014
22014
Політико-правова реформа в Україні: історія, сучасність, перспективи
БІ Андрусишин, ОВ Бучма
Публічне право, 380-383, 2013
22013
Держава, право і церква в новітній історії (ХХ–поч. ХХІ ст.)
БІ Андрусишин, ВД Бондаренко
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 18: Економіка і право, 88-102, 2012
22012
Трансформація поняття “свободи” у політико-правових традиціях Середньовічної України
БІ Андрусишин, СД Сворак
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2010
22010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20