Klotchko T.; Tatiana Klotchko; Клочко Т.Р.
Klotchko T.; Tatiana Klotchko; Клочко Т.Р.
National Technical University of Ukraine "Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute""
Verified email at kpi.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Інтегровані фізіотерапевтичні системи ТОНТОР
ГС Тимчик, ВІ Скицюк, ТР Клочко
НТУУ «КПІ, 2007
28*2007
Відчутники контрольно-вимірювальних систем
ГС Тимчик, ВІ Скицюк, МА Вайнтрауб, ТР Клочко
НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2008
27*2008
Чутники електромагнітного випромінювання біотехнічних об´єктів
ГС Тимчик, ВІ Скицюк, МА Вайнтрауб, ТР Клочко
Київ: МП "Леся ", 2004
24*2004
Formalized model of the zone presence of structures of the biological objects
TR Klotchko
Microwave & Telecommunication Technology (CriMiKo’2011) 2, 1036-1037, 2011
21*2011
Фізичні засади технології ТОНТОР: монографія
ГС Тимчик, ВІ Скицюк, МА Вайнтрауб, ТР Клочко
Тимчик ГС, Скицюк ВІ, Вайнтрауб МА, Клочко ТР-К.: НТУУ «КПІ, 2010
212010
Взаимодействие когерентного светового излучения с биологическими структурами
ТР Клочко
НТУУ" КПІ", 2009
20*2009
Експериментальні дослідження впливу інтегрованого когерентного випромінювання на показники крові телят
СІ Голопура, ОО Скиба, АХМ Дастжерді, ТР Клочко, ВІ Скицюк, ...
НТУУ" КПІ", 2011
17*2011
Засоби контролю процесів механообробки надточних деталей
ГС Тимчик, ВІ Скицюк, МА Вайнтрауб, ТР Клочко
Київ: НТУУ «КПІ», 2011
15*2011
Стимуляція регенерації біологічних структур випромінюванням фізіотерапевтичних приладів серії «ПРОМІНЬ»/Дастжерді АХМ, ВІ Скицюк, ТР Клочко та інш
ТР Клочко
Фотобіологія та фотомедицина, 4, 2010
14*2010
Повышение достоверности неинвазивного анализа макроэлементов в крови методом цифровой обработки ЭКГ
ИА Яковенко, ТР Клочко, АН Пелых, ЕА Леус, ІА Яковенко, АН Пелих, ...
НТУУ" КПІ", 2010
14*2010
Технологія ТОНТОР
ВІ Скицюк, КГ Махмудов, ТР Клочко
К.: Техніка, 1993
141993
Физика технологии ТОНТОР
В Скицюк, Т Клочко
Саарбрюкен : ИД LAP Lambert Academic Publishing, 2015
13*2015
Specifics of influence of the chemical composition of abstract object's presence zone on accuracy of determination of surface's coordinates
V Skytsiouk, T Klotchko, M Bulyk
Вісник Київського політехнічного інституту. Серія: Приладобудування, 62-71, 2019
12*2019
Determination of the coordinates of the pathological zones in the mass of the biological object
VI Skytsiouk, TR Klotchko
2013 23rd International Crimean Conference" Microwave & Telecommunication …, 2013
122013
Інтегровані фізіотерапевтичні системи ТОНТОР–К
ТРК ГС Тимчик, ВІ Скицюк
НТУУ «КПІ, 2007
102007
Визначення макроелементів K+, Ca++, Na+ у крові дитини з подальшим оцінюванням гомеостазу організму
ІО Яковенко, ТР Клочко, ОО Леус
Вісник НТУУ “КПІ”. Серія приладобудування.–2009.–Вип 38, 155-161, 2009
92009
Вплив режимів світлового електромагнетного випромінювання на еритроцити барана
ТР Клочко, АХМ Дастжерді, ЄО Коваленко, ІC Kapпова, КІ Гетьман, ...
НТУУ" КПІ", 2008
9*2008
Моделювання мілкодисперсної твердотільної зони присутності технологічного об’єкту різної кривизни поверхні
ВІ Скицюк, ТР Клочко
Вісник Київського політехнічного інституту. Серія: Приладобудування, 84-90, 2018
7*2018
Автоматизация обработки ЭКГ для повышения достоверности диагноза
ИА Яковенко, ТР Клочко, ЕА Леус, ІО Яковенко, ОО Леус
НТУУ" КПІ", 2010
72010
Determination of the interaction of field structures in the presence area of abstract objects
KM Grygorij S Tymchyk, Volodymyr I Skytsiouk, Tatiana R Klotchko, Paweł ...
Optical Fibers and Their Applications 2018 11045, 110450Y, 2019
22019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20