Кафедра мистецтвознавчої експертизи
Кафедра мистецтвознавчої експертизи
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Підтверджена електронна адреса в nakkkim.edu.ua
НазваПосиланняРік
Лексикон української орнаментики:(іконографія, номінація, стилістика, типологія)
МР Селівачов
" АНТ", 2005
1302005
Українські народні музичні інструменти
ЛМ Черкаський
К.: Техніка, 2003
392003
Середньовічне населення межиріччя Верхнього Пруту та Середнього Дністра (ХІ–перша половина ХІІІ ст.)
СВ Пивоваров
Чернівці: Зелена Буковина, 2006
152006
Українська народна орнаментика ХІХ–ХХ ст.(іконографія, номінація, стилістика, типологія): Автореф. на здоб. наук. ступ. док. мистецтвознавства
МР Селівачов
Київ: вид-во НАН України, 1996
101996
Нариси з історії Хотинської фортеці: факти, легенди, гіпотези
Л Михайлина, С Пивоваров
Михайлина, С. Пивоваров. Хотин: Держ. іст.-архіт. заповідник «Хотинська фортеця, 2011
92011
Християнські старожитності в межиріччі Верхнього Пруту та Середнього Дністра
С Пивоваров
Чернівці: Зелена Буковина, 123, 2001
92001
Декоративно-прикладне мистецтво України в радянському мистецтвознавстві
МР Селівачов
Київ: Наукова думка, 1981
91981
Основи оціночної діяльності: підручник
БО Платонов
К.: НАКККіМ, 227, 2013
82013
Дослідження впливу реалізації непрямого валютного ризику на діяльність банків окремих країн СНД
МА Ребрик
Тернопільський національний економічний університет, 2009
72009
Нумізматичні пам’ятки Буковини
СВ Пивоваров
Чернівці: Зелена Буковина, 2002
62002
Новi знахiдки предметiв озброєння та спорядження вершника i верхового коня з Чорнiвського городища (перша половина ХIII ст.)
С Пивоваров
ПССIАЕ 2, 133, 2001
62001
Законотворча діяльність Верховної Ради України: проблеми та шляхи їх розв’язання
Н Кудерська
Вісник Академії управління МВС, 63-72, 2009
52009
рільництво слов’яно-руського населення межиріччя верхнього Пруту та середнього дністра
ЛП Михайлина, ГО Пашкевич, СВ Пивоваров
археологія, 2007
52007
Озброєння воїна XIV ст. з Середнього Поднiстров’я (за даними археологiчних розкопок в с Зелена Липа)
СВ Пивоваров
Матерiали V Конгресу Мiжнародної асоцiацiї українiстiв. Iсторiя: 3б. наук …, 2003
52003
Еволюційні процеси в українській народній орнаментиці кінця ХІХ–ХХ ст
МР Селівачов
Народна творчість та етнографія.–1995.–1, 25-35, 1995
51995
Находки ножей с волютообразными навершиями в Верхнем Попрутье и Среднем Поднестровье
ЮВ Мысько, СВ Пивоваров
Stratum plus. Археология и культурная антропология, 2010
42010
Римські монети в старожитностях черняхівської культури
С Пивоваров
Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Зб …, 1999
41999
Основные тенденции актуализации экслибриса на современном мировом арт-рынке
ВВ Михальчук
Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство …, 2014
32014
Поняття сакральне мистецтво: зміст і межі
М Селівачов
Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки, 67-76, 2008
32008
Символи у роботах українських митців 1990–2000-х років
II Mishchenko
Мистецтвознавчі записки, 240-246, 2011
22011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20