Follow
Карина Звягинцева
Карина Звягинцева
ХНУ имени В.Н. Каразина, биологический факультет, кафедра ботаники и экологии растений
Verified email at karazin.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Особенности зонирования местообитаний природной и антропогенной растительности г. Харькова
ЮГ Гамуля, КА Звягинцева
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія…, 2010
122010
An annotated checklist of the urban flora of Kharkiv
KO Zvyagintseva
VN Karazin Kharkiv National University, 2015
112015
Знахідки адвентивних рослин у флорі м. Харкова
КО Звягінцева
Український ботанічний журнал, 772-775, 2013
52013
Рідкісні види урбанофлори Харкова
КО Звягінцева
Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матер. міжнар. конф. молод. уч…, 2012
52012
До методики картування видів урбанофлори (на прикладі м. Харкова)
КО Звягінцева, ОІ Сінна
Промышленная ботаника, 2012
42012
Природная фракция урбанофлоры Харькова: анализ и аннотированный конспект
КА Звягинцева
Фиторазнообразие Восточной Европы 7 (3), 5-28, 2013
32013
Боры города Харькова: современное состояние и антропогенная трансформация флоры и растительности
ЮГ Гамуля, КА Звягинцева, ЗЕ Лазарева
32011
Аналіз флори залізниць міста Харкова
КО Звягінцева
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія…, 2013
22013
Інвазійні види в урбанофлорі Харкова
КО Звягінцева
Український ботанічний журнал, 508-513, 2013
22013
Знахідки Euphorbia davidii Subils (Euphorbiaceae) на території Лівобережного Лісостепу України
ТС Двірна, КО Звягінцева
Український ботанічний журнал, 351-353, 2013
22013
Изменения в систематической структуре урбанофлоры Харькова за 150 лет
КА Звягинцева
Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2011
12011
Матеріали до створення ботанічного заказника Новожанівський(м. Харків, Україна)
КО Звягінцева
2020
ГЕОГРАФІЧНЕ ПОШИРЕННЯ АДВЕНТИВНОГО ЕЛЕМЕНТУ УРБАНОФЛОРИ ХАРКОВА
КО Звягінцева
Рослини та урбанізація: Матеріали дев’ятої Міжнародної науково-практичної…, 2020
2020
ІНВАЗІЙНІ ВИДИ РОСЛИН ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ХАРАКТЕРИСТИКА ТА УМОВИ ІСНУВАННЯ
КО ЗВЯГІНЦЕВА, ГО КАЗАРІНОВА, Г Юрій
Синантропізація рослинного покриву України: ІІІ Всеукраїнська наукова…, 2019
2019
Сучасний стан раритетної компоненти урбанофлори Харкова
КО Звягінцева
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія…, 2017
2017
ОЦІНКА СТУПЕНЯ АНТРОПОГЕННОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УРБАНОФЛОРИ ХАРКОВА
КО Звягінцева
ББК 20.1 П 77, 39, 2017
2017
Ботаника: высшие растения (= Cormobionta, Tracheophyta, Phanerogamen)
ВП Комаристая, ОВ Безроднова, ЮГ Гамуля, КА Звягинцева
ХНУ им. ВН Каразина, 2015
2015
ви ник нен ня та ха рак те ром со ці аль но-еко но міч но-го роз ви тку міс та. Су дин ні спо ро ві та го ло на сін ні ві ді гра ють в ур-ба ноф ло рі Хар ко ва не знач ну роль…
КО ЗВЯГІНЦЕВА
УКРАЇНСЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ ЖУРНАЛ, 455, 2014
2014
Географічна структура урбанофлори Харкова
КО Звягінцева
Український ботанічний журнал, 696-702, 2014
2014
Систематична структура урбанофлори Харкова
КО Звягінцева
Український ботанічний журнал, 455-459, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20