Olga Zavgorodnia; Ольга Завгородня; Ольга Курдіцька; O Zavgorodnia;
Olga Zavgorodnia; Ольга Завгородня; Ольга Курдіцька; O Zavgorodnia;
Kharkiv University of Technology “STEP”
Подтвержден адрес электронной почты в домене itstep.org - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Research of cross-platform stream symmetric ciphers implementation
A Kuznetsov, V Frolenko, E Eremin, O Zavgorodnia
2018 IEEE 9th International Conference on Dependable Systems, Services and …, 2018
212018
Economic security aspects of pervasive gamification
OS Zavgorodnia
Інформаційна та економічна безпека (INFECO-2016): матеріали III Міжнародної …, 2016
42016
Стратегічне управління високотехнологічними інформаційними компаніями на основі ключових компетенцій
ОІ Пушкар, ОС Курдіцька
Управління розвитком : зб. наук. ст., 16-18, 2006
42006
Accelerated Method for Calculating the Algebraic Immunity of S-Boxes
K Lisickiy, K Kuznetsova, Y Malenko, S Kavun, O Zavgorodnia, ...
2019 IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering …, 2019
22019
Проблеми та недоліки застосування інструментів електронного навчання
ОС Завгородня
Информационные системы и технологии: материалы 4-й Международной науч.-техн …, 2015
2*2015
Проблеми та недоліки застосування інструментів електронного навчання
ОС Завгородня
Информационные системы и технологии ИСТ-2015, 236-237, 2015
2*2015
Використання інтерактивних лекційних модулів як інструменту електронного навчання
ОС Завгородня
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Економічні …, 2015
22015
Підвищення залученості користувачів у електронне навчання
ОС Завгородня
Інноваційна економіка, 252-256, 2015
22015
Використання інформаційних технологій для навчання та розвитку працівників українських видавництв
ОС Завгородня
Бизнес Информ, 2015
22015
Формування професійних компетентностей в умовах інформаційної економіки: монографія
ВС Пономаренко, ГВ Назарова, КГ Наумік, НК Назаров, ОІ Пушкар, ...
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014
22014
Визначення понять компетентності та компетенції у стратегічному розвитку персоналу
ОС Завгородня
Економіка розвитку, 80-83, 2009
22009
Оценка эффективности обучения в высокотехнологичных информационных компаниях
ОС Курдицкая
Матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. «Теорія і практика сучасної …, 2007
22007
Identifining European E-Learner Profile by Means of Data Mining
O Zavgorodnia, I Mikheev, O Zyma
2018 IEEE Second International Conference on Data Stream Mining & Processing …, 2018
12018
Використання карт пам’яті для структурування інформаційного простору навчальних дисциплін у e-learning
ОІ Пушкар, ОС Завгородня
Системи обробки інформації, 108-116, 2018
12018
Педагогічний дизайн засобів електронного навчання на робочому місці
ВС Пономаренко, ОІ Пушкар, ТЮ Андрющенко, ОБ Бережна, ...
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017
12017
Оптимизация проектов в Unity3d
ОС Завгородняя, ДВ Литовченко
Полиграфические,  мультимедийные  и  web‐технологии.  Тез.  докл.  1‐й …, 2016
1*2016
Decision Support Systems: summary of lectures
O Pushkar, O Zavgorodnia
KhNUE, 2012
12012
Infocommunication Tasks of University Information System
S Kavun, O Zavgorodnia, A Petrenko
Data-Centric Business and Applications, 183-203, 2020
2020
Counteracting Malicious Insider’s Activity within Funds Transfer Systems
S Kavun, O Zavgorodnia, O Panchenko, R Brumnik
2019 IEEE International Scientific-Practical Conference Problems of …, 2019
2019
ПІДХОДИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ E-LEARNING ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ОС Завгородня
Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Харківського національного …, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20