Кафедра менеджменту і туризму
Кафедра менеджменту і туризму
Бердянський університет менеджменту і бізнесу
Підтверджена електронна адреса в bumib.edu.ua
НазваПосиланняРік
Маркетинговий менеджмент
ВП Пелішенко
навч. посібник/ВП Пелішенко.—, 2003
59*2003
Людський капітал: регуляторні механізми відтворення: монографія
НВ Ушенко
Донецьк: Юго-Восток, 2008
432008
Аналіз тенденцій розвитку туристичної сфери України та науково-методичні напрями вдосконалення її державного регулювання
ДІ Соловйов
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 9, 2010
302010
Напрями відтворення людського капіталу та їх вплив на економічний розвиток країни
НВ Ушенко
Формування ринкових відносин в Україні, 88, 2008
222008
Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку зовнішньої торгівлі України
ОВ Єлісєєнко, ГС Скобєлєва
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 9-12, 2014
172014
Сутність та економічна природа категорії «трудовий потенціал»
КМ Шило
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 10, 2010
162010
Розвиток людського капіталу інноваційно-орієнтованого підприємства
НВ Ушенко
Вісник Запорізького національного університету 1 (13), 45-53, 2012
122012
Напрямки реалізації державного регулювання зайнятості населення України
НВ Ушенко
Формування ринкових відносин в Україні, 72-75, 2011
122011
Ситуаційний підхід в сучасній теорії та практиці менеджменту
ГІ Фролова
Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць. Вип 16, 146-149, 2002
112002
Науково-методологічні основи державного регулювання відтворення людського капіталу України
НВ Ушенко
ступеня д-ра екон. наук: спец. 08. 00. 03 «Економіка та управління …, 2009
102009
Демографічні передумови формування людського капіталу в Україні
НВ Ушенко
Актуальні проблеми економіки, 69, 2007
102007
Впровадження елементів державноприватного партнерства у функціонування туристичної сфери України
ДІ Соловйов
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 33-36, 2013
92013
Умови та фактори підвищення продуктивності використання людського капіталу України
Н Ушенко
Україна: аспекти праці, 37-45, 2008
92008
Оцінка інвестиційного клімату в Україні
ГІ Фролова
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 67-69, 2014
82014
Капіталізація людського потенціалу: процесно-функціональний підхід
НВ Ушенко
КАПІТАЛІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ТА ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА, 206, 2011
82011
Ринкова капіталізація людського потенціалу
НВ Ушенко
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 9, 2010
82010
Роль регіонів у розробці стратегії соціально-економічного розвитку
ГІ Фролова
Вісник Бердянського університету менеджменту, 7, 2009
82009
Ринкове конкурентне середовище торговельних мереж в Україні
ГІ Фролова
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 54-59, 2014
72014
Організаційні засади маркетингових досліджень у сфері туризму
ГІ Фролова, ВЮ Фролова
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 52-56, 2014
72014
Чинники формування трудового потенціалу України
ОВ Сем’ян
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 9, 2010
62010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20