Донець І А \ Donets I \ Донец ИА \ Алексюк И А
Донець І А \ Donets I \ Донец ИА \ Алексюк И А
к.геогр.н, доцент кафедри туризму, соціально-економічної географії і краєзнавства Мелітопольського
Подтвержден адрес электронной почты в домене mdpu.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
ПРИРОДНІ ТУРИСТИЧНІ РЕСУРСИ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В ЗАПОРІЗЬКОМУ РЕГІОНІ
ІА Арсененко, ЛМ Донченко, ІА Донець
International Scientific and Practical Conference World science 4 (12), 41-50, 2017
122017
Суспільно-географічне дослідження екологічних проблем м. Запоріжжя
ІА Донець
ІА Донець, 0
8
Туристсько-рекреаційний потенціал Мелітопольського району Запорізької області
ІА Донець, ВМ Іванова, АІ Кондратенко, ОВ Непша, ММ Стецишин
Сучасні проблеми та перспективи розвитку туристичної галузі: зб. наук. пр …, 2017
42017
Проблеми і перспективи використання рекреаційно-туристичних (бальнеологічних ресурсів і лікувальних грязей) ресурсів Якимівського району Запорізької області
ІА Арсененко, ОЗ Байтеряков, ІА Донець, ММ Стецишин
Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення …, 2015
42015
Проблеми використання природно-ресурсного потенціалу агромеліоративних ландшафтів Мелітопольського району Запорізької області
ММ Стецишин, ІА Донець, ВМ Іванова
Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика, 88-90, 2014
42014
Еколого-економічний підхід до районування природно-суспільної взаємодії
ГВ Тамбовцев, ІА Донець
22009
Регіональні тенденції розвитку сільського зеленого туризму в Україні
ІА Арсененко, ЛМ Донченко, ІА Донець, ОМ Левада, ТВ Зав’ялова
Rehionalni Tendentsii Rozvytku Silskoho Zelenoho Turyzmu v Ukraini 1 (2 (42 …, 2019
12019
Геопросторове розміщення об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та їх значення для розвитку туризму у світі
ІА Арсененко, ЛМ Донченко, ОМ Левада, ІА Донець
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні …, 2018
12018
Екологічні проблеми малих річок (на прикладі р. Молочної Запорізької області)
ІА Донець, ІА Арсененко, ЛВ Іванюта, ДМ Хомотюк
Історико-географічний дискурс проблем геосфери: матер. Міжнар. наук.-практ …, 2016
12016
Біоземлеробство як один із шляхів підвищення ефективності використання агроландшафтів Запорізької області
ІА Донець, ІА Арсененко, ММ Стецишин
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 4. Географія і сучасність …, 2014
12014
Проблеми якості питної води у Запорізькій області
ІА Донець
Культура народов Причерноморья, 2006
12006
Основні напрями та перспективи вирішення екологічних проблем м. Запоріжжя
Донець І.А.
Культура народов Причерноморья, 216-219, 2000
12000
СУЧАСНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В АФРИКАНСЬКОМУ ТУРИСТИЧНОМУ МАКРОРЕГІОНІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19
І Арсененко, О Байтеряков, І Донець, Л Донченко, О Левада
InterConf, 166-176, 2021
2021
ТЕРИТОРІЇ ТА ОБ’ЄКТИ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ЯК ОСНОВА РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
І Арсененко, І Донець, Л Донченко, О Байтеряков, О Левада, ...
Збірник наукових праць SCIENTIA, 2021
2021
ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЯК ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
ІА Арсененко, ЛМ Донченко, ІА Донець, ГО Тарасова, ВВ Швець
EDITORIAL BOARD, 591, 2021
2021
Теоретичні та методичні основи вивчення культурно-пізнавального туризму в Запорізькій області України
І Арсененко, О Байтеряков, Л Донченко, І Донець, О Левада
Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 108-113, 2020
2020
Визначення напрямків розвитку галузей господарства у територіально-туристичному комплексі Запорізького регіону України
І Арсененко, О Байтеряков, Л Донченко, І Донець, О Левада
Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 53-58, 2020
2020
Забезпечення ефективності реалізації освітніх програм у процесі підготовки висококваліфікованих фахівців туристичної галузі
ІА Арсененко, ОМ Левада, ОЗ Байтеряков, ЛМ Донченко, ІА Донець
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2020
2020
Парадигматичні аспекти й дилеми розвитку науки та освіти. Функціональні аспекти розвитку сільського зеленого туризму у Запорізькій області
ІА Арсененко, ЛМ Донченко, ІА Донець
Посвіт, 2019
2019
Організація екологічного туризму на природоохоронних територіях
ІА Донець, ІА Арсененко, ММ Тригуб
Наукове сьогодення: теоретико-прикладні дослідження та перспективи …, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20