Наталія  Попрозман      N. Poprozman
Наталія Попрозман N. Poprozman
Підтверджена електронна адреса в nubip.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методологія економічного ризику в умовах ринку
НВ Попрозман
Економіка АПК, 81-85, 2003
162003
Формування стратегії економічного розвитку агропромислового виробництва
НВ Попрозман.
ННЦ ІАЕ., 2015
142015
Методологічні засади формування стратегії розвитку агропромислового виробництва на основі системного аналізу
НВ Попрозман
Економіка АПК, 35-40, 2015
122015
Information support of agricultural entrepreneurship
NV Poprozman
Економіка АПК, С. 62 - 67., 2016
102016
Methodological bases of establishment of the strategy of development of agro–industrial production based on system analysis
NV Poprozman
Economi of ALC 4 (246), 35-41, 2015
102015
Фактори впливу на процес формування стратегії економічного розвитку АПК
НВП Л. В. Забуранна
Актуальні проблеми економіки, 111 - 119., 2015
92015
Соціально-економічні аспекти розвитку агропромислового виробництва в сучасних умовах.
НП Л. Забуранна
ЕАПК, 2015
62015
Improving labor market as a strategic factor in economic growth
NV Poprozman
Publishing House of Rzeszow University of Technology, 109, 2014
62014
До питання дослідження соціально-економічних систем
ОАД Н.В. Попрозман
Формування ринкових відносин в Україні, С. 9 - 13., 2017
52017
Methodological aspects of creating the system of indicators of crisis prevention as the foundation for stabilization of agricultural production based on Ukrainian experience
NP M.Wasilewski, L. Zaburanna, M.Orlykowskyi
Economics and Organization of Agri-Food Sector (Scientific Journal of Warsaw …, 2016
5*2016
Ефективність управління ресурсозберігаючими технологіями
НВ Попрозман
Формування ринкових відносин в Україні, С.54-59., 2016
52016
Концептуальні елементи стратегічного управління
НВ Попрозман, ОI Попрозман
Формирование рыночных отношений в Украине, 2015
52015
Синергетичний підхід до моделювання факторів економічного зростання
НВ Попрозман
Збірник наукових праць, 68-72, 2007
42007
Оцінка ефективності ресурсозберігаючих технологій промислового виробництва
НВ Попрозман
Ефективна економіка., 2015
32015
Якісні параметри управління конкурентоспроможністю підприємств
НВ Попрозман
Формування ринкових відносин в Україні, 161-165, 2012
22012
Теоретико-методологічні засади аналізу зайнятості та регулювання безробіття в ринкових умовах.
НВ Попрозман
Формування ринкових відносин в Україні. НДЕІ., С.239-242., 2010
22010
Побудова системи управління у сфері соціальної інфраструктури
ОI Попрозман, НВ Попрозман
Формирование рыночных отношений в Украине, 2014
12014
СТАЛИЙ РОЗВИТОК АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК ФАКТОР СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
НВ Попрозман, ЛМ Малік
ЖДТУ, 2016
2016
FACTORS OF IMPACT ON THE PROCESS OF ECONOMIC DEVELOPMENT STRATEGIES FORMATION FOR AGRIBUSINESS
LV Zaburanna, NV Poprozman
Aktual'ni Problemy Ekonomiky= Actual Problems in Economics, 111, 2015
2015
Теоретичні основи економічного зростання та розвитку аграрного виробництва
НВ Попрозман
Ефективна економіка, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20