Віктор Садчиков/Victor Sadchikov
Віктор Садчиков/Victor Sadchikov
Міжрегіональна Академія управління персоналом
Verified email at iapm.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Шляхи підвищення фінансово-економічної безпеки підприємств аграрного бізнесу
ВП Ільчук, ВС Садчиков
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2013
42013
Концептуальні засади інформаційно-аналітичного забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства
ІВ Садчикова, ВС Садчиков
Фінансові дослідження, 87-95, 2016
22016
Шляхи прискорення інноваційного розвитку підприємств галузі рослинництва
ВС Садчиков
Наукові основи економічного розвитку України та світу: [кол. моногр.], 198-214, 2014
22014
Інновації у розвитку підприємств рослинництва
ВC Садчиков, ВП Ільчук
Економіка. Фінанси. Право, 17-20, 2015
1*2015
Мінімізація ризиків інноваційної діяльності в системі підвищення економічної безпеки аграрних підприємств
СМ Шкарлет, ВП Ільчук, ВС Садчиков
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2014
12014
Науково-методичні підходи до формування нових організаційних структур в аграрному секторі економіки
ВС Садчиков
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2013
12013
Structure and concept of the automatic banking systems operating: domestic and foreign experience
ЮВ Краснянська, ВС Садчиков, ІВ Садчикова
Чернігів: ЧНТУ, 2017
2017
ДИНАМИКА И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСТЕНИЕВОДСТВА
ВС Садчиков
Проблемы и перспективы экономики и управления, 150-161, 2015
2015
Кредитування і контроль. Методичні вказівки до виконання контрольної робіт для студентів спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит» заочної форми навчання
ІО Хоменко, ВС Садчиков, ІВ Садчикова
Чернігів: ЧНТУ, 2015
2015
Інформаційні системи і технології у фінансах. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи студентів галузі знань 0305–«Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6 …
ВС Садчиков, ІВ Садчикова
Чернігів: ЧНТУ, 2015
2015
Экономическая эффективность инновационных проектов предприятий отрасли растениеводства
ВС Садчиков
Молодий вчений, 1363-1367, 2015
2015
Організаційно-економічне забезпечення інноваційного розвитку аграрних підприємств
ВС Садчиков, ВП Ільчук
Стратегія і тактика удосконалення політики сталого розвитку України в …, 2015
2015
Особливості формування фінансово-економічної безпеки підприємств аграрного бізнесу
ВС Садчиков, ВП Ільчук
Концептуальні засади формування фінансово-економічної безпеки: [кол. моногр …, 2015
2015
Економічна безпека інноваційної діяльності аграрних підприємств з урахуванням ризику
ВС Садчиков, ВП Ільчук
Концептуальні засади формування фінансово-економічної безпеки: [кол. моногр …, 2015
2015
Інноваційне забезпечення та перспективи розвитку рослинництва в умовах прискорення інтеграційних процесів
Садчиков, В.С., І.В. Садчикова
Інноваційний розвиток і транскордонна безпека: економічні, екологічні …, 2015
2015
Conceptual bases of development of organizational and economic mechanism innovative development of crop
V Sadchikov
Socio-economic aspects of economics and management: Collection of scientific …, 2015
2015
Економічна ефективність інноваційних проектів підприємств галузі рослинництва
ВС Садчиков
Молодий вчений 6 (2 (17)), 1363-1367, 2015
2015
Динаміка та тенденції розвитку організаційно-економічного забезпечення рослинництва
ВС Садчиков
Проблеми і перспективи економіки та управління, 150-161, 2015
2015
Analysis of investment sources and innovative investment schemes of crop enterprises
V Sadchikov
Wirtschaft und Management: Probleme der wissenschaf und praxis: Sammelwerk …, 2014
2014
Інноваційний розвиток аграрних підприємств
ВС Садчиков
О.: ЦЕДР, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20