Сало Яна Вікторівна
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Середній клас як інструмент соціально-економічного розвитку країни
ЯВ Сало
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2016
42016
Середній клас: проблеми формування
ЯВ Сало
Мукачівський державний університет, 2016
22016
Методологія і практика оцінки середнього класу як чинника соціально-економічного зростання України
ЯВ Сало
Проблеми системного підходу в економіці, 146-153, 2018
12018
КРЕАТИВНИЙ СЕРЕДНІЙ КЛАС
ЯВ Сало
ББК 65.050 я43 С 91, 64, 2017
12017
Вплив державної соціально-економічної політики на нерівність в розподілі доходів
ЯВ Сало
Бізнес-навігатор, 76-81, 2017
12017
Макроекономічне становище як передумова формування середнього класу
ЯВ Сало
ХДУ, 2017
12017
Економічні фактори соціальної стратифікації суспільства
ЯВ Сало
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 119-122, 2016
12016
Системний підхід у дослідженні стратифікаційних процесів
Я Сало
Науковий вісник [Одеського національного економічного університету], 134-146, 2015
12015
ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА доктора економічних наук, професора Романюка Михайла Дмитровича на дисертаційну роботу Сало Яни Вікторівни «Соціально-економічні аспекти …
ЯВ Сало
2020
Соціально-економічні аспекти стратифікації суспільства у формуванні українського середнього класу
ЯВ Сало
2020
Інноваційні форми зайнятості в сучасній економіці України
АІ Табанова, ЯВ Сало
Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського …, 2019
2019
Макроекономічна динаміка у формуванні українського середнього класу
ЯВ Сало
Вісник соціально-економічних досліджень, 44-52, 2018
2018
Особливості формування людського капіталу в одеській області
АІ Табанова, ЯВ Сало
2018
Економіко-інституціональні засади удосконалення політики формування доходів населення
ТІ Богданова, ТП Збрицька, ЛВ Іванова, ОВ Йолкіна, НВ Карпенко, ...
2017
Середній клас у сучасному соціально-економічному реформуванні в Україні
ЯВ Сало
2017
ФАКТОРИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ
ЯВ Сало
Науковий диспут: питання економіки та фінансів, 17-19, 2017
2017
Економіко–інституціональні умови формування доходів населення: регіональний аспект
ТІ Богданова, ТП Збрицька, ЛВ Іванова, НВ Карпенко, МС Крівцова, ...
Атлант, 2016
2016
Системный подход в исследовании стратификационных процессов
ЯВ Сало
Науковий вісник Одеського національного економічного університету, 134-145, 2015
2015
КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
ЯВ Сало
Організаційний комітет, 213, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–19