Follow
Олена Голик
Олена Голик
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ, КНТУ, CUNTU)
Verified email at kntu.kr.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Автоматизована система керування автономним енергопостачанням на основі комбінованих вітро-сонячних установок
ОП Голик, РВ Жесан
Відновлювана енергетика, 20-22, 2010
82010
Нейроадаптивний контур нечіткої системи керування автономним енергопостачанням на основі енергій сонця та вітру
ОП Голик, РВ Жесан, ВМ Штепа
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2011
7*2011
Розрахунок основних параметрів фотоелектричної системи для автоматизації енергопостачання автономного споживача в умовах Кіровоградського регіону
ОП Голик, РВ Жесан
Відновлювана енергетика ХХІ століття: матеріали ІХ міжнародної конф, 15-19, 2008
72008
Одержання імовірнісних характеристик та законів розподілу швидкостей вітру на основі аналізу даних метеоспостережень
ОП Голик, РВ Жесан
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету–Вип 8, 57-66, 2008
6*2008
Структура автоматизованої системи керування автономним енергопостачанням на основі відновлюваних джерел енергії
ОП Голик, РВ Жесан, ІВ Волков
17 міжнародна конференція з автоматичного управління «Автоматика – 2010 …, 2010
52010
Структура автоматизованої системи керування автономним енергопостачанням на основі відновлюваних джерел енергії
ОП Голик, РВ Жесан, ІВ Волков
Науковий електронний журнал «Енергетика і автоматика», 2010
52010
Аналіз даних метеорологічних спостережень за інтенсивністю сонячної радіації в Кіровоградському регіоні з метою створення системи автоматичного керування автономним …
ОП Голик, РВ Жесан
КНТУ, 2009
52009
Визначення аналітичного виразу імовірності надходження інтенсивності сонячного випромінювання
ОП Голик, РВ Жесан, ВО Зубенко
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету 2 (15), 175-180, 2015
42015
Пошук оптимальних рішень щодо вибору джерел енергії, які доцільно використовувати для автономного енергопостачання
ОП Голик
Відновлювана енергетика, 24-27, 2013
42013
Моделі прийняття рішень для систем автоматизації процесу керування енергопостачанням автономних споживачів в умовах невизначеності вхідної інформації
ОП Голик
Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального …, 2012
42012
Енергозабезпечення селянських (фермерських) господарств на основі сонячної енергії в умовах Кіровоградського регіону
ОП Голик, РВ Жесан, АС Краснюк
КНТУ, 2011
42011
АВТОМАТИЗОВАНЕ КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ АВТОНОМНОГО ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ НА ОСНОВІ ВІТРО-СОНЯЧНИХ УСТАНОВОК ТА РЕЗЕРВНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ
ОП Голик, РВ Жесан, ІА Березюк
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2011
42011
Методика визначення основних показників енергоефективності горизонтально-осьової вітроелектричної установки у складі системи автоматизованого енергопостачання автономного споживача
ОП Голик, РВ Жесан
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2009
42009
АПАРАТНА РЕАЛІЗАЦІЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ АВТОНОМНОГО ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ
ОП Голик, РВ Жесан, ІВ Волков, ІА Березюк
АГРАРНОЇ НАУКИ ПРИЧОРНОМОР’Я ВИПУСК 3 (67), 107-111, 2012
32012
Пошук оптимальних рішень щодо комбінацій енергетичних потоків у автоматизованій системі керування автономним енергопостачанням на основі відновлюваних джерел енергії в умовах …
ОП Голик, РВ Жесан, ТФ Шмельова
Материалы международной науч.-техн. конф., Севастополь, 24-28 мая 2010 г …, 2010
32010
Моделювання, з використанням методу Монте-Карло, інтенсивності сонячного випромінювання, як джерело даних для створення системи автоматичного керування автономним …
ОП Голик, РВ Жесан
Матеріали міжнародної наукової конференції „Інтелектуальні системи прийняття …, 2009
3*2009
Визначення потужності вітроелектричної установки для автономного енергопостачання за результатами аналізу даних у Кіровоградському регіоні
РВ Жесан, ОП Голик
Відновлювана енергетика, 17, 2009
32009
Охорона праці при проектуванні систем автоматизації виробництва
ЄП Босов, РВ Жесан, ВМ Каліч, ОП Голик, ВО Зубенко
ЦНТУ, 2022
22022
Технології організації дистанційного навчання в Україні
ОП Голик, ВМ Каліч, РВ Жесан, ІВ Волков
ЦНТУ, 2021
22021
Енергозбереження та використання поновлюваних джерел енергії. Частина І
ОП Голик, РВ Жесан, ІВ Волков, ОО Чеканов, ІА Березюк
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9295, 2020
22020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20