Підписатись
Людмила Петрівна Половенко /  Polovenko Liudmyla
Людмила Петрівна Половенко / Polovenko Liudmyla
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Підтверджена електронна адреса в vtei.com.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Аналітична компетентність-ключовий складник професійної компетентності майбутніх фахівців з економічної кібернетики
ЛП Половенко
Теорія і практика управління соціальними системами, 2012
172012
Управлінська компетентність–ключовий складник професійної компетентності майбутніх фахівців економічного профілю
Л Половенко
Гірська школа українських Карпат, 220-223, 2015
102015
Формування аналітичних компетенцій засобами сучасних інформаційних технологій та інноваційних методик навчання і виховання студентів вищих навчальних економічних закладів …
ЛП Половенко
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/Sitimn/2010_24/index …, 0
6
Ефективне управління як основа економічного розвитку
ЛП Половенко, СВ Степова
Актуальні проблеми економіки, 16-22, 2016
32016
Формування аналітичної компетентності у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців з економічної кібернетики
ЛП Половенко
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 04 „Теорія і методика професійної …, 0
3
Роль криптовалюти у цифровій економіці
СВ Мерінова, ЛП Половенко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2021
12021
Ризики економічної безпеки підприємства: критерії та методи їх оцінки
СВ Степова, ЛП Половенко
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 43-46, 2015
12015
Концептуальна модель оволодіння знаннями у професійній підготовці фахівців з економічної кібернетики
ЛП Половенко, ЛІ Бурдейна
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2011
12011
ТЕХНОЛОГІЇ ПРОДУКУВАННЯ ЗНАНЬ НА ОСНОВІ ВЕБ-СЕРВІСІВ
Л Половенко, С Мерінова
Наукові перспективи (Naukovì perspektivi), 2022
2022
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ
ЛП Половенко, СВ Мерінова
Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Економічні …, 2021
2021
The development of electronic payment systems in Ukraine and their security
L Polovenko, S Merinova, K Kopniak
VUZF review., 146-152, 2021
2021
Prospects of introduction of electronic document management in public administration
PL Kopniak Kateryna, Merinova Svitlana
Germany, Intellektuelles Kapital – die Grundlage für innovative Entwicklung …, 2021
2021
ВПРОВАДЖЕННЯ КРАУД-ТЕХНОЛОГІЙ В ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
В Ставнюк, Л Половенко
ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН, 2020
2020
Бізнес-процеси підприємства: теоретичний аспект та оцінка ефективності
ЛП Мерінова, Світлана Володимирівна, Половенко, Людмила Петрівна, Гусак
European Journal of Economics and Management, 66-73, 2020
2020
Research of social engineering methods in the aspect of economic security of the enterprise
ЛП Мерінова, Світлана Володимирівна, Половенко
Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky 8 (4), 64-67, 2020
2020
ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК СОЦІАЛЬНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПРОТИДІЇ СОЦІАЛЬНИМ ХАКЕРАМ НА ПІДПРИЄМСТВІ
ЛП Половенко, СВ Мерінова
Підприємництво та інновації, 183-187, 2019
2019
Вплив кіберпростору на сучасні технології навчання
Половенко Л.П. , Мерінова С.В.
Інноваційна педагогіка 1 (12), 181-184, 2019
2019
Імітаційне моделювання в управлінні логістичними системами
СВ Мерінова, СВ Меринова, ЛП Половенко, ЛП Половенко
2018
Оптимізація управління міськими логістичними системами в реальному часі : французький досвід
НВД С.В. Мерінова, Л.П. Половенко
Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал 71 (№9-10), 92-98, 2017
2017
Технології кібернетичної педагогіки та психоінформатики як ефективний інструмент управління якістю освіти
ЛП Половенко
Видавництво УжНУ" Говерла", 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20