Кафедра теорії і методики дошкільної та початкової освіти
Кафедра теорії і методики дошкільної та початкової освіти
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка, кафедра теорії і методики
Підтверджена електронна адреса в kogpa.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування пізнавальної самостійності в майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів засобами інтелектуальної гри
ВЄ Бенера
Киев: Національний педагогiчний ун-т ім. Драгоманова, 2003
282003
Виховання відповідальної поведінки у дітей старшого дошкільного віку
ТС Фасолько
Автореферат дис... канд. пед. наук 13 (08), 2000
272000
Виховання гуманної поведінки дітей старшого дошкільного віку у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї
ЛІ Врочинська
ЛІ Врочинська.–Рівне, 2008.–233 с, 2009
192009
Самостійна робота студентів у вищій школі України: історичні трансформації (друга половина ХІХ–кінець ХХ ст.)
ВЄ Бенера
Рівне: ПП ДМ, 2011
162011
Теорія та методика розвитку рідної мови дітей. Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів напряму підготовки 6 …
ВЄ Бенера, НВ Маліновська
К.: Видавничий Дім «Слово, 2014
122014
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ У ПРОЦЕСІ ХУДОЖНЬО-МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ОВ ШВЕЦЬ
122011
Розвиток теорії і практики самостійної роботи студентів у Львівському університеті (1905–1917 рр.)
В Бенера
Видавництво Львівської політехніки, 2013
102013
Розвиток творчого самовираження дошкільників у музичній діяльності
ІА Онищук
Ірина Анатоліївна Онищук–Інститут проблем виховання НАПН України.–Київ, 2012 …, 2012
72012
Відображення проблеми самостійної роботи студентів у вітчизняній педагогічній думці (друга половина ХІХ–початок ХХ ст.)
В БенерА
Рідна школа, 40-44, 2011
72011
Пізнавальний аспект самостійності майбутнього педагога. Пошуки, проблеми, перспективи:[монографія]
ВЄ Бенера
Тернопіль: Воля.–2006.–324 с, 2006
72006
Про деякі проблеми практичної підготовки фахівців
ВК Івченко, ПС Меженський, ОІ Швець
Проблеми медичної науки та освіти, 32-33, 2001
72001
Формування знань і умінь молодших школярів у процесі навчання засобами наочності і моделювання
ВВ Павелко
автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук./ВВ …, 2009
62009
Виховання вiдповiдальної поведiнки у дiтей старшого дошкiльного вiку. Авторерерат дис... канд. пед. наук
ТС Фасолько
Київ, 2000
62000
Виховання відповідальної поведінки у дітей дошкільного віку
ТС Фасолько
Фасолько Тетяна Степанівна.–Рівне, 1999.-209с, 1999
61999
Самостійна робота студента: бібліографічний покажчик
ВЄ Бенера
Кременець: ВПЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2011
52011
Методологічні засади розвитку теорії та практики самостійної роботи студентів у навчальному процесі вищих закладів освіти України (друга половина ХІХ–початок ХХ ст.)
ВЄ Бенера
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2010
42010
Інтеграція педагогічної інноватики та історично апробованого досвіду в авторській концепції самостійної роботи студентів
ВЄ Бенера
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного …, 2013
32013
Рефлексія та її роль у навчальній діяльності молодших школярів
ВБ Легін
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 120-123, 2011
32011
Виховання гуманності як філософсько-педагогічна проблема
Л Врочинська
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 123-130, 2011
32011
Аналіз та класифікація програмних засобів тестування знань
ТМ Басюк, ВВ Павелко
Видавництво Львівської політехніки, 2010
32010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20