Підписатись
Кафедра педагогіки, дошкільної та початкової освіти
Кафедра педагогіки, дошкільної та початкової освіти
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка, кафедра теорії і методики
Підтверджена електронна адреса в kogpa.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Виховання відповідальної поведінки у дітей старшого дошкільного віку
ТС Фасолько
Автореферат дис... канд. пед. наук 13 (08), 2000
602000
Виховання гуманної поведінки дітей старшого дошкільного віку у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї
ЛІ Врочинська
ЛІ Врочинська.–Рівне, 2008.–233 с, 2009
362009
Формування пізнавальної самостійності в майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів засобами інтелектуальної гри
ВЄ Бенера
Нац пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 2003
342003
Теорія та методика розвитку рідної мови дітей. Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів напряму підготовки 6 …
ВЄ Бенера, НВ Маліновська
К.: Видавничий Дім «Слово, 2014
322014
Самостійна робота студентів у вищій школі України: історичні трансформації (друга половина ХІХ–кінець ХХ ст.): монографія
ВЄ Бенера
Рівне: ПП ДМ, 2011
312011
Педагогічна практика як чинник професійного становлення майбутнього вчителя
Л Кравець
Педагогічні науки, 80-86, 2012
212012
Розвиток творчого самовираження дошкільників у музичній діяльності
ІА Онищук
Київ, 2012, 2012
162012
Методологічні підходи до створення інтегрованого синфітоіндикаційного показника антропогенної трансформації
ІВ Хом’як, ОМ Василенко, ДА Гарбар, ТВ Андрійчук, ВС Костюк, ...
Екологічні науки, 2020
142020
Формування знань і умінь молодших школярів у процесі навчання засобами наочності і моделювання
ВВ Павелко
К, 2009
142009
Розвиток теорії і практики самостійної роботи студентів у Львівському університеті (1905–1917 рр.)
В Бенера
Педагогіка і психологія професійної освіти, 221-232, 2013
132013
Виховання саморефлексії у студентів вищих педагогічних навчальних закладів
ЛМ Кравець
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 07 «Теорія та методика виховання»/ЛМ …, 2009
122009
Про деякі проблеми практичної підготовки фахівців
ВК Івченко, ПС Меженський, ОІ Швець
Проблеми медичної науки та освіти, 32-33, 2001
122001
Раціональне харчування студентів та його вплив на працездатність
НА Олійник, ОІ Швець
Аграрна наука та харчові технології.-2017.-Вип. 5 (99), Т. 1.-С. 121-127., 2018
102018
Відображення проблеми самостійної роботи студентів у вітчизняній педагогічній думці (друга половина ХІХ–початок ХХ ст.)
В БенерА
Рідна школа, 40-44, 2011
92011
Психологічна служба в закладах освіти. Практикум/[навч. посіб. для вищих навчальних закладів]
ВЄ Бенера
Тернопіль: ВАТ «ТВПК «Збруч, 2008
92008
Пізнавальний аспект самостійності майбутнього педагога. Пошуки, проблеми, перспективи:[монографія]/Валентина Єфремівна Бенера
ВЄ Бенера
Тернопіль: Воля, 2006
92006
Особливості розміщення оселищ із різним ступенем антропогенної трансформації
ІВ Хом’як, ВС Костюк, ОВ Гарбар, НС Демчук, ТВ Андрійчук, ...
Екологічні науки, 67-71, 2021
82021
Формування рефлексивних умінь молодших школярів у навчальній діяльності
ВБ Легін
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016
82016
Садок і родина: виховуємо дітей гуманними
ЛІ Врочинська
Дошкільне виховання, 12-14, 2006
82006
Виховання потреби у самоаналізі професійної діяльності в майбутніх педагогів
ЛМ Кравець
Вісн. Прикарпат. ун-ту: зб. наук. пр.–Івано-Франківськ, 15-22, 2006
82006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20