Чмырь Елена Сергеевна / Чмир Олена Сергіївна / Chmyr Olena (Elena) / orcid.org/0000-0002-9376-7344
Чмырь Елена Сергеевна / Чмир Олена Сергіївна / Chmyr Olena (Elena) / orcid.org/0000-0002-9376-7344
УкрИНТЭИ
Підтверджена електронна адреса в uintei.kiev.ua
НазваПосиланняРік
Методологія наукових досліджень : Підруч. 2-е вид., переробл. і доповн.
ДМ Стеченко, ОС Чмир
К.: Знання, 2007
196*2007
Інноваційна Україна 2020: національна доповідь / за заг.ред.
ВМ Гейця, АІ Даниленка, ЕМ Лібанової
К.: Інститут економіки та прогнозування, 2015
37*2015
Спеціальні (вільні) економічні зони: теорія та практика
ВІ Пила, ОС Чмир
Київ, Київ. держ. торг-екон. ун-т, 1998
321998
Сучасна регіональна політика і транскордонне співробітництво
ВІ Пила, ОС Чмир, ОА Гарасюк, ТВ Терещенко
Хмельницький: вид-во ХУУП, 2006
282006
Спеціальні (вільні) економічні зони і території пріоритетного розвитку (науково-методичні аспекти): монографія/Олена Сергіївна Чмир
ОС Чмир
НДЕІ Мінекономіки та з пит. євроінтеграції України, Східний видавничний дім, 2001
182001
"Зелена" економіка: сутність, цілі та базові принципи
ОС Чмир, НП Захаркевич
Економічний вісник Донбасу: науковий жунал, 54-62, 2013
132013
Регіони України: соціально-економічна динаміка, проблеми та перспективи розвитку
ОС Чмир, ВІ Пила, ОА Гарасюк
Формування ринкових відносин в Україні, 114-124, 2006
112006
Державно-приватне партнерство у науково-технічній та інноваційній сфері: теоретичні засади та практичні проблеми впровадження в Україні
ОС Чмир, ЮФ Шкворець, ІЮ Єгоров
Наука та наукознавство, 98-109, 2012
92012
Про перспективи спеціальних економічних зон і територій пріоритетного розвитку в Україні
В Пила, О Чмир, В Загородній
Економіка України, 11-16, 2002
82002
Особливі територіально-господарські утворення: СЕЗ і ТПР: навчальний посібник
ВІ Пила, ОС Чмир
Київ. держ. торг.-екон. ун-т, Хмельницький: ХІУП, 2000
82000
Удосконалення методів комплексної діагностики соціально-економічного розвитку територій/Чмир ОС Арзянцева ДА
ОС Чмир
Економіка і регіон, 7-13, 2009
72009
Комплексне оцінювання структурних зрушень в економіці
ОС Чмир, ОФ Михайленко, СВ Захарын
Формування ринкових відносин в Україні, 3-7, 2011
62011
Методологічні основи створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку
ОС Чмир
Автореф. дис... д-ра екон. наук : 08.10.01 / О. С. Чмир; Наук.-дослід. екон …, 2001
62001
Методологічні основи створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку [Текст]
ОС Чмир
дис... д-ра екон. наук: 08.10.01 Науково-дослідний економічний ін-т …, 2001
62001
Методологічні основи створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку
ОС Чмир
; Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва економіки України.–К., 2001.–34 с, 2001
62001
Аналіз результатів функціонування вітчизняної системи СЕЗ і ТПР та перспективи її подальшого розвитку
ОС Чмир, ВІ Пила, ВМ Хілько
Формування ринкових відносин в Україні, 173-185, 2011
52011
Системний підхід до прогнозування розвитку регіонів
ОС Чмир, ЯВ Хоменко
Університетські наукові записки, 445-451, 2008
52008
Щодо подальших перспектив застосування в господарській практиці України спеціальних економічних режимів
ОС Чмир
Університетські наукові записки, 179-183, 2007
52007
О перспективах специальных экономических зон и территорий приоритетного развития
ВИ Пила, ЕС Чмырь, ВМ Загородний
Экономика Украины, 11-16, 2002
52002
Проблеми та ризики розбудови СЕЗ і ТПР в Україні
ОС Чмир
Регіональні дослідження, 135-143, 2002
5*2002
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20