Чмырь Елена Сергеевна / Чмир Олена Сергіївна / Chmyr Olena (Elena) / orcid.org/0000-0002-9376-7344
Чмырь Елена Сергеевна / Чмир Олена Сергіївна / Chmyr Olena (Elena) / orcid.org/0000-0002-9376-7344
УкрИНТЭИ
Verified email at ukrintei.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Методологія наукових досліджень : Підруч. 2-е вид., переробл. і доповн.
ДМ Стеченко, ОС Чмир
К.: Знання, 2007
262*2007
2020: національна доповідь/за заг. ред
ІУВМГ ін
К.: Інститут економіки та прогнозування, 2015
47*2015
Спеціальні (вільні) економічні зони: теорія та практика: навч. посіб.
В Пила, ОС Чмир
К.: Київ. Держ. торгів.-екон. ун-т, 1998
351998
Сучасна регіональна політика і транскордонне співробітництво
ВІ Пила, ОС Чмир, ОА Гарасюк, ТВ Терещенко
Х.: Вид-во ХУУП.–2006.–412 с, 2006
292006
Спеціальні (вільні) економічні зони і території пріоритетного розвитку: Науково-методичні аспекти/Науково-дослідний економічний інститут
ОС Чмир
К.: НДЕІ Мінекономіки України, Схід. видав. дім, 2001
202001
"Зелена" економіка: сутність, цілі та базові принципи
ОС Чмир, НП Захаркевич
Економічний вісник Донбасу: науковий жунал, 54-62, 2013
172013
Державно-приватне партнерство у науково-технічній та інноваційній сфері: теоретичні засади та практичні проблеми впровадження в Україні
ОС Чмир, ЮФ Шкворець, ІЮ Єгоров
Наука та наукознавство, 2012
132012
Регіони України: соціально-економічна динаміка, проблеми та перспективи розвитку
ОС Чмир, ВІ Пила, ОА Гарасюк
Формування ринкових відносин в Україні, 114-124, 2006
122006
Особливі територіально-господарські утворення: СЕЗ і ТПР
ВІ Пила, ОС Чмир
К.: КДТЕУ, Хмельницький: ХІУП, 2000
92000
Про перспективи спеціальних економічних зон і територій пріоритетного розвитку в Україні
В Пила, О Чмир, В Загородній
Економіка України, 11-16, 2002
82002
Методологічні основи створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку
ОС Чмир
Автореф. дис... д-ра екон. наук : 08.10.01 / О. С. Чмир; Наук.-дослід. екон …, 2001
82001
Методологічні основи створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку [Текст]
ОС Чмир
дис... д-ра екон. наук: 08.10.01 Науково-дослідний економічний ін-т …, 2001
82001
Методологічні основи створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку
ОС Чмир
К.: Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України, 2001
82001
Удосконалення методів комплексної діагностики соціально-економічного розвитку територій/Чмир ОС Арзянцева ДА
ОС Чмир
Економіка і регіон, 7-13, 2009
72009
Zelena» ekonomika: sutnist, tsili ta bazovi pryntsypy [Green economy: the essence, goals and basic principles]
OS Chmyr, NP Zakharkevych
Ekonomichnyi visnyk Donbasu, 33, 2013
62013
Комплексне оцінювання структурних зрушень в економіці
ОС Чмир, ОФ Михайленко, СВ Захарын
Формування ринкових відносин в Україні, 3-7, 2011
62011
Научно-методические основы формирования свободных экономических зон. Диссертация на соиск. уч. степени к.э.н.
ЕС Чмырь
Киев. - 194с., 1992
61992
Научно-методические основы формирования свободных экономических зон
ОС Чмыр
Научно-исследовательский экономический институт Мин. Эконом. Украины, 1992
61992
Сутність та значення для суспільного прогресу «зеленої» економіки
ОС Чмир, НП Захаркевич
«Зелена» економіка – шлях до сталого розвитку : зб. матеріалів / упоряд. О …, 2013
52013
Аналіз результатів функціонування вітчизняної системи СЕЗ і ТПР та перспективи її подальшого розвитку
ОС Чмир, ВІ Пила, ВМ Хілько
Формування ринкових відносин в Україні, 173-185, 2011
52011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20