Чмырь Елена Сергеевна / Чмир Олена Сергіївна / Chmyr Olena (Elena) / orcid.org/0000-0002-9376-7344
Чмырь Елена Сергеевна / Чмир Олена Сергіївна / Chmyr Olena (Elena) / orcid.org/0000-0002-9376-7344
УкрИНТЭИ
Verified email at ukrintei.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Методологія наукових досліджень : Підруч. 2-е вид., переробл. і доповн.
ДМ Стеченко, ОС Чмир
К.: Знання, 2007
303*2007
Інноваційна Україна 2020 національна доповідь
ВМ Гейця
К.: Інститут економіки та прогнозування, 2015
57*2015
Спеціальні (вільні) економічні зони: теорія та практика: навч. посіб.
В Пила, ОС Чмир
К.: Київ. Держ. торгів.-екон. ун-т, 1998
351998
Сучасна регіональна політика і транскордонне співробітництво
ВІ Пила, ОС Чмир, ОА Гарасюк, ТВ Терещенко
Х.: Вид-во ХУУП.–2006.–412 с, 2006
312006
Спеціальні (вільні) економічні зони і території пріоритетного розвитку (науково-методичні аспекти): монографія/Олена Сергіївна Чмир
ОС Чмир
К.: НДЕІ Мінекономіки України, Схід. видав. дім, 2001
222001
"Зелена" економіка: сутність, цілі та базові принципи
ОС Чмир, НП Захаркевич
Економічний вісник Донбасу: науковий жунал, 54-62, 2013
212013
Державно-приватне партнерство у науково-технічній та інноваційній сфері: теоретичні засади та практичні проблеми впровадження в Україні
ОС Чмир, ЮФ Шкворець, ІЮ Єгоров
Наука та наукознавство, 2012
142012
Регіони України: соціально-економічна динаміка, проблеми та перспективи розвитку
ОС Чмир, ВІ Пила, ОА Гарасюк
Формування ринкових відносин в Україні, 114-124, 2006
122006
Про перспективи спеціальних економічних зон і територій пріоритетного розвитку в Україні
В Пила, О Чмир, В Загородній
Економіка України, 11-16, 2002
112002
«Zelena» ekonomika: sutnist, tsili ta bazovi pryntsypy
OS Chmyr, NP Zakharkevych
Green» economy: essence, goals and basic principles]. Ekonomichnyi visnyk …, 2013
92013
«Зелена» економiка: сутнiсть, цiлi та базовi принципи.
ОС Чмир, НП Захаркевич
Економiчний вiсник Донбасу, 54, 2013
82013
Методологічні основи створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку. Автореферат
ОС Чмир
Автореф. дис... д-ра екон. наук : 08.10.01 / О. С. Чмир; Наук.-дослід. екон …, 2001
82001
Методологічні основи створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку. Дисертація
ОС Чмир
дис... д-ра екон. наук: 08.10.01 Науково-дослідний економічний ін-т …, 2001
82001
Методологічні основи створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку
ОС Чмир
К.: Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України, 2001
82001
Особливі територіально-господарські утворення: СЕЗ і ТПР: навчальний посібник
ВІ Пила, ОС Чмир
Хмельницький: ХІУП, 2000
82000
Institutional provision of open access in Ukraine
OS Chmyr
Науковий вісник Дипломатичної академії України, 126-133, 2017
7*2017
Удосконалення методів комплексної діагностики соціально-економічного розвитку територій/Чмир ОС Арзянцева ДА
ОС Чмир
Економіка і регіон, 7-13, 2009
72009
Проблеми та ризики розбудови СЕЗ і ТПР в Україні
ОС Чмир
Регіональні дослідження, 135-143, 2002
7*2002
Аналіз результатів функціонування вітчизняної системи СЕЗ і ТПР та перспективи її подальшого розвитку
ОС Чмир, ВІ Пила, ВМ Хілько
Формування ринкових відносин в Україні, 173-185, 2011
62011
Комплексне оцінювання структурних зрушень в економіці
ОС Чмир, ОФ Михайленко, СВ Захарын
Формування ринкових відносин в Україні, 3-7, 2011
62011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20