Подписаться
Чмырь Елена Сергеевна / Чмир Олена Сергіївна / Chmyr Olena (Elena) / orcid.org/0000-0002-9376-7344
Чмырь Елена Сергеевна / Чмир Олена Сергіївна / Chmyr Olena (Elena) / orcid.org/0000-0002-9376-7344
УкрИНТЭИ
Подтвержден адрес электронной почты в домене ukrintei.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інноваційна Україна 2020 національна доповідь
ВМ Гейця
К.: Інститут економіки та прогнозування, 2015
607*2015
Методологія наукових досліджень : Підруч. 2-е вид., переробл. і доповн.
ДМ Стеченко, ОС Чмир
К.: Знання, 2007
461*2007
"Зелена" економіка: сутність, цілі та базові принципи
ОС Чмир, НП Захаркевич
Економічний вісник Донбасу: науковий жунал, 54-62, 2013
422013
Спеціальні (вільні) економічні зони: теорія та практика. Навчальний посібник
ВІ Пила, ОС Чмир
К.: Київ. держ. торговельно–економічний ун–т, 1998
411998
Сучасна регіональна політика і транскордонне співробітництво
ВІ Пила, ОС Чмир, ОА Гарасюк, ТВ Терещенко
Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2006
352006
Спеціальні (вільні) економічні зони і території пріоритетного розвитку (науково-методичні аспекти):[монографія]
ОС Чмир
К.: НДЕІ Міністерства економіки України. Східний видавничий дім, 2001
272001
Green economy: essence, goals and basic principles
OS Chmyr, NP Zakharkevich
Economic Bulletin of Donbass 33, 54-62, 2013
212013
Державно-приватне партнерство у науково-технічній та інноваційній сфері: теоретичні засади та практичні проблеми впровадження в Україні
ОС Чмир, ЮФ Шкворець, ІЮ Єгоров
Наука та наукознавство, 98-109, 2012
192012
Регіони України: соціально-економічна динаміка, проблеми та перспективи розвитку
ОС Чмир, ВІ Пила, ОА Гарасюк
Формування ринкових відносин в Україні, 114-124, 2006
142006
Про перспективи спеціальних економічних зон і територій пріоритетного розвитку в Україні
В Пила, О Чмир, В Загородній
Економіка України 4, 11-16, 2002
132002
Методологічні основи створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку. Автореферат
ОС Чмир
Автореф. дис... д-ра екон. наук : 08.10.01 / О. С. Чмир; Наук.-дослід. екон …, 2001
132001
Методологічні основи створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку. Дисертація
ОС Чмир
дис... д-ра екон. наук: 08.10.01 Науково-дослідний економічний ін-т …, 2001
132001
Natsionalnyi repozytarii akademichnykh tekstiv: vidkrytyi dostup do naukovoi informatsii [National Repository of Academic Texts: Open Access to Scientific Information]
OS Chmyr, TK Kvasha, TO Yaroshenko, SO Chukanova, VS Dmytryshyn, ...
Kyiv: UkrINTEI, 2017
112017
«Zelena» ekonomika: sutnist, tsili ta bazovi pryntsypy
OS Chmyr, NP Zakharkevych
Green» economy: essence, goals and basic principles]. Ekonomichnyi visnyk …, 2013
112013
Аналіз результатів функціонування вітчизняної системи СЕЗ і ТПР та перспективи її подальшого розвитку
ОС Чмир, ВІ Пила, ВМ Хілько
Формування ринкових відносин в Україні, 173-185, 2011
102011
Metodolohiia naukovykh doslidzhen [Methodology of scientific research]
DM Stechenko, OS Chmyr
Kyiv: Znannia.[in Ukrainian], 2005
102005
Особливі територіально-господарські утворення: СЕЗ і ТПР
ВІ Пила, ОС Чмир
Хмельницький: ХІУП, 2000
102000
Institutional provision of open access in Ukraine
OS Chmyr
Науковий вісник Дипломатичної академії України, 126-133, 2017
9*2017
Нормативно-правове забезпечення транскордонного співробітництва в Європі та Україні
ОС Чмир
Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права, 149-157, 2002
82002
Научно-методические основы формирования свободных экономических зон. Диссертация на соиск. уч. степени к.э.н.
ЕС Чмырь
Киев. - 194с., 1992
81992
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20