Ємельяненко Лариса Михайлівна
Ємельяненко Лариса Михайлівна
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима
Verified email at kneu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Інноваційна парадигма соціально-економічного розвитку України: монографія
ВВ Онікієнко, ЛМ Ємельяненко, ІВ Терон
К.: РВПС НАН України, 353 с., 2006
1982006
Інноваційна парадигма соціально-економічного розвитку України: монографія
ВВ Онікієнко, ЛМ Ємельяненко, ІВ Терон
К.: РВПС НАН України, 353, 2006
1832006
Конфліктологія: навч. посіб.
ЛМ Ємельяненко, ВМ Петюх, ЛВ Торгова, АМ Гриненко
К.: КНЕУ, 315 с., 2003
1062003
Розвиток національної інноваційної системи на етапі становлення в Україні постіндустріального суспільства
ВВ Онікієнко, ЛМ Ємельяненко
К.: РВПС України НАН України, 2008
242008
Форсайт-методологія стратегічного управління інноваційним розвитком суспільства [Електронний ресурс]
ЛМ Ємельяненко
Вісник Східноукраїнського національного університету імені В. Даля, 128, 2008
212008
Конфликтология
ЛМ Емельяненко, ВМ Петюх, ЛВ Торгова
К.: КНЕУ, 2003
172003
Формування та регулювання новітніх форм зайнятості в Україні
ЛМ Ємельяненко
Український соціум, 82-91, 2015
142015
Соціальний капітал нації: методологічні проблеми дослідження сфер економічної взаємодії
ВВ Онікієнко, ЛМ Ємельяненко
Український соціум, 30, 2009
142009
Онiкiєнко ВВ Iнновацiйна парадигма соцiально-економiчного розвитку України за ред. ВВ Онiкiєнка
ВВ Онiкi, ЛМ Емельяненко, IВ Терон
132006
Інтегральна оцінка інклюзивного розвитку в Україні на національному та місцевому рівнях
ЛМ Ємельяненко, ЛМ Емельяненко, ВМ Петюх, ВН Петюх, ...
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ …, 2019
92019
Соціально-економічні домінанти людського і технологічного розвитку України: монографія
ЛМ Ємельяненко
Київ: Рада по вивченню продуктивних сид України НАН України, 2009
92009
Проблеми створення національної інноваційної системи: теоретико-методологічний аспект
ВВ Онікієнко, ЛМ Ємельяненко
Український соціум, 125-133, 2006
82006
Методологія дослідження проблем якості життя населення в контексті взаємодії соціального капіталу та інноваційної економіки
ЛМ Ємельяненко, ВВ Онікієнко
Зайнятість та ринок праці: міжвідомчий науковий збірник НАН України і …, 2010
7*2010
Методологія дослідження проблем якості життя населення в контексті взаємодії соціального капіталу та інноваційної економіки
ЛМ Ємельяненко, ВВ Онікієнко
Зайнятість та ринок праці: міжвідомчий науковий збірник НАН України і …, 2010
7*2010
Онiкiєнко ВВ Розвиток ринку працi України: тенденцiї та перспективи
ВВ Онiкi, ЛГ Ткаченко, ЛМ Емельяненко
РВПС України НАН України., 286, 2007
72007
Імплементація концепції інклюзивного розвитку в практику регулювання зайнятості населення
ІЙ Малий, ЛМ Ємельяненко, КВ Дзензелюк
Ефективна економіка, 2018
62018
Антикризове управління національною економікою: монографія
І Малий, І Радіонова, Л Ємельяненко
Київ: КНЕУ, 2017
5*2017
Проблеми та перспективи соціально орієнтованого інклюзивного розвитку в Україні
ЛМ Ємельяненко, ЛМ Емельяненко, КВ Дзензелюк, ЕВ Дзензелюк
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
52017
Системні вади регулювання національного ринку праці в умовах макроекономічної нестабільності
ЛМ Ємельяненко, НС Лисик
Соціально-трудові відносини: теорія та практика. Збірник наукових праць, 241-250, 2014
52014
Формування системи збалансування людського та технологічного розвитку в Україні
ЛМ Ємельяненко
Соціально-трудові відносини: теорія та практика. Збірник наукових праць, 77-82, 2014
52014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20