Ємельяненко Лариса Михайлівна
Ємельяненко Лариса Михайлівна
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Інноваційна парадигма соціально-економічного розвитку України: монографія
ВВ Онікієнко, ЛМ Ємельяненко, ІВ Терон
К.: РВПС НАН України, 353 с., 2006
1872006
Інноваційна парадигма соціально-економічного розвитку України: монографія
ВВ Онікієнко, ЛМ Ємельяненко, ІВ Терон
К.: РВПС НАН України, 353, 2006
1762006
Конфліктологія: навч. посіб.
ЛМ Ємельяненко, ВМ Петюх, ЛВ Торгова, АМ Гриненко
К.: КНЕУ, 315 с., 2003
602003
Розвиток національної інноваційної системи на етапі становлення в Україні постіндустріального суспільства
ВВ Онікієнко, ЛМ Ємельяненко
К.: РВПС України НАН України, 2008
222008
Форсайт-методологія стратегічного управління інноваційним розвитком суспільства [Електронний ресурс]
ЛМ Ємельяненко
Вісник Східноукр. нац. ун-ту ім. Володимира Даля, 128, 2008
142008
Соціальний капітал нації: методологічні проблеми дослідження сфер економічної взаємодії
ВВ Онікієнко, ЛМ Ємельяненко
Український соціум, 30, 2009
122009
Онiкiєнко ВВ Iнновацiйна парадигма соцiально-економiчного розвитку України за ред. ВВ Онiкiєнка.
ВВ Онiкi, ЛМ Емельяненко, IВ Терон
122006
Формування та регулювання новітніх форм зайнятості в Україні
ЛМ Ємельяненко
Український соціум, 82-91, 2015
82015
Конфліктологія
ЛМ Ємельяненко, ВМ Петюх, ЛВ Торгова, АМ Гриненко
Навчальний посібник: За заг. ред. Петюха ВМ–К.: КНЕУ, 2003
82003
Методологія дослідження проблем якості життя населення в контексті взаємодії соціального капіталу та інноваційної економіки
ЛМ Ємельяненко, ВВ Онікієнко
Зайнятість та ринок праці: міжвідомчий науковий збірник НАН України і …, 2010
7*2010
Методологія дослідження проблем якості життя населення в контексті взаємодії соціального капіталу та інноваційної економіки
ЛМ Ємельяненко, ВВ Онікієнко
Зайнятість та ринок праці: міжвідомчий науковий збірник НАН України і …, 2010
7*2010
Онiкiєнко ВВ Розвиток ринку працi України: тенденцiї та перспективи
ВВ Онiкi, ЛГ Ткаченко, ЛМ Емельяненко
РВПС України НАН України., 286, 2007
62007
Вплив наслідків фінансово-економічної кризи на ринок праці України
В Онікієнко, Л Ємельяненко
Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України, 21-29, 2017
52017
Соціально-економічні домінанти людського і технологічного розвитку України: монографія
ЛМ Ємельяненко
Київ: Рада по вивченню продуктивних сид України НАН України, 2009
52009
ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ: ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
ВВ Онікієнко, ЛМ Ємельяненко
Український соціум, 125-133, 2006
52006
Управління конфліктами
ЛМ Ємельяненко
підручник/ЛМ Ємельяненко, ОВ Сімоходська, 2011
42011
Теоретико-методологічні основи забезпечення збалансованого людського та технологічного розвитку в умовах становлення постіндустріального суспільства
ЛМ Ємельяненко
Науковий журнал „Український соціум”.––К, 17, 2006
42006
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗБАЛАНСУВАННЯМ ЛЮДСЬКОГО І ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
ЛМ Ємельяненко
К.: ДВНЗ "Київський національний університет імені Вадима Гетьмана", 2013
32013
Методичні підходи до дослідження інституційного середовища розвитку соціального капіталу та забезпечення якості життя
ЛМ Ємельяненко
Формування ринкової економіки: Збірник наукових праць 1, 420-431, 2012
32012
Методичні підходи до дослідження інституційного середовища розвитку соціального капіталу та забезпечення якості життя
ЛМ Ємельяненко
Формування ринкової економіки: Збірник наукових праць 1, 420-431, 2012
32012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20