Білоус Ірина Іванівна
Білоус Ірина Іванівна
доцент кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології, Буковинський державний медичний
Підтверджена електронна адреса в bsmu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Клінічна ефективність застосування мілдронату та тіотріазоліну в комплексному лікуванні хворих на діабетичну полінейропатію
ІІ Білоус, ВМ Пашковський
Український медичний альманах 5 (6), 10-12, 2002
22002
Сучасні уявлення про патогенез діабетичних нейропатій
НВ Пашковська, ВМ Пашковський, ІІ Чапай
Бук. мед. вісник 5 (2), 216-220, 2001
22001
Особливості ураження нервової системи при первинному гіпотиреозі (огляд літератури)
ІІ Білоус, ЛБ Павлович
Міжнародний ендокринологічний журнал, 168-172, 2018
12018
Корекція когнітивних порушень у хворих з гіпертонічною дисциркуляторною енцефалопатією
НВ Васильєва, ВМ Пашковський, ІІ Кричун, ІІ Білоус, ОБ Яремчук
Клінічна та експериментальна патологія, 49-52, 2017
12017
Ендотеліальна дисфункція та показники пероксидного окиснення ліпідів у пацієнтів із дисциркуляторною енцефалопатією
VM Pashkovsky, II Krychun, NV Vasylieva
Буковинський медичний вісник 19 (1 (73)), 124-127, 2015
12015
Оцінка ефективності тіоцетаму у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію
НВ Васильєва, ІІ Білоус, ОБ Яремчук, ОО Жуковський
Вісник наукових досліджень, 138-139, 2011
12011
Динаміка показників системного гемостазу при ішемічному інсульті
ГВ Вакарчук, ВМ Пашковський, ЛП Сидорчук, ОМ Плегуца, РІ Сидорчук
Український вісник психоневрології, 73-73, 2010
12010
Клінічна ефективність застосування діаліпону в комплексному лікуванні хворих на діабетичну полінейропатію
ЛБ Павлович, ІІ Білоус
Бук. мед. вісник 12 (1), 35-37, 2008
12008
THE STATE OF NERVE CONDUCTION IN PATIENTS WITH PRIMARY HYPOTHYROIDISM
ЛБ Павлович, ІІ Білоус
Sciences of Europe, 42-46, 2018
2018
Тезисы докладов научно-практической конференции с международным участием" эндокринные и неврологические заболевания: проблемы коморбидности"(13-14 сентября 2018 года, г. Черновцы)
СІ Анохіна, ІІ Білоус, ТМ Бойчук, Т Ін
Международный эндокринологический журнал 14 (4), 2018
2018
Корекція когнітивних порушень у хворих на хворобу Паркінсона
ВМ Пашковський, ОБ Яремчук, ІІ Кричун, НВ Васильєва, ІІ Білоус
Клінічна та експериментальна патологія, 31-35, 2017
2017
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ
ЛБ Павлович, ІІ Білоус
Відповідальний за випуск: проф. АГ Шульгай, 293, 2016
2016
Стан окислювальної модифікації білків у хворих з діабетичною полінейропатією
ІІ Білоус, ЛБ Павлович, НІ Бицко
Materiály XII mezinárodni vĕdecko-praktická conference «Efektivni nástroje …, 2016
2016
Оптимізація навчального процесу при викладанні неврології іноземним студентам
І Білоус, Л Павлович
Матеріали навчально-методичної конференції «Актуальні питання вищої медичної …, 2014
2014
Досвід викладання неврології англомовним іноземним студентам
І Білоус, Л Павлович
Матеріали навчально-методичної конференції «Актуальні питання вищої медичної …, 2014
2014
Актуальні питання навчання студентів в умовах болонського процесу
І Білоус, Л Павлович
Матеріали навчально-методичної конференції «Актуальні питання вищої медичної …, 2014
2014
Особливості навчання лікарів передатестаційного циклу з неврології
І Білоус, Л Павлович
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна фармацевтична …, 2014
2014
Пріоритетність впровадження кредитно-модульної системи навчання студентів
І Білоус, Л Павлович
Матеріали навчально-методичної конференції «Актуальні питання вищої медичної …, 2014
2014
Практична підготовка студентів у процесі викладання ендокринології
Л Павлович, І Білоус
Матеріали навчально-методичної конференції «Актуальні питання вищої медичної …, 2014
2014
Вазомаг в комплексній терапії діабетичної полінейропатії
ЛБ Павлович, ВА Маслянко, ІІ Білоус
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Медицина, 31-33, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20