Александр Янчик
Александр Янчик
НТУ ХПІ, механіко-технологічний фаультет. кафедра охорона праці та навколишнього середовища
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Анализ факторов, влияющих на несущую способность гусеничного движителя
НВ Кохановский, ОВ Стаховский, АГ Янчик
Технологический центр, Украинская государственная академия железнодорожного …, 2004
22004
Математична модель коливання вантажу при повороті крана як безпека устаткування
ОГ Янчик, ГЮ Олександрович
вісник нту "хпі" нові рішення в сучасних технологіях, 109-116, 2014
12014
Математична модель коливання вантажу при повороті крана як безпека устаткування
ОГ Янчик, ГЮ Олександрович
вісник нту "хпі" нові рішення в сучасних технологіях, 109-116, 2014
12014
Нелинейные колебания опорного катка с внешней массивной шиной
АГ Янчик, ОВ Стаховский, НВ Кохановский, СВ Павленко
Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, 2005
12005
Факторы снижения виброактивности верхней ветви гусеничного обвода быстроходных транспортных машин
НВ Кохановский, СВ Павленко, ОВ Стаховский, АГ Янчик
НТУ" ХПИ", 2005
12005
Моделі та методи управління портфелем проектів забезпечення екологічних норм на автомобільно-транспортному підприємстві
ЮА Петренко, ТГ Щербакова, ОГ Янчик, АБ Біньковська, ОС Кононихін, ...
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2019
2019
Методичні вказівки до практичних занять з курсу" Регіональна техногенна та промислова безпека в умовах сталого розвитку"
ЮА Петренко, ОГ Янчик, МВ Пастухов, ОІ Ільїнська
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
2019
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи" Тестові питання з лекційного матеріалу для виміру якості навчання"
ОМ Древаль, ОГ Янчик, ГЮ Бахарєва, ГМ Панчева, ОЯ Пітак
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2018
2018
АНАЛІЗ ОКРЕМИХ ПРИЧИН ТА НАСЛІДКІВ ТРАВМАТИЗМУ НА ВИРОБНИЦТВІ ANALYSIS OF CERTAIN CAUSES AND CONSEQUENCES OF GRAMMATICISM ON PRODUCTION
ОГ Янчик, ІЛ Помешкіна
Збірник тез наукових доповідей Х-ї міжнародної науково-методичної …, 2018
2018
Основи професійної безпеки та здоров'я людини
ВВ Березуцький, ЛА Васьковець, ВВ Горбенко, ВФ Райко, ОГ Янчик
НТУ" ХПІ", 2018
2018
Культура безпеки праці та менеджмент
ВФ Райко, ЄО Семенов, ОГ Янчик
НТУ" ХПІ", 2017
2017
аналиЗ влияния киБеропасности на профессиональнуЮ БеЗопасность
ВВ Березуцкий, ВВ Халиль, ВВ Горбенко, АГ Янчик, ВВ Макаренко, ...
Технологический аудит и резервы производства 6 (1 (32)), 2016
2016
Обґрунтування вимог до оперативності технологічного процесу нових екологічних технологій виробництва
ОГ Янчик
НТУ" ХПІ", 2015
2015
Екологічна освіта ІТР
НД Устинова, ОГ Янчик
НТУ" ХПІ", 2015
2015
Про проблеми викладання дисциплін у сфері безпеки і гігієни праці
ОГ Янчик, ВФ Райко, НД Устинова
НТУ" ХПІ", 2015
2015
вплив швидкості охолодження на структуру інструментальних сталей
олександр григорови янчик, градиський юрій олександрович, ...
вісник нту "хпі" механіко-технологічнісистеми та комплекси, 18-21, 2015
2015
Урівноважування гнучкого зубчастого колеса в силовій однохвильовій зубчастій передачі
МВ Маргуліс, ОГ Приймаков, ЮО Градиський, ОГ Янчик
Збірник наукових праць Академія внутрішних військ МВС України, 90-93, 2014
2014
Розмірно-функціональний аналіз силових трихвильових зубчастих передач
ОГ Приймаков, ЮО Градиський, ОГ Янчик
Військово-технічний збірник Академія сухопутних військ ім. гетьмана Петра …, 2014
2014
Визначення зношування вала генератора хвиль силової хвильової передачі
ОГ Приймаков, ЮО Градиський, ОГ Янчик
Військово-технічний збірник Академія сухопутних військ ім. гетьмана Петра …, 2014
2014
Понятійно-методичні аспекти обгрунтування вимог до нових екологічних технологій виробництва
ОГ Янчик, ГЮ Олександрович
Вісник Харківського НТУСГ ім. Петра василенка, 122-127, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20