Анна Заслонкіна
Анна Заслонкіна
Подтвержден адрес электронной почты в домене chnu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
семіотична реалізація концептів антропоморфного порядку
АВ Заслонкіна
Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана …, 2010
22010
Лінгвакультурний концепт у когнітивній парадигмі
АВ Заслонкіна
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/gv/2007_11/2 …, 0
2
Когнітивно-семантичний формат англійської тимічної лексики
АВ Заслонкіна
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2017
2017
ВЕРБАЛЬНО-ПЕРЦЕПТИВНА ІНФРАСТРУКТУРА КАТЕГОРІЇ СПОСТЕРІГАЧ”
АВ Заслонкіна
ББК 81+ 81Р, 76, 2016
2016
Семантико-когнітивна організація тимічного фразеофонду сучасної англійської мови
АВ Заслонкіна
Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана …, 2012
2012
до ПРОБЛЕМИ ввгвАльної овієктивАції ТА ПРОФ1Л1ЗАЦП концвппв
АВ Заслонкіна
2011
До проблеми вербальної об'єктивації та профілізації концептів
АВ Заслонкіна
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2011
2011
Модуси сприйняття у когнітивній моделі спостереження
АВ Заслонкіна
ВІСНИК Житомирського державногодержавного університету імені Івана Франка …, 2011
2011
ЕТНОЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ КОНЦЕПТ ЯК ДЕТЕРМІНАНТ БРИТАНСЬКОГО МЕНТАЛІТЕТУ
АВ Заслонкіна
КАТЕГОРИЗАЦІЯ СТАТУСІВ ЕМОТИВНОСТІ АКСІОЛОГІЧНОГО КОНЦЕПТУ В ЕТНОЛІНГВОКУЛЬТУРНІЙ ПАРАДИГМІ
АВ Заслонкіна
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–10