Follow
Ірина Олександрівна Сушко / Рибіна / Rybina / Sushko
Title
Cited by
Cited by
Year
Метод променів провідностей та моделювання фантома в імпедансній томографії
ІО Рибіна
Вісник ЖДТУ 8 (4), 21-28, 2010
272010
Аналіз лінійних систем з використанням кратних перетворень
АИ Рыбин, ЮХ Нижебецкая, ИА Рыбина
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2010
242010
Алгоритм розв’язання прямої задачі імпедансної томографії методом модифікацій
ИА Сушко
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2011
232011
Моделювання кінцевого елемента в імпедансній томографії
ІО Рибіна, ЄВ Гайдаєнко, ИA Рыбина, ЕВ Гайдаенко
НТУУ" КПІ", 2010
232010
Потенційна чутливість імпедансної томографії
ІО Сушко, ЄВ Гайдаєнко, ОА Якубенко
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2012
212012
Розв’язання зворотної задачі імпедансної томографії методами зон провідностей та зворотної проекції
ИА Рыбина, АИ Рыбин, ОБ Шарпан
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2011
202011
Сравнение классического метода решения обратной задачи импедансной томографии с методом «зон» проводимости
ИА Сушко, АИ Рыбин
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2012
192012
Features of solving the electrical Impedance to-mography inverse problem by zones conductivities method
I Sushko, O Rybin
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2012
192012
Комплексне дискретне нормальне ортогональне перетворення
ЮХ Нижебецкая, ИА Рыбина, АА Якубенко
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2009
18*2009
Визуализация распределений поверхностных проводимостей томографического сечения методом зон проводимости
ИА Сушко
Вісті вищих учбових закладів. Радіоелектроніка 56 (7), 60-68, 2013
152013
Visualization of surface conductivity distributions of tomography cross-section using conductivity zones method
IA Sushko
Radioelectronics and Communications Systems 56 (7), 377-383, 2013
92013
Особливості використання методу регуляризації при розв’язанні оберненої задачі імпедансної томографії методом зон провідності
ІО Сушко, ОІ Рибін, ИА Сушко, АИ Рыбин
НТУУ" КПІ", 2013
92013
Аналіз подібності і розбіжності реакції лінійної системи до еталонного сигналу за допомогою нормального перетворення
ИА Рыбина, ОН Кузьменко, ЮХ Нижебецкая, ОЯ Вивчарик
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2010
92010
The sensitivity in Electrical Impedance Tomography
AI Rybin, EV Gaydayenko, IO Sushko, AI Gamanenko
National Technical University of Ukraine" Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic …, 2013
82013
LL-type filter for piezoelectric transducer
Y Vistyzenko, A Movchanyuk, I Sushko, A Novosad
2017 International Conference on Information and Telecommunication …, 2017
72017
Погоджена фільтрація: класичний лінійний та нормальний фільтри
АИ Рыбин, ЮХ Нижебецкая, ИА Рыбина
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2010
72010
Comparison of classical and conductivity zones methods for solving EIT inverse problem
IO Sushko, AI Rybin
National Technical University of Ukraine" Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic …, 2012
62012
Electrical Impedance Tomography potential sensitivity
IO Sushko, EV Gaydayenko, AA Yakubenko
National Technical University of Ukraine" Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic …, 2012
62012
Оценка уровня кавитации методами импедансной томографии
ИА Сушко, ЕВ Гайдаенко, АВ Мовчанюк, АИ Рыбин
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2012
62012
Algorithm for solving the Electrical Impedance Tomography forward problem by the modification method
IO Sushko
National Technical University of Ukraine" Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic …, 2011
62011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20