Ірина Олександрівна Сушко / Рибіна / Rybina / Sushko
Title
Cited by
Cited by
Year
Метод променів провідностей та моделювання фантома в імпедансній томографії
ІО Рибіна
Вісник ЖДТУ 8 (4), 21-28, 2010
242010
Моделювання кінцевого елемента в імпедансній томографії
ІО Рибіна, ЄВ Гайдаєнко
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2010
232010
Алгоритм розв’язання прямої задачі імпедансної томографії методом модифікацій
ИА Сушко
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2011
222011
Аналіз лінійних систем з використанням кратних перетворень
ОІ Рибін, ЮХ Ніжебецька, ІО Рибіна
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2010
21*2010
Features of solving the electrical Impedance to-mography inverse problem by zones conductivities method
I Sushko, O Rybin
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2012
192012
Потенційна чутливість імпедансної томографії
ІО Сушко, ЄВ Гайдаєнко, ОА Якубенко
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2012
192012
Розв’язання зворотної задачі імпедансної томографії методами зон провідностей та зворотної проекції
ИА Рыбина, АИ Рыбин, ОБ Шарпан
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2011
192011
Комплексне дискретне нормальне ортогональне перетворення
ЮХ Ніжебецька, ІО Рибіна, ОА Якубенко, ЮХ Нижебецкая, ИА Рыбина, ...
НТУУ «КПІ», 2009
17*2009
Сравнение классического метода решения обратной задачи импедансной томографии с методом «зон» проводимости
ИА Сушко, АИ Рыбин
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2012
162012
Визуализация распределений поверхностных проводимостей томографического сечения методом зон проводимости
ИА Сушко
Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника 56 (7), 60-68, 2013
122013
The sensitivity in Electrical Impedance Tomography
AI Rybin, EV Gaydayenko, IO Sushko, AI Gamanenko
Visn. NTUU KPI, Ser. Radioteh. radioaparatobuduv, 107-117, 2013
112013
Обчислення похідних від передаточного опору по поверхневій провідності кінцевих елементів при розв’язанні зворотної задачі імпедансної томографії методом зон провідностей
ИА Рыбина, АИ Рыбин, ОБ Шарпан
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2011
112011
Visualization of surface conductivity distributions of tomography cross-section using conductivity zones method
IA Sushko
Radioelectronics and Communications Systems 56 (7), 377-383, 2013
102013
Аналіз подібності та розбіжності реакції лінійної системи до еталонного сигналу за допомогою нормального перетворення
ІО Рибіна, ОМ Кузьменко, ЮХ Ніжебецька, ОЯ Вівчарик, ИА Рыбина, ...
НТУУ" КПІ", 2010
92010
Algorithm for solving the Electrical Impedance Tomography forward problem by the modification method
IO Sushko
Visn. NTUU KPI, Ser. Radioteh. radioaparatobuduv, 165-175, 2011
82011
Metod promeniv providnosti ta modeliuvannia fantoma v impedansnii tomografii
IO Rybina
Visnyk ZhDTU 8, 21-28, 2010
82010
Analysis of similarity and difference of images. Modified classification method on a basis of correlation matrix
AI Rybin, YK Nizhebetskaya, ON Kuz’menko, IA Rybina
Radioelectronics and Communications Systems 53 (11), 591-598, 2010
72010
Погоджена фільтрація: класичний лінійний та нормальний фільтри
ОІ Рибін, ЮХ Ніжебецька, ІО Рибіна
Вісник НТУУ" КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 5-12, 2010
72010
Особливості використання методу регуляризації при розв’язанні оберненої задачі імпедансної томографії методом зон провідності
ІО Сушко, ОІ Рибін
Наукові вісті Національного технічного університету України Київський …, 2013
62013
Comparison of classical and conductivity zones methods for solving EIT inverse problem
IO Sushko, AI Rybin
Visn. NTUU KPI, Ser. Radioteh. radioaparatobuduv, 166-177, 2012
62012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20