Коваль Галина Володимирівна
Коваль Галина Володимирівна
УНУС, факультет агрономії, кафедра загального землеробства
Підтверджена електронна адреса в udau.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Плоскорізне розпушування в системі зяблевого основного обробітку чорноземного ґрунту і забур’яненість посівів п’ятипільної сівозміни
ГВ Коваль, ВО Єщенко, КМ Валерійович, МТ В., МІ В.
Міжвідомчий тематичний науковий збірник – Землеробство. – ННЦ «Інститут …, 2017
2017
Забур’яненість посівів ячменю ярого залежно від основного обробітку ґрунту в умовах Південного Лісостепу України
ГВК Володимир Омельянович Єщенко, Максим Валерійович Калієвський
Збірник наук. праць Уманського НУС - 2017. Вип. 90, С. 188-196, 2017
2017
Вплив обробітку ґрунту на заселеність посівів пшениці ярої попелицею
ГВ Коваль, КМ Валерійович
Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених, С. 213–215, 2016
2016
Фактична та потенційна забур’яненість посівів п’ятипільної сівозміни під впливом різних заходів та глибин основного обробітку ґрунту
ГВ Коваль
Карантин і захист рослин, С. 3–6., 2016
2016
Алелопатичний вплив післяжнивних решток ячменю ярого на проростання бур’янів
ГВ Коваль
Матеріали Х конференції, С. 214–215., 2015
2015
Урожайність пшениці ярої на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу за різних заходів обробітку та забур’яненості
ГВ Коваль
Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, приурочена до 140-ї …, 2015
2015
Урожайність ярих культур п’ятипільної сівозміни за різної інтенсивності основного обробітку чорнозему опідзоленого
ГВ Коваль, МВ Калієвський, ВО Єщенко
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, 13-20, 2015
2015
ПЛОСКОРІЗНЕ РОЗПУШУВАННЯ В СИСТЕМІ ЗЯБЛЕВОГО ОБРОБІТКУ ЧОРНОЗЕМНОГО ҐРУНТУ І ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ ПОСІВІВ
ГВ Коваль, МВ Калієвський, ВО Єщенко, ІВ Мартинюк, НІ Мартинюк
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–8