Follow
Ирина Жовтонижко, Irina Zhovtonizhko, Ірина Жовтоніжко
Ирина Жовтонижко, Irina Zhovtonizhko, Ірина Жовтоніжко
доцент Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Karazin Kharkiv National University
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Вплив дисциплін природничо-наукового циклу на адаптаційний процес іноземних студентів
ІМ Жовтоніжко, ТА Єфімова
Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі …, 2005
122005
Вибір методичних підходів для дистанційного навчання природничих дисциплін в умовах закладу вищої освіти
ІМ Жовтоніжко, ЄН Бабакішієва
Физико-математическое образование, 66-70, 2019
52019
Деякі відмінності використання тьютерської діяльності в системі дистанційної освіти
ІМ Жовтоніжко, ЄН Бабакішієва
Педагогіка: традиції та інновації, 159-163, 2017
52017
Формування системи оцінно-ціннісних знань студентів вищих навчальних закладів у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін
ІМ Жовтоніжко
Х.: ХНПУ ім. ГС Сковороди, 2008
52008
Професійна адаптація майбутніх фахівців як основа успішної навчально-професійної діяльності в умовах вищого навчального закладу
ТПД І.М. Жовтоніжко
Проблеми сучасної педагогічної освіти 44 (4), 54-60, 2014
4*2014
Роль оцінювально-ціннісних знань студентів вищих начальних закладів як складової системи їх індивідуальних цінностей
ІМ Жовтоніжко
Ціннісні парадигми освіти 2 (26), 122 – 128., 2004
42004
Самостійна робота іноземних студентів під час довузівської підготовки
ІІ Жовтоніжко
Новий Колегiум, 22-24, 2011
32011
Урахування міжпредметних зв’язків під час викладання природничо-математичних дисциплін у довузівській підготовці іноземних студентів
ІМ Жовтоніжко, ИН Жовтонижко
Харківський національний університет імені ВН Каразіна, Центр міжнародної освіти, 2010
22010
До проблеми введення математичної термінології на початковому етапі вивчення математики іноземними студентами
ІМ Жовтоніжко, ИН Жовтонижко
Харківський національний університет імені ВН Каразіна, Центр міжнародної освіти, 2010
12010
ВІДМІННОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ВИЩОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
І Жовтоніжко
Збірник наукових праць SCIENTIA, 2021
2021
Measurement of Diameter, Color Characteristics and Complex Refractive Index of Thin Fibers by Computer Analysis of Colors in an Image
DM Zhovtonizhko I., Kokodii N., Kaydash M.
2021 IEEE 3rd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering, P …, 2021
2021
Computer method formeasuring the geometric, optical and color characteristics of thin fibers
PI Zhovtonizhko I., Natarova A., Kokodiy N.
Метрология, информационно-измерительные технологии и системы, С. 39–40, 2021
2021
Статистичний аналіз захворюваності на COVID-19 в Україні
МВ Шерстюк, ЮЄ Шульженко, ІМ Жовтоніжко
2021
Від ідеї до практики: корвітин та квертин проти COVID
ОВ Шевцова, ІМ Жовтоніжко
2021
Статистичний аналіз ВІЛ-інфікованих та рівень стигматизації в Україні
АО Гезун, АО Черкасова, ОВ Яременко, ТА Яхно, ІМ Жовтоніжко
2021
Вища математика і статистика
ІМ Жовтоніжко, СВ Погорєлов, НО Фролова
2021
Статистичні методи у фармації: метод. рек. до самостійної роботи студ. спец." Фармація"
СВ Погорєлов, ІМ Жовтоніжко, ІВ Красовський, ЮБ Решетняк, ...
2021
Використання платформи Moodle у процесі вивчення фізико-математичних дисциплін студентами-фармацевтами
ІМ Жовтоніжко, МО Баранник, НВ Шейкіна
2021
Деякі аспекти фізико-математичної підготовки студентів-біотехнологів
ІМ Жовтоніжко
2021
Вплив дистанційного навчання на адаптаційний процес першокурсників-фармацевтів (на прикладі вивчення фізико-математичних дисциплін)
ІМ Жовтоніжко
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20