Ирина Жовтонижко, Irina Zhovtonizhko, Ірина Жовтоніжко
Ирина Жовтонижко, Irina Zhovtonizhko, Ірина Жовтоніжко
доцент Національний фармацевтичний університет, National University of Pharmacy, Национальный
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuph.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Вплив дисциплін природничо-наукового циклу на адаптаційний процес іноземних студентів
ІМ Жовтоніжко, ТА Єфімова
Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі …, 2005
112005
Формування системи оцінно-ціннісних знань студентів вищих навчальних закладів у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін
ІМ Жовтоніжко
ступеня. канд. пед. наук: спец. 13.00. 04 «Теорія та методика професійної …, 0
4
Самостійна робота іноземних студентів під час довузівської підготовки
ІІ Жовтоніжко
Новий Колегiум, 22-24, 2011
32011
Роль оцінювально-ціннісних знань студентів вищих начальних закладів як складової системи їх індивідуальних цінностей
ІМ Жовтоніжко
Ціннісні парадигми освіти 2 (26), 122 – 128., 2004
32004
Деякі відмінності використання тьютерської діяльності в системі дистанційної освіти
ІМ Жовтоніжко, ЄН Бабакішієва
Педагогіка: традиції та інновації.–Херсон: Гельветика, 159-163, 2017
22017
Урахування міжпредметних зв’язків під час викладання природничо-математичних дисциплін у довузівській підготовці іноземних студентів
ІМ Жовтоніжко, ИН Жовтонижко
Харківський національний університет імені ВН Каразіна, Центр міжнародної освіти, 2010
22010
До проблеми введення математичної термінології на початковому етапі вивчення математики іноземними студентами
ІМ Жовтоніжко, ИН Жовтонижко
Харківський національний університет імені ВН Каразіна, Центр міжнародної освіти, 2010
12010
Деякі аспекти вивчення біофізичних дисциплін студентами медико-фармацевтичних спеціальностей
ІМ Жовтоніжко, ИН Жовтонижко
2020
ЩОДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ СТУДЕНТІВ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ КВЕСТ-ПРОГРАМ
ТВ Бланк, ПА Гончарук, Л Савченко, ВА Семиченко, ІМ Жовтоніжко
Fundamental And Applied Researches: Contemporary Scientifical and practical …, 2019
2019
Формування наукових знань студентів-фармацевтів як основи їх ціннісного відношення до світу на заняттях фізико-математичних дисциплін
ІМ Жовтоніжко, ИН Жовтонижко
2019
Розробка комп'ютерної системи тестування знань студентів з біофізики
ІМ Жовтоніжко, ИН Жовтонижко, СВ Погорєлов, НВ Шейкіна, ...
2019
Вибір методичних підходів для дистанційного навчання природничих дисциплін в умовах закладу вищої освіти
ІМ Жовтоніжко, ЄН Бабакішієва
Физико-математическое образование, 2019
2019
ABOUT PROFESSIONAL ADAPTATION OF FUTURE PHARMACISTS TO SUCCESSFUL TRAINING PROCESS
FNA Zhovtonizhko I.M., Sheykina N.V.
Modern scientific research Proceedings of XVII International scientific …, 2018
2018
Деякі аспекти впливу фізико-математичних дисциплін на адаптаційний процес іноземних студентів
ІМ Жовтоніжко, ИН Жовтонижко
2018
Технологія тьюторського супроводу студентів у системі дистанційного навчання
ІМ Жовтоніжко, ЄН Бабакішієва
Редакційна колегія, 134, 2017
2017
Особливості формування наукового світогляду студентів-фармацевтів
ІМ Жовтоніжко
Викладання мов у вищих нав-чальних закладах освіти на сучасному етапі, 43-45, 2017
2017
Деякі відмінності використання тьютерської діяльності в системі дистанційної освіти
ЄНБ І.М. Жовтоніжко
Педагогіка: традиції та інновації, 116-119, 2017
2017
Высшая математика и статистика
ФНА Дягилева Ф.Г., Жовтоніжко І.М., Красовский И.В., Погорелов С.В ...
2017
Технологія тьюторського супроводу студентів у системі дистанційного навчання
ЄНБ І.М. Жовтоніжко
Проблеми сучасної освіти, 134-139, 2017
2017
Some theoret ical aspect s of using mathematical modelling the drug development process
ZIN Babakishieva J.N.
Матер. респуб. научн.-практ. конф. «Фармация: наука, образование, инновации …, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20