Подписаться
Наталія Іванівна Сушко / Nataliia Sushko / Наталия Ивановна Сушко
Наталія Іванівна Сушко / Nataliia Sushko / Наталия Ивановна Сушко
НДФІ ДННУ "Академія фінансового управління"
Подтвержден адрес электронной почты в домене afu.kiev.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Планування, облік, звітність, контроль у бюджетних установах: навч. посібник
ВТ Александров
К.: АВТ ЛТД, 2004
742004
Реформування системи бухгалтерського обліку в державному секторі
Н Сушко, Л Гізатуліна
Незалежний аудитор, 56-57, 2012
452012
Реформування бухгалтерського обліку в державному секторі відповідно до міжнародних стандартів – . – с.
СВ Свірко, ЛГ Ловінська, НІ Сушко
К.: ДННУ «Акад.фін.управління» 1, 568, 2013
34*2013
Казначейська система виконання бюджету: Підручник
СО Булгакова, НВ Базанова, ЛВ Єрмошенко, НІ Сушко, ОО Чечуліна, ...
К.: Київ. державний торг.-економічний університет, 2000
292000
Реалізація реформ бухгалтерського обліку в державному секторі
НІ Сушко
Державний бухгалтер і аудитор, 11-17, 2012
242012
Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України
ФОЯ авт. кол.: В.І. Антипов, Л.Б. Баранник, О.М. Башинська [та ін.]
К.: Зовнішня торгівля; УДУФМТ, 2010
24*2010
Внутрішній контроль та аудит у секторі державного управління України та європейський досвід
А ПП, Ч ОО, Я Тайнен, Т МГ, СНІ співавтор)
К.: Кафедра, 2011
222011
Сучасний стан бухгалтерського обліку в державному секторі та перспективи його реформування
С НІ
Бухгалтерський облік та аудит, 25-31, 2007
192007
Запаси бюджетних установ: порівняльний аналіз сучасної облікової практики та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі
ОО Дорошенко
Незалежний аудитор, 50-54, 2012
172012
Казначейська справа
ПГ Петрашко, ОО Чечуліна, ВТ Александров, СО Булгакова, ...
К.:«АВТ, 2004
152004
Тенденції реформування системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності державного сектору України
ЛГ Ловінська, НІ Сушко
Фінанси України, 84-100, 2012
142012
Модернізація фінансової системи України в процесі євроінтеграції :монографія у 2 т. Т 2
Н Сушко
К. : ДННУ «Акад. фін. управління», 2014
132014
Перспективи запровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в держсекторі
Н Сушко
Баланс-бюджет, 2, 2012
122012
Бюджетна система України та Євросоюзу: монографія
ГВК СО Булгакова, ОІ Барановський, АА Мазаракі
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 409 с., 2009
9*2009
Бюджетна система України та Євросоюзу: монографія
ГВКААМ СО Булгакова, ОІ Барановський
Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2009
9*2009
Бухгалтерський облік та внутрішній аудит у державному секторі: частина 3
НІ Сушко, ЛВ Гізатуліна, ОП Куценко
Бухгалтерський облік та звітність у бюджетній сфері України. Навчальний …, 2009
92009
Проблеми казначейського обслуговування бюджетів та шляхи їх вирішення
ВМ Русін
Хмельницький економічний університет, 2008
92008
Модель казначейського обслуговування державного бюджету України в умовах застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
НІ Сушко
Фінансова політика у системі соціально-економічного розвитку України.–Київ …, 2013
82013
Reformuvannja systemy buhgalters' kogo obliku v derzhavnomu sektori [Reforming the Public Sector Accounting System]
N Sushko, L Gizatulina
Nezalezhnyj audytor. No6, 56-57, 2012
82012
Реформування бухгалтерського обліку виконання державного бюджету
НІ Сушко
Київський національний торговельно-економічний університет Міністерства …, 2004
82004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20