Getman Oksana (Гетьман Оксана Олександрівна)
Getman Oksana (Гетьман Оксана Олександрівна)
НУП
Підтверджена електронна адреса в dsfa.dp.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економіка підприємства: Навч. посібник, 2-ге видання
ОО Гетьман, ВМ Шаповал
К.: ЦНЛ, 2010
578*2010
Економічна діагностика: навч. пос. для студентів вищих навчальних закладів
ОО Гетьман, ВМ Шаповал
Київ, центр навчальної літератури, 2007
335*2007
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: підручник для вузів
ІВ Багрова, НІ Редіна
К.: Центр навчальної літератури, 2004
812004
Economic diagnostics
OO Hetman, VM Shapoval
Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury, 2007
44*2007
Міжнародна економічна діяльність України: навч. пос. / За ред. Багрової, І.В.
ІВ Багрова, ОО Гетьман, ВЄ Власюк
Київ: "Центр навчальної літератури", 2004
44*2004
Enterprise Economics
O Getman
Kyiv: Center of educational literature, 2010
39*2010
Економiчна дiагностика: навчальний посiбник для студентiв вищих навчальних закладiв, 2-ге вид
ОО Гетьман, ВМ Шаповал
30*2008
РОЗВИТОК СУЧАСНИХ МАРКЕТИНГОВИХ ПЕРСОНАЛ-ТЕХНОЛОГІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ОО Гетьман, АИ Цыбулько
Вісник Запорізького національного університету, 5-12, 2014
152014
Foreign economic activities of enterprises: A Textbook for High Schools
IV Bagrova, NE Redina, OO Getman
K.:Center of textbooks, 2004
12*2004
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT FOR SECURE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
V Makedon, O Hetman, L Yemchuk, N Paranytsia
Journal of Security & Sustainability Issues, 2019
102019
Вдосконалення системи стимулювання праці на вітчизняних сервісних підприємствах
ОО Гетьман, АА Салімов
Молодий вчений, С. 104-108, 2015
102015
Підвищення ефективності функціонування підприємств на засадах упровадження маркетингового механізму управління їх діяльністю: дисертація к.е.н.
ОО Гетьман
9*2003
Моделювання комплексної оцінки ефективності системи управління персоналом підприємства
ОО Гетьман, ЛІ Чабан
Молодий вчений, 26-30, 2015
82015
Організаційні механізми підбору, найму та адаптації персоналу
ОО Гетьман, НВ Петренчук
Вісник Одеського національного університету: Економіка 19 (2), С. 30-34, 2014
82014
Розвиток персоналу в забезпеченні безпеки ринку праці
ОО Гетьман, АВ Плясун
Економічні науки: Вісник Запорізького національного університету, С. 97-105, 2016
72016
Поняття конкурентоспроможності продукції і методи її оцінки
ОО Гетьман
Бібліотека українських підручників, 2008
72008
Логістична функція маркетинг-контролінгу в управлінні господарчою діяльністю
ОО Гетьман
Регіональні перспективи, 6-11, 2001
7*2001
Innovatsiinyi mehanizm reguliuvannia runku pratsi [Innovative mechanism of labor market regulation], monograph
OO Getman
UMSF, Dnipro, Ukraine, 2016
62016
Підвищення ефективності використання персоналу та його розвиток : монографія / за науковою редакцією доктора економічних наук А.Г. Бабенка
АГ Бабенко, АЛ Бикова, КВ Бондаревська, НВ Волкова, ОО Гетьман, ...
Дніпропетровськ : УМСФ, 2016
62016
Механізм побудови HR-брендів у вітчизняній практиці
ОО Гетьман
Інвестиції: практика та досвід, 2014
62014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20