Getman Oksana (Гетьман Оксана Олександрівна)
Getman Oksana (Гетьман Оксана Олександрівна)
НУП
Підтверджена електронна адреса в dsfa.dp.ua
НазваПосиланняРік
Економіка підприємства: Навч. посібник, 2-ге видання
ОО Гетьман, ВМ Шаповал
К.: ЦНЛ, 2010
499*2010
Економіка підприємства:[навч. посібник для студентів вищих навч. закладів]/О.О. Гетьман, В.М. Шаповал. - 1-ше вид.
ОО Гетьман
К.: Центр навчальної літератури, 2006
492*2006
Економічна діагностика: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
ОО Гетьман, ВМ Шаповал
К.: Центр навчальної літератури, 2007
2822007
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: підручник для вузів
ІВ Багрова, НІ Редіна
К.: Центр навчальної літератури, 2004
802004
Міжнародна економічна діяльність України: навч. пос. / За ред. Багрової, І.В.
ІВ Багрова, ОО Гетьман, ВЄ Власюк
Київ: "Центр навчальної літератури", 2004
42*2004
Economic diagnostics
OO Hetman, VM Shapoval
Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury, 2007
41*2007
Enterprise Economics
O Getman
Kyiv: Center of educational literature, 2010
37*2010
Економiка пiдприємства: навч. посiб.
ОО Гетьман, ВМ Шаповал
29*2010
Економiчна дiагностика: навчальний посiбник для студентiв вищих навчальних закладiв, 2-ге вид
ОО Гетьман, ВМ Шаповал
27*2008
Економічна діагностика: навч. пос. для студентів вищих навчальних закладів
ОО Гетьман, ВМ Шаповал
Київ, центр навчальної літератури, 2007
19*2007
РОЗВИТОК СУЧАСНИХ МАРКЕТИНГОВИХ ПЕРСОНАЛ-ТЕХНОЛОГІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ОО Гетьман, АИ Цыбулько
Вісник Запорізького національного університету, 5-12, 2014
142014
Foreign economic activities of enterprises: A Textbook for High Schools
IV Bagrova, NE Redina, OO Getman
K.:Center of textbooks, 2004
14*2004
Економiчна дiагностика
ОО Гетьман, ВМ Шаповал
102007
Вдосконалення системи стимулювання праці на вітчизняних сервісних підприємствах
ОО Гетьман, АА Салімов
Молодий вчений, С. 104-108, 2015
92015
Організаційні механізми підбору, найму та адаптації персоналу
ОО Гетьман, НВ Петренчук
Вісник Одеського національного університету: Економіка 19 (2), С. 30-34, 2014
82014
Економіка підприємства: навчальний посібник.—[2-ге видання]
ОО Гетьман, ВМ Шаповал
К.: Центр учбової літератури, 2010
82010
Логістична функція маркетинг-контролінгу в управлінні господарчою діяльністю
ОО Гетьман
Регіональні перспективи, 6-11, 2001
82001
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT FOR SECURE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
V Makedon, O Hetman, L Yemchuk, N Paranytsia
Journal of Security & Sustainability Issues, 2019
72019
Розвиток персоналу в забезпеченні безпеки ринку праці
ОО Гетьман, АВ Плясун
Економічні науки: Вісник Запорізького національного університету, С. 97-105, 2016
72016
Підвищення ефективності функціонування підприємств на засадах упровадження маркетингового механізму управління їх діяльністю: дисертація к.е.н.
ОО Гетьман
7*2003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20