Шимановская-Дианич Людмила, Шимановська-Діанич Людмила, Shymanovska-Dianich Liydmils
Шимановская-Дианич Людмила, Шимановська-Діанич Людмила, Shymanovska-Dianich Liydmils
ВНЗ Укоопсоюза "Полтавский университет экономики и торговли", кафедра менеджмента, ВНЗ Укоопспілки
Подтвержден адрес электронной почты в домене uccu.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Організаційно-економічний механізм управління розвитком підприємств та організацій споживчої кооперації України: теорія і практика:[монографія]
ЛМ Шимановська-Діанич, ВА Власенко
Полтава: РВВ ПУЕТ, 2010
59*2010
Управління розвитком персоналу організації: теорія і практика: монографія
ЛМ Шимановська-Діанич
Полтава: ПУЕТ 462, 2012
302012
Особливості та переваги впровадження процесно-орієнтованого управління підприємствами України
ЛМ Шимановська-Діанич
Financial and credit activity: problems of theory and practice 1 (8), 2010
112010
Процесно-орієнтоване управління та внутрішній контроль на підприємствах роздрібної торгівлі: монографія
ЛМ Шимановська-Діанич, ЄА Карпенко
Полтава: ПУЕТ, 2012
92012
Використання тренінгових технологій навчання у підготовці фахівців для підприємницької та управлінської діяльності: монографія
ІВ Юрко, ЛМ Шимановська-Діанич, МВ Гунченко
Полтава: РВВ ПУСКУ, 359-364, 2008
92008
Термінологічна база концепції управління людськими ресурсами
ЛМ Шимановська-Діанич
Науковий вісник, 21, 2007
82007
Управління персоналом. Ч. 2: Опорний конспект лекцій
ЛМ Шимановська-Діанич
Полтава: РВВ ПУСКУ 232, 7, 2002
62002
Основи менеджменту (Частина 2)
ЛМ Шимановська-Діанич
Опорний конспект лекцій/ЛМ Шимановська-Діанич, 2001
62001
Основи менеджменту: Опорний конспект лекцiй
ЛМ Шимановська-Діанич
Полтава: РВВ ПКI, 2001
62001
Системний підхід до управління безпекою підприємства
ЛМ Шимановська-Діанич, ДВ Бульченко
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер …, 2010
32010
Креативний розвиток персоналу підприємства як чинник формування креативної індустрії України в умовах євроінтеграції
ЛМ Шимановська-Діанич, ЮВ Іванов
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер …, 2014
22014
Управління трудовим потенціалом торговельних підприємств. Цільовий орієнтир їх розвитку
ЛМ Шимановська-Діанич, ЮВ ІВАНОВ, БН ГЕЧБАІЯ
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія …, 2014
22014
Оцінка ефективності господарсько-фінансової діяльності підприємств готельного господарства Полтавського регіону
ЛМ Шимановська-Діанич, АС Капліна
Вісник Маріупольського державного університету. Сер.: Економіка, 2013
22013
Креативно-емоційний інтелект як фактор розвитку в умовах нової економіки
ЛМ Шимановська-Діанич
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка, 12-16, 2010
22010
Від «економічної» до «креативної» людини
ЛМ Шимановська-Діанич
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2010
22010
Проектно-орієнтований підхід до управління розвитком персоналу
ЛМ Шимановска-Діанич
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія …, 2010
22010
Особливості функціонування та розвитку вищого навчального закладу в умовах становлення економіки знань у контексті розвитку інтелектуального капіталу суспільства
ЛМ Шимановська-Діанич, ГС Бойко
Науковий вісник PUET: Economic Sciences, 2019
12019
Процес становлення економіки знань та роль вищого навчального закладу в ньому
ЛМ Шимановська-Діанич, ЛА Рибалко-Рак, ГС Бойко
Науковий вісник PUET: Economic Sciences, 2019
12019
Моделювання розподілу корпоративного контролю в господарському товаристві
КГ Сердюков
Науковий вісник PUET: Economic Sciences, 2019
12019
Ключові принципи управління дистрибуцією в компанії
ЛМ Шимановська-Діанич, ТЄ ІЩЕЙКІН
Науковий вісник PUET: Economic Sciences, 2016
12016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20