Подписаться
Шимановская-Дианич Людмила, Шимановська-Діанич Людмила, Shymanovska-Dianich Liydmils
Шимановская-Дианич Людмила, Шимановська-Діанич Людмила, Shymanovska-Dianich Liydmils
ВНЗ Укоопсоюза "Полтавский университет экономики и торговли", кафедра менеджмента, ВНЗ Укоопспілки
Подтвержден адрес электронной почты в домене uccu.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління розвитком персоналу організації: теорія і практика: монографія
ЛМ Шимановська-Діанич
Полтава: Пует 462, 421-462, 2012
832012
Організаційно-економічний механізм управління розвитком підприємств та організацій споживчої кооперації України: теорія і практика:[монографія]
ЛМ Шимановська-Діанич, ВА Власенко
Полтава: РВВ ПУЕТ, 2010
77*2010
Процесно-орієнтоване управління та внутрішній контроль на підприємствах роздрібної торгівлі
Ш Діанич, ЄА Карпенко
РВВ ПУЕТ, 2011
262011
Підходи до оцінки ефективності та результативності діяльності торговельного підприємства: сучасний погляд
ЛМ Шимановська-Діанич, НС Педченко
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 71-77, 2019
182019
Термінологічна база концепції управління людськими ресурсами
ЛМ Шимановська-Діанич
Науковий вісник, 21, 2007
142007
Особливості та переваги впровадження процесно-орієнтованого управління підприємствами України
ЛМ Шимановська-Діанич
Financial and credit activity problems of theory and practice 1 (8), 2010
132010
Використання тренінгових технологій навчання у підготовці фахівців для підприємницької та управлінської діяльності: монографія
ІВ Юрко, ЛМ Шимановська-Діанич, МВ Гунченко
Полтава: РВВ ПУСКУ, 359-364, 2008
112008
The impact of governance on agricultural production as an exclusive factor of the country’s food security
MKIH Gelena Pruntsevaa , Nazariy Popadynetsb*, Marta Barnac , Ihor Stetsivd ...
Growing Science 7 (Number 1), Pages 75-80, 2020
9*2020
Управління персоналом. Ч. 2: Опорний конспект лекцій
ЛМ Шимановська-Діанич
Полтава: РВВ ПУСКУ 232, 7, 2002
72002
Креативний розвиток персоналу підприємства як чинник формування креативної індустрії України в умовах євроінтеграції
ЛМ Шимановська-Діанич, ЮВ Іванов
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер …, 2014
62014
Оцінка ефективності господарсько-фінансової діяльності підприємств готельного господарства Полтавського регіону
ЛМ Шимановська-Діанич, АС Капліна
Вісник Маріупольського державного університету. Сер.: Економіка, 22-31, 2013
62013
Системний підхід до управління безпекою підприємства
ЛМ Шимановська-Діанич, ДВ Бульченко
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер …, 2010
62010
Forming a Portfolio of Intellectual Property of an Enterprise
IV Shymanovska-Dianych L., Husakovska Т, Rybalko-Rak L.
V . TEM Journal 9 (Issue 1), Pages 269-275, 2020
5*2020
Підходи до формування корпоративної культури підприємств в умовах євроінтеграційних змін в економіці України
ЛМ Шимановська-Діанич
Науковий вісник ПУЕТ. Серія «Економічні науки», 2019
52019
Теорії добробуту як теоретичне підґрунтя для визначення сутності сучасного споживчого ринку
ТП Яхно, ЛМ Шимановська-Діанич
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 140-146, 2018
52018
Понятійний апарат системи управління розвитком персоналу організації
ЛМ Шимановська-Діанич
Экономика и управление, 88-94, 2008
52008
Підходи до розробки і прийняття стратегічних рішень в умовах невизначенності у контексті оновлення контенту інформаційного забезпечення
ЯО Барибіна, ЛМ Шимановська-Діанич
Bulletin of Sumy National Agrarian University, 118-122, 2019
42019
Соціальна відповідальність бізнесу у контексті формування постіндустріальної економіки в Україні
ЛМ Шимановська-Діанич, ОВ Манжура, ТП Яхно
Сумський державний університет, 2018
42018
Креативно-емоційний інтелект як фактор розвитку в умовах нової економіки
ЛМ Шимановська-Діанич
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка, 12-16, 2010
42010
Проектно-орієнтований підхід до управління розвитком персоналу
ЛМ Шимановска-Діанич
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія …, 2010
42010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20