Follow
Іван Сисак (Ivan Sysak)
Іван Сисак (Ivan Sysak)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Інтелектуальний пристрій автоматичного регулювання параметрів електромережі
О Буняк, С Бабюк, І Сисак
Матеріали Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції „Теоретичні та …, 2019
42019
Автоматизована система релейного захисту від замикань на землю
Б Оробчук, І Сисак, С Бабюк, B Orobchuk, I Sysak, S Babyuk
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
32012
Математична модель вихідного каскаду електронного пускорегулювального апарата в коливальному режимі з урахуванням втрат
А Лупенко, Л Мовчан, І Сисак
Науково-технічна конференція “Сучасний стан і перспективи розвитку …, 2011
32011
Математична модель вихідного каскаду електронного пускорегулювального апарата в аперіодичному режимі
А Лупенко, Л Мовчан, І Сисак
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 99–103, 2011
32011
Математична модель вихідного каскаду електронного пускорегулювального апарату в коливальному режимі з урахуванням втрат
А Лупенко, Л Мовчан, І Сисак
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 69–75, 2010
32010
Математична модель вихідного каскаду електронного пускорегулювального апарата в коливальному режимі
А Лупенко, Л Мовчан, В Натяга, І Сисак
Вісник Тернопільського державного технічного університету 15 (2), 135–145, 2010
32010
Підвищення ефективності системи електропостачання ливарно-механічного виробництва
ІМ Сисак, ОО Вакуленко, ЯІ Шелевер
Збірник тез доповідей Ⅹ Міжнародної науково-практичної конференції молодих …, 2021
12021
Застосування розрахункових поправок у процедурі автоматичної компенсації систематичних похибок
ПС Євтух, ОА Буняк, СМ Бабюк, ІМ Сисак
Матеріали ⅩⅩ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2017
12017
Дослідження форми напруг і струмів вихідного каскаду електронного баласту люмінесцентної лампи
А Лупенко, Л Мовчан, І Сисак
IV Міжнародна науково-технічна конференція, 147-149, 2011
12011
Дослідження форми напруг і струмів вихідного каскаду електронного баласту люмінесцентної лампи.
А Лупенко, Л Мовчан, І Сисак
Міжнародний науково-технічний журнал" Світлотехніка та Електроенергетика", 20-25, 2011
12011
Однокаскадний електронний баласт з коректором форми споживаного струму
А Лупенко, І Сисак, В Натяга
ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція “Світлотехніка й електроніка …, 2008
12008
Однокаскадний електронний баласт з коректором форми споживаного струму
А Лупенко, В Натяга, І Сисак
Вісник Тернопільського державного технічного університету 15 (2), 135-145, 2008
12008
Розрахунок електричного навантажень
ІМ Сисак, ОЙ Іваніга, СВ Любка, ЮІ Джуган
Матеріали ⅩⅡ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та …, 2023
2023
Повторне використання батереї електромобіля
ІМ Сисак, ЛТ Мовчан, ІВ Мартиновський
Матеріали ⅩⅡ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та …, 2023
2023
Розробка заходів забезпечення енегетичної ефективності Тернопільського початкової школи№ 2
ІМ Сисак, ЛТ Мовчан, СД Корчинський
Матеріали ⅩⅡ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та …, 2023
2023
Забезпечення надійності системи електропостачання деревообробного цеху
ІМ Сисак, СВ Корюков
Матеріали ⅩⅡ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та …, 2023
2023
Атомна енергетика України
ІВ Белякова, ІМ Сисак, ВА Котюк
Матеріали ⅩⅡ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та …, 2023
2023
Забезпечення роботи вітрової електростанції в електричній мережі
ІВ Белякова, ІМ Сисак, ОТ Поважний
Матеріали ⅩⅡ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та …, 2023
2023
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Електропостачання промислових і муніципальних об’єктів» для студентів 5-го курсу денної та заочної форм …
ІМ Сисак
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2023
2023
Вибір головної схеми електричних з’єднань розподільчих пристроїв
ІВ Ковальчук, НА Куземко, ІМ Сисак
Матеріали Ⅺ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та …, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20