Nataliia Semenova, Наталія Семенова, старший викладач ФВ,https://orcid.org/0000-0002-0539-2176
Nataliia Semenova, Наталія Семенова, старший викладач ФВ,https://orcid.org/0000-0002-0539-2176
Medical College at Danylo Halytskyi Lviv National Medical University, ЛДУФК
Підтверджена електронна адреса в ldufk.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Характеристика рівня добової рухової активності студенток І-ІІ курсів медичного коледжу
Н Семенова, А Магльований
182012
Повышение уровня физической подготовленности студентов медицинских училищ средствами фитнесс–аэробики
НВ Семенова, ЗИ Коритко
Физическое воспитание студентов творческих специальностей, 126-133, 2009
102009
Обґрунтування режиму рухової активності студенток 15–17 років з різним рівнем соматичного здоров’я
НВ Семенова
Львів. держ. ун-т фіз. куль тури.-Л., 2015
82015
Динаміка показників фізичної підготовленості студенток 15–17 років під впливом впровадженого режиму рухової активності
НВ Семенова, АВ Магльований
Слобожанський науково-спортивний вісник, 74–79, 2013
82013
Вплив рослинних адаптогенів на працездатність та показники швидкісно-силової підготовки легкоатлетів-спринтерів
З Коритко, С Онищук, Н Семенова
82010
Рухова активність та психоемоційний стан студенток 15–17 років
Н Семенова, А Магльований
Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві, 95-98, 2015
72015
Динаміка показників соматичного здоров'я студенток медичного коледжу 15-17 років упродовж дворічного періоду навчання
Н Семенова, А Магльований
72014
Організація фізичного виховання у спеціальних медичних групах ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації
Н Семенова
62016
Використання оздоровчої аеробіки в процесі фізичного виховання медичних сестер
НВ Семенова, ЗІ Коритко
Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві, 75–78 …, 2009
62009
Роль рухової активності у формуванні здоров'я дітей дошкільного віку/Наталія Семенова
Н Семенова
Фізична активність і якість життя людини: зб. тез доп. ІV Міжнар. наук …, 2020
52020
Lifestyle of students studying in the specialty «Nursing»
N Semenova, R Sirenko, M Ripak, L Chekhovska
Physical education, sport and health culture in modern society, 131-134, 2017
52017
Взаємозв’язок рухової активності і соматичного здоров’я студенток 15–17 років
С Наталія
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П …, 2011
5*2011
Контроль і самоконтроль на заняттях фізичним вихованням у закладах вищої освіти та в процесі самостійних занять студентів
Н Семенова
Перспективи розвитку фізичної культури і спорту в Україні: Матеріали ХІІ …, 2018
42018
Характеристика яиц сельскохозяйственной птицы
НВ Семенова, КВ Порошин
Перспективы развития науки и образования, 30-32, 2015
22015
Emotional condition and physical activity of first-year female students at medical college during the academic year
Nataliia, Semenova, Anatolii, Mahlovanyi
"Теорія та методика фізичного виховання" 17 (2), 62-66, 2017
12017
Podejmowanie aktywności ruchowej przez lwowskie uczennice w wieku 15–17 lat (doniesienie z badań)
N Semenova, A Maglovany
Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku 2, 2013
12013
Dynamics of overall physical performance of the first year students of medical college under the influence of differentiate amount of physical activity.
NV Semenova, AV Mahliovanyi
Pedagogika, psihologia ta mediko-biologicni problemi fizicnogo vihovanna i …, 2012
12012
Вплив плацебо на толерантність до граничного ступеневого тесту Конконі у бігунів на короткі дистанції
З Коритко, Н Семенова, С Онищук
12010
Фізичне виховання та рухова активність дітей із ослабленим здоров'ям у процесі росту і розвитку: лекція№ 1 з навчальної дисципліни" Методика фізичного виховання дітей із …
НВ Семенова
ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021
2021
Організаційні форми фізкультурно-оздоровчої роботи у ДНЗ із дітьми з ослабленим здоров'ям. Урок фізичної культури та позаурочні заняття з учнями СМГ (організаційні та методичні …
НВ Семенова
ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021
2021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20