Tatyana Shtal, Тетяна Шталь, Татьяна Шталь
Tatyana Shtal, Тетяна Шталь, Татьяна Шталь
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Verified email at hneu.net - Homepage
TitleCited byYear
Комплексна оцінка ресурсного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі
ТВ Шталь
ТВ Шталь, 2006
232006
Сучасний стан та тенденції розвитку ресторанного господарства України та Харківського регіону
ТВ Шталь, ОВ Кот, АС Дядiн
Вісник Львівської комерційної академії.–2011.–Серія Економічна. Випуск 38 …, 2011
102011
Social marketing and social responsibility of the business: intercoupling and results
TV Shtal, OO Tyshchenko
Marketing and Management of Innovations, 97-104, 2012
72012
Социальный маркетинг и социальная ответственность бизнеса: взаимосвязи и результаты
ТВ Шталь, ОО Тищенко
" ВТД" Університетська книга", 2012
72012
Митні платежі України та вплив на них членства у Світовій організації торгівлі
ТВ Шталь, МА Вівденко, КЄ Кравченко
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності, 192-196, 2013
62013
Элементы механизма взаимодействия субъектов в каналах сбыта
ТВ Шталь, ЮБ Доброскок
Бізнес Інформ, 17-22, 2012
62012
Особенности формирования ресурсного потенциала в торговле
ТВ Шталь
Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць.–Дніпропетровськ …, 2005
62005
Ресурсний потенціал торговельного підприємства як об'єкт управління
ТВ Шталь
Вісник ДонДУЕТ, 226-231, 2003
52003
Methods of analysis of the external environment of business activities
TV SHTAL, MM BURIAK, Y AMIRBEKULY, GS UKUBASSOVA, ...
Revista ESPACIOS 39 (12), 2018
42018
Систематизация методов оценки международной конкурентоспособности предприятия
ЗАА Шталь Т. В.
Бизнес Информ, C. 19–24., 2016
42016
Аналіз інвестиційного клімату України та шляхи його вдосконалення
ТВ Шталь, ЮБ Доброскок, ОО Тіщенко, Е Сапаров
Бізнес Інформ, 122-125, 2013
42013
Аналіз перспективного розвитку вітчизняного ресторанного господарства на міжнародному ринку
ТВ Шталь, МВ ЛИСАК
Крымский экономический вестник 2 (1), 12-14, 2012
42012
Соціальний маркетинг і соціальна відповідальність бізнесу: взаємозв’язки й результати
ТВ Шталь, ОО Тищенко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 97-104, 2012
42012
Теоретичні основи формування стратегії підприємства
Т Шталь
Економічний аналіз.—2008.—Випуск 2 (18), 299-303, 2008
42008
Дослідження становлення теорії стратегії
ТВ Шталь
Вісник Донецького Національного університету економіки і торгівлі ім. М …, 2008
42008
Вдосконалення розвитку конкурентоспроможності економіки на інноваційно-інвестиційній основі
ТВ Шталь
Технологический аудит и резервы производства, 85-89, 2015
32015
Наукові підходи до визначення поняття зовнішньоекономічної діяльності підприємства
ЖС Зосимова, ТВ Шталь
Вісник Одеського національного університету. Економіка, 134-136, 2013
32013
Методичні підходи до організації бухгалтерського обліку витрат виробництва та обігу на підприємствах ресторанного господарства
ЛМ Янчева, ТВ Шталь, МО Ільченко
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 11-17, 2012
32012
Suchasnyi ta tendentsii rozvytku restorannoho hospodarstva Ukrainy ta Kharkivskoho rehionu [Current status and trends of restaurant facilities Ukraine and Kharkiv region]
TV Shtal, OV Kot
Visnyk Lvivskoi komertsiinoi akademii. Seriia Ekonomichna 38, 137-141, 2011
32011
Маркетингові стратегії підприємств ресторанного господарства: монографія
ТВ Шталь
Харків: ХДУХТ, 2011
32011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20