Бідак Володимир Ярославович, Bidak Volodymyr Yaroslavovych
Бідак Володимир Ярославович, Bidak Volodymyr Yaroslavovych
Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України
Verified email at mail.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Складові системи державного регулювання соціального розвитку і соціального захисту
В Бідак
Україна: аспекти праці, 35-41, 2004
302004
Соціальний захист населення та вдосконалення державних механізмів його регулювання: монографія
ВЯ Бідак
Л.: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2004
232004
Міграційні ризики трудоресурсного забезпечення регіонального ринку інтелектуальної праці
В Бідак
Україна: аспекти праці, 35-40, 2010
102010
Ризики формування інституту соціального захисту населення України (на прикладі Львівської області)
ВЯ Бідак, ММ Гладченко
Регіональна економіка, 163-171, 2010
102010
Середній клас України: теорія та сучасні тенденції становлення
ІК Бондар, ЄО Бугаєнко, ВЯ Бідак, МІ Гуць, НМ Ковальова
К.: Корпорація, 581, 2004
92004
Гуманістична складова соціальної політики в умовах економічних трансформацій
В Бідак
Україна: аспекти праці, 4, 2001
92001
Управління трудоресурсним забезпеченням територіальних міграційних систем
V Bidak
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2012
72012
Соціальна діагностика територіальних міграційних систем
ВЯ Бідак, СО Цапок
Регіональна економіка, 2013
62013
Інтелектуалізація людського капіталу: монографія
ІК Бондар, ОП Сологуб, ЛІ Антошкіна, ВЯ Бідак, ЛМ Ільїч, ІІ Кичко
К.: Корпорація, 2008
62008
Інноваційний вектор трудоресурсного забезпечення регіональних суспільних систем
ВЯ Бідак
62008
Трудоресурсне забезпечення регіону і специфіка трудової мобільності: аспекти взаємовпливу
ВЯ Бідак
Вісник Львівського національного аграрного університету, 2012
42012
Проблеми трудозабезпечення вимушених мігрантів у фокусі їх інтеграції в приймаючий регіон-соціум
ВЯ Бідак
Cуспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум, 177, 2015
32015
Соціальні та демографічні імперативи дослідження суспільних систем українськими вченими-регіоналістами
ВЯ Бідак, СО Цапок, ОТ Риндзак
Регіональна економіка, 121-130, 2014
32014
Дослідження зовнішньоміграційних установок інтелігенції в контексті розвитку інтелектуального потенціалу
Х Копистянська, С Цапок, В Бідак
Соціогуманітарні проблеми людини, 2005
32005
Методологічні засади ідентифікації міграційних ризиків у фокусі конфліктної ситуації в Україні
ВЯ Бідак
Регіональна економіка, 54-61, 2018
22018
Моніторинг наслідків вимушеної міграції в контексті підвищеної ризикогенності суспільства
ВЯ Бідак
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 88-94, 2018
22018
Вплив демографічного розвитку на якість трудового потенціалу регіональних суспільних систем
СО Цапок, ВЯ Бідак
Регіональна економіка, 176-183, 2012
22012
Розвиток соціально-демографічного потенціалу в контексті другого демографічного переходу
ВЯБ УЯ Садова, СО Цапок
Регіональна економіка, 122-130, 2011
22011
Розвиток соціально-демографічного потенціалу в контексті другого демографічного переходу
УЯ Садова, СО Цапок, ВЯ Бідак
Регіональна економіка, 122-130, 2011
22011
Міграційно-трудові мотивації носіїв духовно-інтелектуального потенціалу в регіональних суспільних системах
ВЯ Бідак
Регіональна економіка, 109-117, 2011
22011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20