Follow
Бідак Володимир Ярославович, Bidak Volodymyr Yaroslavovych
Бідак Володимир Ярославович, Bidak Volodymyr Yaroslavovych
Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України
Verified email at mail.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Регіональна політика: методологія, методи, практика
МІ Долішній, ПЮ Бєленький, ВЯ Бідак
МІ Долішний–Львів: НАН, Інститут регіональних досліджень, 2001
592001
Складові системи державного регулювання соціального розвитку і соціального захисту
В Бідак
Україна: аспекти праці, 35-41, 2004
382004
Соціальний захист населення та вдосконалення державних механізмів його регулювання: монографія
ВЯ Бідак
Л.: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2004
292004
Гуманістична складова соціальної політики в умовах економічних трансформацій
В Бідак
Україна: аспекти праці, 4, 2001
142001
Міграційні ризики трудоресурсного забезпечення регіонального ринку інтелектуальної праці
В Бідак
Україна: аспекти праці, 35-40, 2010
122010
Інтелектуалізація людського капіталу: монографія
ІК Бондар, ОП Сологуб, ЛІ Антошкіна, ВЯ Бідак, ЛМ Ільїч, ІІ Кичко
К.: Корпор 264, 2008
122008
Ризики формування інституту соціального захисту населення України (на прикладі Львівської області)
ВЯ Бідак, ММ Гладченко
Регіональна економіка, 163-171, 2010
102010
Середній клас України: теорія та сучасні тенденції становлення
ІК Бондар, ЄО Бугаєнко, ВЯ Бідак, МІ Гуць, НМ Ковальова
К.: Корпорація, 581, 2004
92004
Збереження людського капіталу України в умовах війни (чинник соціальної вразливості населення): постановка проблеми
ТГ Васильців, ОП Мульска, РЛ Лупак, ВЯ Бідак
Вісник ЛТЕУ. Економічні науки, 43-48, 2022
82022
Соціальна діагностика територіальних міграційних систем
ВЯ Бідак, СО Цапок
Регіональна економіка, 2013
72013
Управління трудоресурсним забезпеченням територіальних міграційних систем
V Bidak
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2012
72012
Інноваційний вектор трудоресурсного забезпечення регіональних суспільних систем
ВЯ Бідак
72008
Функціонально-цільовий підхід в удосконаленні системи соціального захисту населення: загальнодержавний і регіональний аспекти
ВЯ Бідак, ЛО Павлова
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 430-441, 2014
62014
Інтелектуальна міграція населення у контексті соціогуманістичної парадигми української національної ідеї
СЙ Вовканич, ВЯ Бідак, ОО Левицька
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 241-250, 2012
62012
Трудоресурсне забезпечення регіону і специфіка трудової мобільності: аспекти взаємовпливу
ВЯ Бідак
Вісник Львівського національного аграрного університету, 2012
42012
Моніторинг наслідків вимушеної міграції в контексті підвищеної ризикогенності суспільства
ВЯ Бідак
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 88-94, 2018
32018
Проблеми трудозабезпечення вимушених мігрантів у фокусі їх інтеграції в приймаючий регіон-соціум
ВЯ Бідак
Cуспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум, 177, 2015
32015
Соціально-економічна дискримінація мігрантів в умовах глобальної регіоналізації
ОТ Риндзак, ВЯ Бідак, СО Цапок
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 469-478, 2014
32014
Дослідження зовнішньоміграційних установок інтелігенції в контексті розвитку інтелектуального потенціалу
Х Копистянська, С Цапок, В Бідак
Соціогуманітарні проблеми людини, 2005
32005
Методологічні засади ідентифікації міграційних ризиків у фокусі конфліктної ситуації в Україні
ВЯ Бідак
Регіональна економіка, 54-61, 2018
22018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20